Projekty

Teatr Playback OLE

Zapraszamy na warsztaty mieszkańców Bemowa, studentów oraz osoby zagrożone uzależnieniem.

Zajęcia odbywają się bezpłatnie w ramach projektu Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalne oraz Bemowskiemu Centrum Kultury.

 

Czym jest Teatr Playback?

Na świecie istnieje kilkadziesiąt Teatrów Playback – szczególnie w krajach nadbałtyckich.

W Polsce nie ma ani jednego takiego teatru – zamierzamy to zmienić…

Metodę „playback theatre” stworzył Johnatan Fox, który w 1973 roku studiował psychodramę

w Instytucie Moreno w Beacon i zafascynowany tą metodą rozwinął własną.

Teatr playbacku włącza w tworzenie spektaklu osoby z widowni. Wybrany z widowni widz zachęcany przez prowadzącego spektakl opowiada swoją historię, która odgrywana jest przez aktorów na scenie za pomocą wcześniej wyuczonych technik. Improwizowane sceny tworzą niezwykłe widowisko na oczach widzów – to oni decydują co aktorzy pokażą na scenie, jaki będzie temat spektaklu.

 

Co robimy na warsztatach z Teatru Playback?

Nauczymy Cię  metody jaką jest Playback.

Celem jest utworzenie w dzielnicy Bemowo takiego rodzaju Teatru.

Warsztaty będą się odbywały 1 x w miesiącu i poprowadzą je osoby z Teatru OLE.

W grudniu 2017 r. odbędzie się Finał projektu na scenie Bemowskiego Centrum Kultury.

Będziemy grać na instrumentach i rozwijać swoją kreatywność.

Zależy nam, aby zrzeszać osoby wykluczone (w tym uzależnione), aby poprzez działanie na warsztatach uczyli się budowania więzi, odpowiedzialności, otwartości na innych, ale przede wszystkim kreatywności.

Do współpracy zapraszamy studentów, aby poznawali nowe możliwości pracy z osobami wykluczonymi, a także innych zainteresowanych.

W grudniu podsumujemy nasze działania i zorganizujemy spotkanie, aby omówić pomysły na dalszą współpracę.

Mamy nadzieje, że ze społeczności lokalnej wyłonią się osoby, które będą chciały współpracować dalej ze sobą na stałe, co spowoduje że Polska będzie miała kolejny Teatr Playback.

 

Osoby prowadzące

Teatr Playback „Ole” jest grupą amatorów składającą się z psychodramatystów – pasjonatów, którzy znaleźli ze sobą wspólny język, tak werbalnie jak i artystycznie. Ponieważ wielu z nas żywo interesuje się szeroko rozumianą sztuką, teatrem, muzyką, mamy w sobie wiele pasji i gotowość do działania tworząc teatr. Jesteśmy też otwarci na współpracę z innymi grupami oraz środowiskami, ponieważ pragniemy się rozwijać, nabywać nowe umiejętności i doświadczenia, którymi możemy dzielić się z innymi.

Grupa została zawiązana we wrześniu 2016 r. Wtedy też miał miejsce pierwszy występ dla kilkuosobowej widowni. Kolejny spektakl miał miejsce w listopadzie 2016 r. podczas II Festiwalu Polskiej Psychodramy pt. : „Kosmos i Ciało”. Występ ten miał miejsce przed ponad 100-osobową publicznością i spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem.

Kontakt:

Agata Sidorek

tel. 511 050 560

laadamek@wp.pl