O Centrum

Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy rozpoczęło swoją działalność w marcu 2006 roku. Oferta Centrum skierowana jest przede wszystkim do mieszkańców Bemowa, ale również całej Warszawy, do odbiorców w każdym wieku i z każdej grupy społecznej. Od 2014 roku dom kultury jest instytucją zmieniającą swój charakter. Jej pracownicy nastawiają się na pracę z lokalną społecznością. W różnych częściach Bemowa prowadzi Laboratorium Projektów (projekt regrandingowy połączony z serią warsztatów), wspiera działania mające na celu podnoszenie poziomu czytelnictwa w dzielnicy, organizuje kolacje sąsiedzkie, warsztaty muzyczne i teatralne oraz dyskusje o najważniejszych problemach mieszkańców. Bada tożsamość dzielnicy w ramach cyklu Wykładów Historycznych o Bemowie. Współpracuje m.in. z Instytutem Adama Mickiewicza, Narodowym Centrum Kultury, Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego, Festiwalem Nowej Muzyki Żydowskiej, Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, Docs Against Gravity, Fundacją Orange, Festiwalem Warszawa Czyta, Instytutem Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Przy Bemowskim Centrum Kultury działają m.in. 3275 kg Orchestra, Radio Jazz.fm czy Teatr Zgoda.

 

Wizja

Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy będzie wiodącym ośrodkiem animacji społeczno-kulturalnej w Polsce, aktywnie współtworzącym życie kulturalne i społeczne dzielnicy. BCK poprzez aktywizację społeczności lokalnej, współpracę z partnerami instytucjonalnymi i społecznymi, środowiskami ludzi kultury i sztuki, innowatorami społecznymi i kulturalnymi oraz środowiskami akademickimi będzie istotnym uczestnikiem dyskursu na temat roli kultury we współczesnym świecie, z wyraźnym akcentem na lokalne konteksty.

 

Misja

Bemowskie Centrum Kultury aktywizuje i angażuje mieszkańców dzielnicy, tworząc warunki do rozwoju kompetencji społecznych i twórczych. BCK wspiera rozwój osobisty, szanując indywidualne wybory i pasje, buduje więzi społeczne w duchu tolerancji i szacunku.

 

Wartości

W codziennej pracy ważna jest dla nas wysoka jakość i atrakcyjność oferty. Nasze projekty i działania mają charakter edukacyjny, inicjują procesy zmiany indywidualnej i zbiorowej oraz budują więzi społeczne. Pracujemy nad autorską, innowacyjną i unikatową ofertą. Nasze działania są otwarte dla wszystkich bez względu na różnice wynikające z płci, wieku, pochodzenia, statusu materialnego, etc.

 

Bemowskie Centrum Kultury działa w kilku lokalizacjach na terenie Dzielnicy Bemowo:

Zespół

Dyrekcja

Marcin Jasiński
Marcin Jasiński
(Dyrektor)
Robert Panewczyński
Robert Panewczyński
(Zastępca Dyrektora)

Dział Animacji Kultury

Arkadiusz Gruszczyński
Arkadiusz Gruszczyński
(p.o. Kierownik)
Joanna Chaś
Joanna Chaś
Anna Chojnacka
Anna Chojnacka
Bartłomiej Mielczarek
Bartłomiej Mielczarek
Anna Sadowska
Anna Sadowska
Robert Statkiewicz
Robert Statkiewicz
Karolina Suchmiel
Karolina Suchmiel
(Promocja)

Dział Zajęć Stałych i Warsztatów

Ewa Świetlik
Ewa Świetlik
(Kierownik)
Inka Bąkowska
Inka Bąkowska
Ilona Sawicka
Ilona Sawicka
Ewa Tyburczy
Ewa Tyburczy
Bogdan Wierzba
Bogdan Wierzba
(Aeromodelklub)

Dział Księgowości i Zamówień Publicznych

Urszula Adamczyk
Urszula Adamczyk
(Główna Księgowa)
Beata Marecka
Beata Marecka
Justyna Czarnecka
Justyna Czarnecka
Jolanta Koziestańska
Jolanta Koziestańska
(Kasa)
Agnieszka Maliszewska
Agnieszka Maliszewska
(Zamówienia publiczne)

Dział Administracyjno-Techniczny

Sylwia Kolińska
Sylwia Kolińska
(Kierownik)
Maciej Słupski
Maciej Słupski
Iwona Ptasińska
Iwona Ptasińska
Grzegorz Mazur
Grzegorz Mazur
Mariusz Biadun
Mariusz Biadun

Stanowisko ds. kadr i płac

Anna Tonicka
Anna Tonicka

Obsługa nagłośnieniowa i oświetleniowa wydarzeń kulturalnych

Marcin Antonkiewicz
Marcin Antonkiewicz
Krzysztof Politowski
Krzysztof Politowski

Radio JazzFm przy Bemowskim Centrum Kultury

Barnaba Siegiel
Barnaba Siegiel
(Redaktor naczelny redakcji)
Jerzy Szczerbakow
Jerzy Szczerbakow
(Prezes Fundacji)
Agnieszka Holwek
Agnieszka Holwek
(PR, Promocja, Reklama)
Piotr Wickowski
Piotr Wickowski
(JazzPRESS)

3275 kg Orchestra

Maciej Trifonidis
Maciej Trifonidis
(Koordynator)

Wpisanie się do newslettera jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji o działaniach Bemowskiego Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail zgodnie z ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030). Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z siedzibą w Warszawie (01-459) przy ulicy Górczewskiej 201 które jest administratorem danych osobowych, zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. po 922). Jestem świadomy/ma swojego prawa dostępu do treści moich danych i możliwość ich poprawiania oraz prawa do odwołania zgody w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne.

FreshMail.pl