Mapa Oddolnych Inicjatyw Czytelniczych w Warszawie
Legenda do mapy
PWK PWK Punkty wymiany książek (półki i biblioteczki w plenerze oraz we wnętrzach)
IR IR Inicjatywy rodzinne (rodziców i dzieci), w tym wokół placówek oświatowych
KK KK Kluby książki
WK WK Regularne wymiany książek
I I Inne

Maps Icons Collection https://mapicons.mapsmarker.com