Pomóż nam ulepszyć Bemowskie Centrum Kultury!

8 czerwca / pt
Pomóż nam ulepszyć Bemowskie Centrum Kultury!

Zapraszamy i zachęcamy gorąco do wzięcia udziału w badaniu!

Obecnie przeprowadzamy badania w Bemowskim Centrum Kultury i nie wyobrażamy sobie, że może w nich zabraknąć słów, sugestii i opinii mieszkanek i mieszkańców.

 

O CO CHODZI W BADANIU?

W wyznaczonym terminie spotykamy się w niewielkiej grupie (6-8 osób i 2 badaczy) i wspólnie rozmawiamy, dyskutujemy i wykonujemy ćwiczenia warsztatowe. Dla osób, które wezmą udział w badaniu przewidzieliśmy nagrody! (więcej w CO PO BADANIU?)

 

JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO BADANIA?

W tym celu prosimy napisać maila* na adres robert.statkiewicz@bemowskie.pl. Dalsze instrukcje zostaną przekazane mailowo.

 

PO CO JEST TO BADANIE?

W celu udoskonalenia naszej działalności i usprawnienia funkcjonowania Bemowskiego Centrum Kultury, przeprowadzamy proces ewaluacyjno-badawczy. Chcemy poznać realne potrzeby osób, dla których działamy i dla których chcemy działać jak najlepiej!

 

KOGO ZAPRASZAMY DO BADANIA?

Na ten moment zapraszamy osoby powyżej 16 roku życia**, które:

  1. a) Uczęszczają na zajęcia w Bemowskim Centrum Kultury.
  2. b) Kiedyś uczęszczały na zajęcia w Bemowskim Centrum Kultury.
  3. c) Nigdy nie były na zajęciach w Bemowskim Centrum Kultury.

** Osoby poniżej 18 roku życia proszone są o dostarczenie pisemnej zgody opiekuna prawnego do wzięcia udziału w badaniu.

 

CO PO BADANIU?

Dla uczestników przygotowaliśmy nagrody – bilet wstępu na wybrane wydarzenie Bemowskiego Centrum Kultury organizowane w ciągu roku od dnia badania i drobne upominki. Wyniki zostaną zanonimizowane i wykorzystane do sporządzenia raportu ewaluacyjnego.

 

*Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie (01-459), ul Górczewska 201, zwane dalej BCK.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z Ustawa o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 922) w celu udziału w powyższych badaniach i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie BCK danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do udziału w powyższym procesie badawczym.

8 czerwca / pt
Pomóż nam ulepszyć Bemowskie Centrum Kultury!
Ikona telefonu

Wpisanie się do newslettera jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji o ofercie zajęć i wydarzeń kulturalnych Bemowskiego Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, zwanego dalej BCK drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z siedzibą w Warszawie (01-459) przy ulicy Górczewskiej 201, które jest Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych w celu otrzymywanie informacji o ofercie zajęć i wydarzeń kulturalnych BCK. Ponadto BCK informuje:Dane podane przez Pana/Panią będą przechowywane do czasu wycofania zgody. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania (sprostowania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.Posiada Pan/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do przenoszenia danych. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktu z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych (IOD) pod adresem: ochronadanych@bemowskie.pl Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przekazywane w celu obsługi newslettera upoważnionym pracownikom Administratora i firmie FreshMail Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (31-406) przy ulicy 29 listopada 155 c; NIP: 6751496393, Regon 123040091, KRS 0000497051 . Pana/Pani dane nie podlegają zautomatyzowanym decyzjom (dane nie są profilowane). Podanie BCK danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do otrzymywanie informacji o ofercie zajęć i wydarzeń kulturalnych BCK.Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, z późn. zm.) stosowane od 25 maja 2018 roku.

FreshMail.pl