„Muzyczna podróż dookoła świata” zajęcia dla dzieci (3-8 lat) – odcinek II

10 grudnia / nd
11:00
Sala Widowiskowa Bemowskiego Centrum Kultury
Szkoła Podstawowa nr 82, ul. Górczewska 201
Wstęp: 10 zł (opłata wnoszona w kasie BCK, bezpośrednio przed zajęciami)

Zapraszamy dzieci w wieku 3-8 lat na interaktywną wycieczkę dookoła świata, podczas której poznają one ciekawe instrumenty pochodzące z wielu odległych krajów, usłyszą ich brzmienie oraz muzykę którą się na nich wykonuje. Dowiedzą się też, że grać można nie tylko na prawdziwych instrumentach, ale i na wielu przedmiotach codziennego użytku.

Muzykowanie rozwija dziecięcą wyobraźnię, integruje i uwrażliwia na piękno. Warsztaty muzyczne to znakomita zabawa i ciekawa forma edukacji. Celem naszych comiesięcznych spotkań będzie stworzenie mini-orkiestry i wspólnie zagrany koncert.

Gościem specjalnym tego odcinka będzie perkusjonalistka, Anna Patynek.

10 grudnia / nd
11:00
Sala Widowiskowa Bemowskiego Centrum Kultury
Szkoła Podstawowa nr 82, ul. Górczewska 201
Wstęp: 10 zł (opłata wnoszona w kasie BCK, bezpośrednio przed zajęciami)

Wpisanie się do newslettera jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji o ofercie zajęć i wydarzeń kulturalnych Bemowskiego Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, zwanego dalej BCK drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z siedzibą w Warszawie (01-459) przy ulicy Górczewskiej 201, które jest Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych w celu otrzymywanie informacji o ofercie zajęć i wydarzeń kulturalnych BCK. Ponadto BCK informuje:Dane podane przez Pana/Panią będą przechowywane do czasu wycofania zgody. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania (sprostowania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.Posiada Pan/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do przenoszenia danych. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktu z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych (IOD) pod adresem: ochronadanych@bemowskie.pl Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przekazywane w celu obsługi newslettera upoważnionym pracownikom Administratora i firmie FreshMail Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (31-406) przy ulicy 29 listopada 155 c; NIP: 6751496393, Regon 123040091, KRS 0000497051 . Pana/Pani dane nie podlegają zautomatyzowanym decyzjom (dane nie są profilowane). Podanie BCK danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do otrzymywanie informacji o ofercie zajęć i wydarzeń kulturalnych BCK.Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, z późn. zm.) stosowane od 25 maja 2018 roku.

FreshMail.pl