Projekty

Teatr Playback OLE

Zapraszamy na warsztaty mieszkańców Bemowa, studentów oraz osoby zagrożone uzależnieniem.

Zajęcia odbywają się bezpłatnie w ramach projektu Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalne oraz Bemowskiemu Centrum Kultury.

 

Czym jest Teatr Playback?

Na świecie istnieje kilkadziesiąt Teatrów Playback – szczególnie w krajach nadbałtyckich.

W Polsce nie ma ani jednego takiego teatru – zamierzamy to zmienić…

Metodę „playback theatre” stworzył Johnatan Fox, który w 1973 roku studiował psychodramę

w Instytucie Moreno w Beacon i zafascynowany tą metodą rozwinął własną.

Teatr playbacku włącza w tworzenie spektaklu osoby z widowni. Wybrany z widowni widz zachęcany przez prowadzącego spektakl opowiada swoją historię, która odgrywana jest przez aktorów na scenie za pomocą wcześniej wyuczonych technik. Improwizowane sceny tworzą niezwykłe widowisko na oczach widzów – to oni decydują co aktorzy pokażą na scenie, jaki będzie temat spektaklu.

 

Co robimy na warsztatach z Teatru Playback?

Nauczymy Cię  metody jaką jest Playback.

Celem jest utworzenie w dzielnicy Bemowo takiego rodzaju Teatru.

Warsztaty będą się odbywały 1 x w miesiącu i poprowadzą je osoby z Teatru OLE.

W grudniu 2017 r. odbędzie się Finał projektu na scenie Bemowskiego Centrum Kultury.

Będziemy grać na instrumentach i rozwijać swoją kreatywność.

Zależy nam, aby zrzeszać osoby wykluczone (w tym uzależnione), aby poprzez działanie na warsztatach uczyli się budowania więzi, odpowiedzialności, otwartości na innych, ale przede wszystkim kreatywności.

Do współpracy zapraszamy studentów, aby poznawali nowe możliwości pracy z osobami wykluczonymi, a także innych zainteresowanych.

W grudniu podsumujemy nasze działania i zorganizujemy spotkanie, aby omówić pomysły na dalszą współpracę.

Mamy nadzieje, że ze społeczności lokalnej wyłonią się osoby, które będą chciały współpracować dalej ze sobą na stałe, co spowoduje że Polska będzie miała kolejny Teatr Playback.

 

Osoby prowadzące

Teatr Playback „Ole” jest grupą amatorów składającą się z psychodramatystów – pasjonatów, którzy znaleźli ze sobą wspólny język, tak werbalnie jak i artystycznie. Ponieważ wielu z nas żywo interesuje się szeroko rozumianą sztuką, teatrem, muzyką, mamy w sobie wiele pasji i gotowość do działania tworząc teatr. Jesteśmy też otwarci na współpracę z innymi grupami oraz środowiskami, ponieważ pragniemy się rozwijać, nabywać nowe umiejętności i doświadczenia, którymi możemy dzielić się z innymi.

Grupa została zawiązana we wrześniu 2016 r. Wtedy też miał miejsce pierwszy występ dla kilkuosobowej widowni. Kolejny spektakl miał miejsce w listopadzie 2016 r. podczas II Festiwalu Polskiej Psychodramy pt. : „Kosmos i Ciało”. Występ ten miał miejsce przed ponad 100-osobową publicznością i spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem.

Kontakt:

Agata Sidorek

tel. 511 050 560

laadamek@wp.pl

Wpisanie się do newslettera jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji o ofercie zajęć i wydarzeń kulturalnych Bemowskiego Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, zwanego dalej BCK drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z siedzibą w Warszawie (01-459) przy ulicy Górczewskiej 201, które jest Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych w celu otrzymywanie informacji o ofercie zajęć i wydarzeń kulturalnych BCK. Ponadto BCK informuje:Dane podane przez Pana/Panią będą przechowywane do czasu wycofania zgody. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania (sprostowania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.Posiada Pan/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do przenoszenia danych. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktu z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych (IOD) pod adresem: ochronadanych@bemowskie.pl Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przekazywane w celu obsługi newslettera upoważnionym pracownikom Administratora i firmie FreshMail Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (31-406) przy ulicy 29 listopada 155 c; NIP: 6751496393, Regon 123040091, KRS 0000497051 . Pana/Pani dane nie podlegają zautomatyzowanym decyzjom (dane nie są profilowane). Podanie BCK danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do otrzymywanie informacji o ofercie zajęć i wydarzeń kulturalnych BCK.Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, z późn. zm.) stosowane od 25 maja 2018 roku.

FreshMail.pl