Obcy – wróg, inny, sąsiad? Archeologia wyobrażeń

15 marca / czw
18:00
Miejsce Aktywności Lokalnej „Dwa Jelonki”
ul. Powstańców Śląskich 44
wstęp wolny, zapisy pod adresem robert.statkiewicz@bemowskie.pl

Jak bardzo ludzkie wyobrażenia o inności zmieniło się od czasów przedkolumbijskich? Jak mają się nasze wyobrażenia o innych do stanu faktycznego? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć na najbliższym seminarium Nowej Humanistyki. W świat zapomnianej, przedkolumbijskiej kultury Moche wprowadzi nas członek Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego i wieloletni badacz – dr. Hab. Janusz Wołoszyn. Wspólnie poznamy i zrekonstruujemy świat wyobrażeń kultury, która nie pozostawiła po sobie żadnych materiałów pisanych. Osią dla naszej pracy będą przedstawienia Obcego i tego, jakie cechy były mu przypisywane.

W części praktycznej wiedzę zaczerpniętą z archeologii kognitywnej i naszych własnych doświadczeń postaramy się porównać sposób myślenia ludzi kultury Moche do naszych własnych wyobrażeń. W tym celu będziemy wchodzić w interakcje z artefaktami, aby odszyfrować zawarte w nich myśli. Czy faktycznie, mimo upływu tylu lat, tak bardzo się różnimy? Czy nauczyliśmy się czegoś nowego? Na seminarium obowiązują zapisy pod adresem robertstatkiewicz@bemowskie.pl wraz ze wskazaniem interesujących nas części wydarzenia (seminarium i warsztaty).

O prowadzącym:

dr hab. Janusz Z. Wołoszyn (Instytut Archeologii UW) – archeolog, uczestnik ekspedycji badawczych prowadzonych w Peru i Boliwii. Obecnie kierownik projektu poświęconego badaniom największego znanego kompleksu sztuki naskalnej znajdującego się na obszarze Ameryki Południowej – stanowiska Toro Muerto. Autor książek i artykułów poświęconych ikonografii kultur przedinkaskiego Peru.

15 marca / czw
18:00
Miejsce Aktywności Lokalnej „Dwa Jelonki”
ul. Powstańców Śląskich 44
wstęp wolny, zapisy pod adresem robert.statkiewicz@bemowskie.pl
Ikona telefonu

Wpisanie się do newslettera jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji o ofercie zajęć i wydarzeń kulturalnych Bemowskiego Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, zwanego dalej BCK drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z siedzibą w Warszawie (01-459) przy ulicy Górczewskiej 201, które jest Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych w celu otrzymywanie informacji o ofercie zajęć i wydarzeń kulturalnych BCK. Ponadto BCK informuje:Dane podane przez Pana/Panią będą przechowywane do czasu wycofania zgody. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania (sprostowania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.Posiada Pan/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do przenoszenia danych. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktu z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych (IOD) pod adresem: ochronadanych@bemowskie.pl Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przekazywane w celu obsługi newslettera upoważnionym pracownikom Administratora i firmie FreshMail Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (31-406) przy ulicy 29 listopada 155 c; NIP: 6751496393, Regon 123040091, KRS 0000497051 . Pana/Pani dane nie podlegają zautomatyzowanym decyzjom (dane nie są profilowane). Podanie BCK danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do otrzymywanie informacji o ofercie zajęć i wydarzeń kulturalnych BCK.Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, z późn. zm.) stosowane od 25 maja 2018 roku.

FreshMail.pl