Zakres działalności
Statut
Zarządzenia
Ogłoszenia o naborze na stanowiska
Zamówienia publiczne
Zamówienia na usługi społeczne
Zamówienia z zakresu działalności kulturalnej na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 2.
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych na podst. art.4d pkt.2 ustawy Pzp.
Ogłoszenia i informacje
Skargi i wnioski
Udostępnianie informacji publicznej
Plan działalności
Mienie
Ewidencja i rejestry
RODO
Raport o stanie zapewnienia dostępności
Polityka prywatności
Polityka cookies
Kierownictwo
Działy
Redakcja
 

Ogłoszenia o naborze na stanowiska


Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy poszukuje Zleceniobiorców do Działu Promocji i Komunikacji z Mieszkańcami


 

Umieszczono w dn. 25.08.2023 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Maria Pszczółkowska
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy poszukuje Zleceniobiorców do pomocy w Dziale Kadr i Płac oraz w Dziale Księgowości


 

Umieszczono w dn. 17.04.2023 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Magdalena Tomecka-Sadoch
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy poszukuje Zleceniobiorcy do Działu Animacji Kultury


 

Umieszczono w dn. 03.01.2023 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Magdalena Tomecka-Sadoch
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Ogłoszenie dot. naboru na stanowisko Głównego Specjalisty ds. Zajęć Stałych i Warsztatów


Ogłoszenie  
Regulamin  

Umieszczono w dn. 15.12.2022 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Magdalena Tomecka-Sadoch
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy poszukuje zleceniobiorców do obsługi recepcji


Umieszczono w dn. 30.11.2022 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Magdalena Tomecka-Sadoch
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy poszukuje zleceniobiorców do obsługi recepcji


Umieszczono w dn. 30.11.2022 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Magdalena Tomecka-Sadoch
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy poszukuje instruktorów do prowadzenia zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych


Umieszczono w dn. 25.11.2022 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Magdalena Tomecka-Sadoch
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Ogłoszenie dot. naboru na stanowisko Głównego Specjalisty ds. Zajęć Stałych i Warsztatów


Ogłoszenie  
Regulamin  

Umieszczono w dn. 23.09.2022 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Magdalena Tomecka-Sadoch
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Ogłoszenie dot. naboru na stanowisko Głównego Specjalisty ds. Animacji Kultury


Regulamin:Umieszczono w dn. 17.05.2022 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Maria Pszczółkowska
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Ogłoszenie dot. naboru na stanowisko Głównego Księgowego
Umieszczono w dn. 17.01.2022 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Aleksandra Zięba
Wprowadził: Ilona Sawicka


Ogłoszenie dot. konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Bemowskiego Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy


Szczegóły konkursu


Umieszczono w dn. 28.12.2021 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury


Ogłoszenie dot. naboru na instruktorów do prowdzenia zajęć dodatkowych dla dzieci, młodziezy i dorosłych w Bemowskim Centrum Kultury
Umieszczono w dn. 10.12.2021 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Maria Pszczółkowska
Wprowadził: Ilona Sawicka


Ogłoszenie dot. naboru na stanowisko główny specjalista ds. Animacji Kultury w Bemowskim Centrum Kultury

Wymagane dokumenty należy opatrzyć dopiskiem: „Nabór na stanowisko Główny Specjalista ds. animacji kultury”Umieszczono w dn. 14.10.2021 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Maria Pszczółkowska
Wprowadził: Andrzej Lasota


Informacja
w sprawie zamiaru ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Bemowskiego Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Na podst. art. 30 ust. 2 pkt 5 w związku z art. 11a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) informuje się o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Bemowskiego Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. Rozpoczęcie procedury konkursowej nastąpi w IV kwartale 2021 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Bemowskiego Centrum Kultury oraz na stronie internetowej Bemowskiego Centrum Kultury, w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy oraz na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy, na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. Przewiduje się, że rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 60 dni od końcowego terminu składania ofert.

Umieszczono w dn. 30.09.2021 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Maria Pszczółkowska
Wprowadził: Janina Bąkowska-SzafarynOgłoszenie dot. naboru na stanowisko Animator kultury w Bemowskim Centrum Kultury

Wymagane dokumenty należy opatrzyć dopiskiem: „Nabór na stanowisko Główny Specjalista ds. animacji kultury”Umieszczono w dn. 27.05.2021 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Aleksandra Zięba
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć z nauki gry na perkusji.

Pobierz

Umieszczono w dn. 14.12.2020 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Janina Bąkowska-Szafaryn
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć tanecznych oraz sportowych.

Pobierz

Umieszczono w dn. 14.12.2020 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Janina Bąkowska-Szafaryn
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć wokalnych z zakresu śpiewu rozrywkowego, jazzowego i klasycznego.

Pobierz

Umieszczono w dn. 14.12.2020 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Janina Bąkowska-Szafaryn
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć z nauki gry na gitarze elektrycznej.

Pobierz

Umieszczono w dn. 14.12.2020 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Janina Bąkowska-Szafaryn
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć z nauki gry na gitarze klasycznej.

Pobierz

Umieszczono w dn. 14.12.2020 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Janina Bąkowska-Szafaryn
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia warsztatów krawieckich dla młodzieży i dorosłych.

Pobierz

Umieszczono w dn. 14.12.2020 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ilona Sawicka
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć edukacyjnych dla dzieci w oparciu o: klocki Lego, eksperymenty naukowe, nauki ścisłe.

Pobierz

Umieszczono w dn. 14.12.2020 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ilona Sawicka
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć szachowych dla dzieci.

Pobierz

Umieszczono w dn. 14.12.2020 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ilona Sawicka
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć z zakresu sztuk wizualnych dla dzieci i dorosłych.

Pobierz

Umieszczono w dn. 14.12.2020 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ilona Sawicka
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć teatralnych.

Pobierz

Umieszczono w dn. 14.12.2020 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ilona Sawicka
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć ogólnorozwojowych oraz motorycznych.

Pobierz

Umieszczono w dn. 14.12.2020 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Katarzyna Kolanowska
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć szkicu i rysunku.

Pobierz

Umieszczono w dn. 14.12.2020 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Świetlik
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć ceramicznych.

Pobierz

Umieszczono w dn. 14.12.2020 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Świetlik
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć nauki gry na fortepianie.

Pobierz

Umieszczono w dn. 14.12.2020 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Świetlik
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć modelarstwa lotniczego i kosmicznego.

Pobierz

Umieszczono w dn. 14.12.2020 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Bogdan Wierzba
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Ogłoszenie dot. poszukiwania osoby na stanowisko pracownika do działu zajęć stałych i warsztatów.

Pobierz

Umieszczono w dn. 02.07.2020 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Sylwia Kolińska
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko pracownik gospodarczy działu administracyjno-technicznego.

Pobierz

Umieszczono w dn. 27.02.2020 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Sylwia Kolińska
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć z akrobatyki z elementami baletu i akrobatyki dla dzieci i młodzieży.

Pobierz

Umieszczono w dn. 20.12.2019 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Robert Panewczyński
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć wokalnych z zakresu śpiewu rozrywkowego, jazzowego i klasycznego.

Pobierz

Umieszczono w dn. 22.07.2019 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Janina Bąkowska-Szafaryn
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć z ceramiki.

Pobierz

Umieszczono w dn. 19.07.2019 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć z nauki gry na gitarze elektrycznej.
Pobierz

Umieszczono w dn. 19.07.2019 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć z nauki gry na gitarze klasycznej.
Pobierz

Umieszczono w dn. 19.07.2019 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć z malarstwa i rysunku.
Pobierz

Umieszczono w dn. 19.07.2019 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć muzycznych dla dzieci.
Pobierz

Umieszczono w dn. 19.07.2019 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć z nauki gry na perkusji.
Pobierz

Umieszczono w dn. 19.07.2019 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć z nauki gry na pianinie.
Pobierz

Umieszczono w dn. 19.07.2019 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć z zakresu sztuk plastycznych dla dzieci.
Pobierz

Umieszczono w dn. 19.07.2019 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć edukacyjnych dla dzieci.

Pobierz

Umieszczono w dn. 17.07.2019 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ilona Sawicka
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć z zakresu sztuk wizualnych.

Pobierz

Umieszczono w dn. 17.07.2019 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ilona Sawicka
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć tanecznych oraz sportowych.

Pobierz

Umieszczono w dn. 17.07.2019 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Janina Bąkowska-Szafaryn
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć teatralnych.

Pobierz

Umieszczono w dn. 17.07.2019 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ilona Sawicka
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Informacja o wynikach konkursu w sprawie zatrudnienia pracownika Działu administracyjno - technicznego
Pobierz


Umieszczono w dn. 09.07.2019 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Sylwia Kolińska
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika Działu administracyjno - technicznego
Pobierz


Umieszczono w dn. 18.06.2019 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Sylwia Kolińska
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika Działu administracyjno - technicznego
Pobierz


Umieszczono w dn. 08.04.2019 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Sylwia Kolińska
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Informacja o wynikach konkursu w sprawie zatrudnienia pracownika Działu administracyjno - technicznego
Pobierz


Umieszczono w dn. 07.05.2019 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Sylwia Kolińska
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika sprzątającego - na zastępstwo
Pobierz


Umieszczono w dn. 21.01.2019 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Sylwia Kolińska
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika gospodarczego
Pobierz


Umieszczono w dn. 03.10.2018 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Sylwia Kolińska
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć z rysunku i malarstwa.

Pobierz

Umieszczono w dn. 10.07.2018 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn

Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć z nauki gry na pianinie.
Pobierz

Umieszczono w dn. 10.07.2018 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn

Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć z nauki gry na perkusji.
Pobierz

Umieszczono w dn. 10.07.2018 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn

Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć z nauki gry na gitarze klasycznej.
Pobierz

Umieszczono w dn. 10.07.2018 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn

Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć z nauki gry na gitarze elektrycznej.
Pobierz

Umieszczono w dn. 10.07.2018 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn

Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć z ceramiki.
Pobierz

Umieszczono w dn. 10.07.2018 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn

Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć teatralnych.
Pobierz

Umieszczono w dn. 03.08.2017 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ilona Sawicka
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn

Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć plastycznych dla dzieci.

Pobierz

Umieszczono w dn. 03.08.2017 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ilona Sawicka
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn

Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć z budowania z klocków lego dla dzieci. Pobierz

Umieszczono w dn. 03.08.2017 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ilona Sawicka
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć tanecznych oraz sportowych dla dorosłych. Pobierz

Umieszczono w dn. 03.08.2017 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Janina Bąkowska-Szafaryn
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć tanecznych oraz sportowych dla dzieci. Pobierz

Umieszczono w dn. 03.08.2017 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Janina Bąkowska-Szafaryn
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć wokalnych.
Pobierz

Umieszczono w dn. 03.08.2017 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Janina Bąkowska-Szafaryn
Wprowadził: Janina Bąkowska-SzafarynOgłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć
z ceramiki dla dzieci.
Umieszczono w dn. 01.08.2017 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Janina Bąkowska-SzafarynOgłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć
z ceramiki rodzinnej.
Umieszczono w dn. 01.08.2017 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Janina Bąkowska-SzafarynOgłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć
z gry na fortepianie i pianinie.
Umieszczono w dn. 01.08.2017 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Janina Bąkowska-SzafarynOgłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć
z gry na gitarze elektrycznej.
Umieszczono w dn. 01.08.2017 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Janina Bąkowska-SzafarynOgłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć
z gry na gitarze klasycznej.
Umieszczono w dn. 01.08.2017 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Janina Bąkowska-SzafarynOgłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć
z malarstwa.
Umieszczono w dn. 01.08.2017 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Janina Bąkowska-SzafarynOgłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć
z gry na perkusji.
Umieszczono w dn. 01.08.2017 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Janina Bąkowska-SzafarynOgłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć
z gry na saksofonie.
Umieszczono w dn. 01.08.2017 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Janina Bąkowska-SzafarynOgłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko koordynatora/koordynatorki miejsca aktywności lokalnej
Umieszczono w dn. 13.04.2017 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Karolina Suchmiel
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn

 

Pobierz
Ogłoszenie dot. poszukiwania osóby na stanowisko Głównego Specjalisty w Dziale Administracji - Pełnomocnika Dyrektora BCK ds inwestycji.
Umieszczono w dn. 18.01.2017 r.
Udostępnił:
Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Robert Panewczyński
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn
Pobierz Wydłużenie terminu składania ofert.
Umieszczono w dn. 24.01.2017 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Robert Panewczyński
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć
teatralnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Umieszczono w dn. 29.08.2016 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ilona Sawicka
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć
z ceramiki dla młodzieży i dorosłych.
Umieszczono w dn. 12.07.2016 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć
z ceramiki dla dzieci w przedziale wiekowym 7-12 lat.
Umieszczono w dn. 12.07.2016 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć
z ceramiki rodzinnej.
Umieszczono w dn. 12.07.2016 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć
wokalnych z zakresu nauki śpiewu rozrywkowego i jazzowego oraz klasycznego dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Umieszczono w dn. 07.07.2016 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Jolanta Krupa
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć
z rysunku i malarstwa dla młodzieży i dorosłych.
Umieszczono w dn. 05.07.2016 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Jolanta Krupa
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć
z nauki gry na perkusji dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Umieszczono w dn. 05.07.2016 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć
z gry na fortepianie/pianinie dla dzeci, młodzieży i dorosłych.
Umieszczono w dn. 05.07.2016 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć
z nauki gry na saksofonie dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Umieszczono w dn. 05.07.2016 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć
z nauki gry na gitarze klasycznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Umieszczono w dn. 05.07.2016 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć
z nauki gry na gitarze elektrycznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Umieszczono w dn. 05.07.2016 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć
z zakresu sztuk wizualnych dla dzieci w przedziale wiekowym 4-6 lat i 7-12 lat.
Umieszczono w dn. 01.07.2016 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ilona Sawicka
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć teatralnych dla dzieci w przedziale wiekowym 6-8 lat.
Umieszczono w dn. 01.07.2016 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ilona Sawicka
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć teatralnych dla młodzieży w przedziale wiekowym 9-12 lat i 13-16 lat.
Umieszczono w dn. 01.07.2016 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ilona Sawicka
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć teatralnych dla młodzieży i dorosłych.
Umieszczono w dn. 01.07.2016 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ilona Sawicka
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć tanecznych oraz sportowych dla dorosłych.
Umieszczono w dn. 30.06.2016 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Janina Bąkowska-Szafaryn
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć tanecznych oraz sportowych dla dzieci.
Umieszczono w dn. 30.06.2016 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Janina Bąkowska-Szafaryn
Wprowadził: Janina Bąkowska-SzafarynPobierz  Procedura rekrutacji pracowników: Zarządzenie nr 1/1/2011

Pobierz  Procedura rekrutacji pracowników: Zarządzenie nr 5/1/2014Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć z nauki gry na fortepianie/pianinie dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Umieszczono w dn. 09.10.2015 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć: aerobik. Umieszczono w dn. 24.08.2015 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Krzysztof Płotczyk
Wprowadził: Beata PoczątekOgłoszenie dot. zbierania ofert na kompleksową obsługę prawną
(styczeń-grudzień 2015 r.). Umieszczono w dn. 18.12.2014 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie dot. wyniku naboru ofert na kompleksową obsługę prawną
(styczeń-grudzień 2015 r.). Umieszczono w dn. 6.01.2014 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Marzena Domaszewicz
Wprowadził: Beata PoczątekOgłoszenie dot. zbierania ofert na kompleksową obsługę informatyczną (styczeń-grudzień 2015 r.). Umieszczono w dn. 12.12.2014 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie dot. wyniku naboru ofert na kompleksową obsługę informatyczną (styczeń-grudzień 2015 r.). Umieszczono w dn. 6.01.2014 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Marzena Domaszewicz
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko Instruktor aranżacji studyjnych. Umieszczono w dn. 2.12.2014 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko Instruktor nauki gry na fortepianie. Umieszczono w dn. 2.12.2014 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko Instruktor nauki gry na gitarze elektrycznej. Umieszczono w dn. 2.12.2014 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko Instruktor nauki gry na gitarze klasycznej. Umieszczono w dn. 2.12.2014 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko Instruktor nauki gry na perkusji. Umieszczono w dn. 2.12.2014 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko Instruktor nauki gry na saksofonie. Umieszczono w dn. 2.12.2014 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata Początek

Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko Instruktor nauki gry na skrzypcach. Umieszczono w dn. 2.12.2014 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko Instruktor nauki gry na syntezatorze. Umieszczono w dn. 2.12.2014 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko Instruktor wokalny w studio piosenki rozrywkowej. Umieszczono w dn. 2.12.2014 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko Instruktor do prowadzenia zajęć teatralnych dla dzieci w przedziale wiekowym 6-8 lat. Umieszczono w dn. 2.12.2014 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Beata Początek

W odpowiedzi na ogłoszenie zostały przysłane dwie oferty.
Adrian Wiśniewski – zlecenie w zakresie prowadzenia zajęć teatralnych dla dzieci
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ilona Sawicka
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko Instruktor nauki gry na gitarze basowej. Umieszczono w dn. 2.12.2014 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko Instruktor do prowadzenia młodzieżowych zespołów muzycznych. Umieszczono w dn. 2.12.2014 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko Instruktor do prowadzenia warsztatów kompetencji interpersonalnych dla dzieci. Umieszczono w dn. 2.12.2014 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Beata Początek

W odpowiedzi na ogłoszenie zostały przysłane dwie oferty.
TFF Ewa Celjowska – zlecenie w zakresie prowadzenia warsztatów kompetencji interpersonalnych
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ilona Sawicka
Wprowadził: Beata Początek

Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko Instruktor do prowadzenia zajęć z różnorodnych form budowania z klocków lego dla dzieci w wieku 4,5-5 lat i 6-8 lat. Umieszczono w dn. 2.12.2014 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Beata Początek

W odpowiedzi na ogłoszenie została przysłana jedna oferta.
Fundacja „Akademia Iwony Kalaman” – zlecenie w zakresie prowadzenia zajęć z klocków lego
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ilona Sawicka
Wprowadził: Beata Początek

Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko Instruktor do prowadzenia zajęć plastycznych dla dzieci w przedziale wiekowym 4-15 lat.
Umieszczono w dn. 2.12.2014 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Beata Początek

W odpowiedzi na ogłoszenie zostały przysłane cztery oferty.
Małgorzata Szewczuk, Lucyna Makowska, Elżbieta Bisch i Ewelina Grala – zlecenie w zakresie prowadzenia zajęć z plastyki
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Sylwia Cywińska
Wprowadził: Beata Początek

Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko Instruktor do prowadzenia zajęć z rysunku i malarstwa dla młodzieży i dorosłych. Umieszczono w dn. 2.12.2014 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Beata Początek


W odpowiedzi na ogłoszenie zostały przysłane dwie oferty.
Tomasz Sosnowski i Ryszard Primke – zlecenie w zakresie prowadzenia zajęć z rysunku i malarstwa
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Sylwia Cywińska
Wprowadził: Beata Początek

Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko Instruktor do prowadzenia zajęć tanecznych oraz sportowych dla dorosłych. Umieszczono w dn. 2.12.2014 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Beata Początek


W odpowiedzi na ogłoszenie została przysłana jedna oferta.
Natalia Krzemieńska – zlecenie w zakresie prowadzenia zajęć z zumby
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Inka Bąkowska
Wprowadził: Beata Początek

Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko Instruktor do prowadzenia zajęć tanecznych oraz sportowych dla dzieci w przedziale wiekowym 4-14 lat
Umieszczono w dn. 2.12.2014 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Beata Początek

W odpowiedzi na ogłoszenie zostało przysłanych pięć ofert.
Dorota Ciok – zlecenie w zakresie prowadzenia zajęć z tańca towarzyskiego
Piotr Tolak – zlecenie w zakresie prowadzenia zajęć z hip hopu
Dominika Śliwińska – zlecenie w zakresie prowadzenia zajęć z dancehallu
Natalia Krzemieńska – zlecenie w zakresie prowadzenia zajęć z zumby
Mariola Moskwiak – zlecenie w zakresie prowadzenia zajęć z akrobatyki
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Sylwia Cywińska
Wprowadził: Beata Początek

Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko Instruktor do prowadzenia zajęć teatralnych dla dzieci i młodzieży w przedziale wiekowym 9-12 lat i 13-16 lat. Umieszczono w dn. 2.12.2014 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Beata Początek

W odpowiedzi na ogłoszenie została przysłana jedna oferta.
Jolanta Sikorska – zlecenie w zakresie prowadzenia zajęć teatralnych dla dzieci
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ilona Sawicka
Wprowadził: Beata PoczątekOgłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko Instruktor do prowadzenia zajęć teatralnych dla dorosłych. Umieszczono w dn. 2.12.2014 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Beata Początek

W odpowiedzi na ogłoszenie została przysłana jedna oferta.
Jolanta Sikorska – zlecenie w zakresie prowadzenia zajęć teatralnych dla dorosłych
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ilona Sawicka
Wprowadził: Beata PoczątekOgłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko Instruktor do prowadzenia zajęć z witrażu dla dzieci w przedziale wiekowym 7-14 lat. Umieszczono w dn. 2.12.2014 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Beata Początek

W odpowiedzi na ogłoszenie została przysłana jedna oferta.
Elżbieta Bish – zlecenie w zakresie prowadzenia zajęć z witrażu
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Sylwia Cywińska
Wprowadził: Beata Początek

Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko Instruktor do prowadzenia warsztatów z projektowania biżuterii dla osób dorosłych. Umieszczono w dn. 2.12.2014 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Beata Początek

W odpowiedzi na ogłoszenie została przysłana jedna oferta.
Anna Lasik – zlecenie w zakresie prowadzenia warsztatów z biżuterii
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ilona Sawicka
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko Instruktor do prowadzenia zajęć z ceramiki dla dorosłych. Umieszczono w dn. 2.12.2014 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Beata Początek

W odpowiedzi na ogłoszenie została przysłana jedna oferta.
Marta Gruzd – zlecenie w zakresie prowadzenia zajęć z ceramiki
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Sylwia Cywińska
Wprowadził: Beata Początek

Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko Instruktor do prowadzenie zajęć z ceramiki dla dzieci w przedziale wiekowym 7-12 lat. Umieszczono w dn. 2.12.2014 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Beata Początek

W odpowiedzi na ogłoszenie zostały przysłane dwie oferty.
Marta Gruzd i Eliza Danowska – zlecenie w zakresie prowadzenia zajęć z ceramiki
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Sylwia Cywińska
Wprowadził: Beata Początek

Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko Instruktor do prowadzenia zajęć z ceramiki rodzinnej. Umieszczono w dn. 2.12.2014 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Beata Początek

W odpowiedzi na ogłoszenie została przysłana jedna oferta.
Katarzyna Modrzejewska – zlecenie w zakresie prowadzenia zajęć z ceramiki
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Sylwia Cywińska
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko Instruktor do prowadzenia warsztatów decoupage dla osób dorosłych. Umieszczono w dn. 2.12.2014 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Beata Początek

W odpowiedzi na ogłoszenie została przysłana jedna oferta.
Anna Lasik – zlecenie w zakresie prowadzenia warsztatów z decoupage
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ilona Sawicka
Wprowadził: Beata Początek

Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko Instruktor do prowadzenia zajęć z rękodzieła artystycznego dla dorosłych. Umieszczono w dn. 2.12.2014 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Beata Początek


W odpowiedzi na ogłoszenie została przysłana jedna oferta.
Paulina Wiśniewska – zlecenie w zakresie prowadzenia zajęć z rękodzieła artystycznego
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Sylwia Cywińska
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia warsztatów kompetencji interpersonalnych dla dzieci w przedziale wiekowym 7-12 lat.
Umieszczono w dn. 4.12.2014 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Krzysztof Płotczyk
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia warsztatów kompetencji interpersonalnych dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej. Umieszczono w dn. 4.12.2014 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Krzysztof Płotczyk
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć rozwojowych dla kobiet. Umieszczono w dn. 4.12.2014 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Krzysztof Płotczyk
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia warsztatów z krawiectwa dla osób dorosłych. Umieszczono w dn. 4.12.2014 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Krzysztof Płotczyk
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć plastyka dla dzieci. Umieszczono w dn. 4.12.2014 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Krzysztof Płotczyk
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia warsztatów z projektowania ubioru dla osób dorosłych.
Umieszczono w dn. 4.12.2014 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Krzysztof Płotczyk
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć szachowych dla dzieci.
Umieszczono w dn. 4.12.2014 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Krzysztof Płotczyk
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajeć z akrobatyki. Umieszczono w dn. 4.12.2014 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Krzysztof Płotczyk
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajeć breakdance. Umieszczono w dn. 4.12.2014 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Krzysztof Płotczyk
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajeć tańca nowoczesnego. Umieszczono w dn. 4.12.2014 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Krzysztof Płotczyk
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajeć zumby. Umieszczono w dn. 4.12.2014 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Krzysztof Płotczyk
Wprowadził: Beata PoczątekOgłoszenie dot. współpracy w formie umowy zlecenia w zakresie wsparcia działań Działu Programowego. Umieszczono w dn. 24.10.2014 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata Początek

Ogłoszenie dot. współpracy w formie umowy zlecenia w zakresie wsparcia działań Działu Programowego. Umieszczono w dn. 24.10.2014 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata Początek

Ogłoszenie dot. współpracy w formie umowy zlecenia w zakresie wsparcia działań Działu Programowego. Umieszczono w dn. 24.10.2014 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata Początek

Ogłoszenie dot. współpracy w formie umowy zlecenia w zakresie obsługi szatni
Umieszczono w dn. 29.09.2014 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata Początek


Osoby, które zostały wyłonione podczas rekrutacji na poszczególne stanowiska:
- Natalia Fiedorczuk-Cieślak  i  Maciej Bielawski – zlecenie w charakterze muzyka, animatora projektów muzycznych i edukacyjnych
- Agnieszka Ziółkowska  i  Magdalena Latuch  - zlecenie w zakresie wsparcia Działu Programowego (projekty kulturalne). Umieszczono 25.09.2014 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Anna Tonicka
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie dot. współpracy w formie umowy zlecenia w zakresie wsparcia Działu Programowego (obsługa kasy, koordynacja zajęć i warsztatów)
Umieszczono w dn. 22.08.2014 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Barbara Szcześniak
Wprowadził: Beata Początek

Ogłoszenie dot. współpracy w formie umowy zlecenia w zakresie wsparcia Działu Programowego (PR) [rekrutacja w toku]
Umieszczono w dn. 22.08.2014 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Barbara Szcześniak
Wprowadził: Beata Początek

Ogłoszenie dot. współpracy w formie umowy zlecenia z muzykiem, animatorem projektów muzycznych i edukacyjnych
Umieszczono w dn. 22.08.2014 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Barbara Szcześniak
Wprowadził: Beata Początek

Ogłoszenie dot. współpracy w formie umowy zlecenia w zakresie wsparcia Działu Programowego (projekty kulturalno-społeczne)
Umieszczono w dn. 22.08.2014 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Barbara Szcześniak
Wprowadził: Beata Początek

Osoby, które zostały wyłonione podczas rekrutacji na poszczególne stanowiska:
- Specjalista ds. programowych – Karolina Suchmiel
- Głowny Specjalista ds. programowych – Arkadiusz Gruszczyński
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Anna Tonicka
Wprowadził: Beata Początek

Ogłoszenie dot. poszukiwania dwóch osób do koordynowania animacji kulturalnych organizowanych na terenie Alei Sportów Miejskich
Umieszczono w dn. 18.06.2014 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Marzena Domaszewicz
Wprowadził: Beata Początek

Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na zastępstwo na stanowisko
Specjalista ds. programowych
Umieszczono w dn. 11.06.2014 r. (aktualizacja 12.06.2014 r.)
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Anna Tonicka
Wprowadził: Beata Początek

Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na zastępstwo na stanowisko
Główny Specjalista ds. programowych
Umieszczono w dn. 11.06.2014 r. (aktualizacja 12.06.2014 r.)
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Anna Tonicka
Wprowadził: Beata Początek


Protokół - unieważnienie konkursu z dn. 1.04.2014 r. na stanowisko Specjalista ds. programowych
Umieszczono w dn. 29.04.2014 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Anna Ambroziak
Wprowadził: Beata Początek

Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko Specjalista ds. programowych
Umieszczono w dn. 1.04.2014 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Anna Ambroziak
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko Pracownik techniczny
Umieszczono w dn. 10.04.2014 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko Pracownik administracji
Umieszczono w dn. 4.04.2014 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko Instruktora zajęć z decoupageu i projektowania biżuterii
Umieszczono w dn. 11.02.2014 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ilona Sawicka
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko Główny specjalista Działu Programowego
Umieszczono w dn. 15.01.2014 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Barbara Szcześniak
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko Instruktor zajęć: JOGA, TAI CHI, GIMNASTYKA DLA SENIORÓW
Umieszczono w dn. 15.01.2014 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Barbara Szcześniak
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko Instruktor krawiectwa.
Umieszczono w dn. 08.01.2014 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Maciej Dudkiewicz
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie dot. poszukiwania osoby do wsparcia koordynatora internetowego radia Bemowo.FM.
Umieszczono w dn. 24.12.2013 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Barbara Szcześniak
Wprowadził: Beata Początek

Ogłoszenie dot. poszukiwania osoby do koordynowania działalności internetowego radia Bemowo.FM.
Umieszczono w dn. 24.12.2013 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Barbara Szcześniak
Wprowadził: Beata Początek

Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko Instruktor tańca.
Umieszczono w dn. 13.12.2013 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Janina Bąkowska-Szafaryn
Wprowadził: Beata Początek

Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko Instruktor baletu.
Umieszczono w dn. 13.12.2013 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Janina Bąkowska-Szafaryn
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko Instruktor ceramiki.
Umieszczono w dn. 21.02.2013 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Barbara Szcześniak
Wprowadził: Beata Początek

Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko Instruktor plastyki.
Umieszczono w dn. 21.02.2013 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Barbara Szcześniak
Wprowadził: Beata Początek

Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko Instruktor muzyki dla dzieci.
Umieszczono w dn. 21.02.2013 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Barbara Szcześniak
Wprowadził: Beata Początek

Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko Instruktor baletu.
Umieszczono w dn. 21.02.2013 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Barbara Szcześniak
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko Instruktor tańca orientalnego.
Umieszczono w dn. 21.02.2013 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Barbara Szcześniak
Wprowadził: Beata Początek

Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko Instruktor tańca (SPIN).
Umieszczono w dn. 21.02.2013 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Barbara Szcześniak
Wprowadził: Beata Początek

Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko Instruktor w studiu nagrań.
Umieszczono w dn. 21.02.2013 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Barbara Szcześniak
Wprowadził: Beata Początek

Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko Instruktor nauki gry na fortepianie.
Umieszczono w dn. 21.02.2013 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Barbara Szcześniak
Wprowadził: Beata Początek

Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko "Instruktor do prowadzenia zajęć
z nauki gry na instrumentach". Umieszczono w dn. 19.12.2012 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko "Instruktor do prowadzenia zajęć
i warsztatów". Umieszczono w dn. 5.12.2012 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie dot. poszukiwania osoby na stanowisko "Pracownik gospodarczy". Umieszczono w dn. 8.11.2012 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Renata Rupert
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie dot. poszukiwania osoby na stanowisko "Specjalista ds. obsługi i naprawy urządzeń audiowizualnych". Umieszczono w dn. 18.09.2012 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata Początek

Ogłoszenie dot. poszukiwania osoby na stanowisko Specjalista Działu Programowego
Umieszczono w dn. 28.06.2012 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata Początek

Ogłoszenie dot. poszukiwania osoby na stanowisko Operatora obsługi i naprawy urządzeń technicznych. Umieszczono w dn. 02.02.2012 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata Początek

Ogłoszenie dot. poszukiwania osoby na stanowisko Specjalista Działu Programowego
Umieszczono w dn. 02.02.2012 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata Początek

Ogłoszenie dot. poszukiwania instruktorów do prowadzenia zajęć
Wytworzono i umieszczono w dn. 13.09.2011r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata Początek