Zakres działalności
Statut
Zarządzenia
Ogłoszenia o naborze na stanowiska
Zamówienia publiczne
Zamówienia na usługi społeczne
Zamówienia z zakresu działalności kulturalnej na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 2.
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych na podst. art.4d pkt.2 ustawy Pzp.
Ogłoszenia i informacje
Skargi i wnioski
Udostępnianie informacji publicznej
Plan działalności
Mienie
Ewidencja i rejestry
RODO
Raport o stanie zapewnienia dostępności
Polityka prywatności
Polityka cookies
Kierownictwo
Działy
Redakcja
 

Działy
.
Bemowskie Centrum Kultury m. st. Warszawy jest podzielone na działy:

1. Dział Animacji Kultury

Beata Kloc
Kierownik Działu Animacji Kultury
tel. 509 482 157
beata.kloc@bemowskie.pl

Piotr Białek
Główny Specjalista ds. animacji kultury
tel. 798 992 051
piotr.bialek@bemowskie.pl

Karolina Nierojewska
Główny Specjalista ds. animacji kultury
tel.
karolina.nierojewska@bemowskie.pl

Katarzyna Olejnik
Główny Specjalista ds. animacji kultury
tel. 506 879 227
katarzyna.olejnik@bemowskie.pl

Monika Toporowicz
Główny Specjalista ds. animacji kultury
tel. 500 096 853
monika.toporowicz@bemowskie.pl2. Dział Promocji i Komunikacji z Mieszkańcami


Artur Karpińczuk
p.o. Kierownik Działu Promocji i Komunikacji z Mieszkańcami
tel.
artur.karpinczuk@bemowskie.pl

Joanna Chaś
Główny Specjalista ds. promocji i komunikacji z mieszkańcami
tel. 506 879 345
joanna.chas@bemowskie.pl

Dariusz Perendyk
Główny Specjalista ds. promocji i komunikacji z mieszkańcami
tel. 798 991 821
dariusz.perendyk@bemowskie.pl

Anna Skatulska
Główny Specjalista ds. promocji i komunikacji z mieszkańcami
tel. 506 879 127
anna.skatulska@bemowskie.pl3. Dział Zajęć Stałych i Warsztatów


Ewa Świetlik
Kierownik Działu Zajęć Stałych i Warsztatów
tel. 506 878 882
ewa.swietlik@bemowskie.pl

Janina Bąkowska-Szafaryn
Główny Specjalista ds. zajęć stałych i warsztatów
tel. 798 991 753
inka.bakowska@bemowskie.pl

Edyta Golichowska
Główny Specjalista ds. zajęć stałych i warsztatów
tel. 505 256 864
edyta.golichowska@bemowskie.pl

Ilona Sawicka
Główny Specjalista ds. zajęć stałych i warsztatów
tel. 507 191 238
ilona.sawicka@bemowskie.pl

Marta Szostak
Główny Specjalista ds. zajęć stałych i warsztatów
tel. 506 879 198
marta.szostak@bemowskie.pl

Bogdan Wierzba
Główny Specjalista ds. zajęć stałych i warsztatów
tel. 519 047 135
bogdan.wierzba@bemowskie.pl

Instruktorzy:

Agnieszka Podhajska
Instruktor muzyki
4. Dział Finansowo-Księgowy

Aneta Gielo
Główny Księgowy
tel. 506 878 851

aneta.gielo@bemowskie.pl

Justyna Czarnecka
Główny Specjalista ds. księgowości
tel. 798 991 807
justyna.czarnecka@bemowskie.pl

Jolanta Koziestańska
Główny Specjalista ds. księgowości
tel. 798 991 857
jolanta.koziestanska@bemowskie.pl

Agnieszka Maliszewska
Główny Specjalista ds. zamówień publicznych
tel. 798 991 880
agnieszka.maliszewska@bemowskie.pl5. Dział Kadrowo-Płacowy

Anna Tonicka
Główny specjalista ds. kadr i płac
tel. 798 991 831
anna.tonicka@bemowskie.pl6. Dział Administracjno-Techniczny

Sylwia Kolińska
Kierownik Działu Administracyjno-Technicznego
tel. 798 992 174
sylwia.kolinska@bemowskie.pl


Barbara Murawska
Pracownik gospodarczy

Magda Olszewska
Główny Specjalista ds. administracyjnych
tel. 506 879 186
magda.olszewska@bemowskie.pl

Maciej Słupski
Główny Specjalista ds. technicznych
tel. 506 879 101
maciej.slupski@bemowskie.pl

Tomasz Wasilewski
Główny Specjalista ds. administracyjnych
tel. 506 878 803
tomasz.wasilewski@bemowskie.pl

Andrzej Wiatrowski
Główny Specjalista ds. animacji kultury
tel. 506 954 361

andrzej.wiatrowski@bemowskie.pl


Ewa Wiącek
Pracownik gospodarczy


Akustycy:

Marcin Antonkiewicz
Specjalista ds. obsługi i naprawy urządzeń audiowizualnych
tel. 507 191 334
marcin.antonkiewicz@bemowskie.pl

Krzysztof Politowski
Specjalista ds. obsługi i naprawy urządzeń audiowizualnych
tel. 500 096 845
krzysztof.politowski@bemowskie.pl7. Miejsce Aktywności Lokalnej "Dwa Jelonki"

tel. 798 991 848
koordynatormal@bemowskie.pl