Prawo na co dzień: narkotyki okiem prawnika

14 marca / czw
18:30
Miejsce Aktywności Lokalnej „Dwa Jelonki”
ul. Powstańców Śląskich 44
wykład wstęp wolny, na część warsztatową obowiązują zapisy ilość miejsc ograniczona

To pierwszy wykład z cyklu spotkań z prawem od jego praktycznej strony. Poruszymy temat przestępstw narkotykowych i przybliżymy, jak w rzeczywistości stosowana jest ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii.

Wyjaśnimy:

– kiedy popełniamy przestępstwo mając do czynienia z narkotykami?

– jak uregulowane są przepisy karne w tym zakresie?

– czy można posiadać jakiegokolwiek narkotyki na tzw. własny użytek?

– czym jest enigmatyczna „nieznaczna ilość” substancji odurzających?

– w jaki sposób bada się substancje odurzające?

Na te i wiele innych pytań odpowiemy podczas wykładu w ramach cyklu spotkań kryminalistycznych w Dwóch Jelonkach. Odczarujemy ustawowe definicje przeróżnych substancji zabronionych, omówimy jakie formy przestępstw związanych z narkotykami występują w Polsce oraz przedstawimy, jak wyglądają postępowania ze sprawcami tych przestępstw. Nie zabraknie też informacji w zakresie praw i obowiązków obywatela w kontakcie z wymiarem sprawiedliwości.

W części praktycznej uczestnicy zapoznają się z kazusami pochodzącymi z prawdziwych spraw karnych i wspólnie przeanalizujemy je pod kątem obowiązujących przepisów prawa. Jak rozwiążemy sytuację osoby, która nieświadomie przenosi paczkę z zielonym suszem przez bramki na lotnisku? Czy będzie odpowiadał karnie ten, kto tylko „przechował coś dla kolegi”? Kto poniesie odpowiedzialność za znalezione w samochodzie narkotyki? Jakie kary są przewidziane za najpopularniejsze przestępstwa, a jakie wyroki zapadają najczęściej? Na te i inne pytania odpowiedzi szukać będziemy razem z uczestnikami w trakcie warsztatów, a na koniec sprawdzimy zdobytą wiedzę.

Wykład i warsztaty poprowadzą Jagoda Kołodziejczuk i Oliwia Sentysz z Towarzystwa Inicjatyw Prawnych i Kryminalistycznych Paragraf 22.

Wydarzenie jest realizowane w ramach Budżetu Partycypacyjnego.

Sylwetki prelegentów:

Jagoda Kołodziejczuk – entuzjastka nauk sądowych zarówno w rozumieniu akademickim jak i popkulturowym, z zamiłowania badacz-amator historii zabójstw masowych XX wieku, asystent sędziego w wydziale karnym, absolwentka studiów prawniczych na UniwersytecieWarszawskim a także Członek Zarządu Towarzystwa Inicjatyw Prawnych i Kryminalistycznych Paragraf 22.

Oliwia Sentysz – Członek Zarządu Towarzystwa Inicjatyw Prawnych i Kryminalistycznych Paragraf 22, aplikant adwokacki w warszawskiej Izbie Adwokackiej. Na co dzień w pracy zawodowej zajmuje się problematyką szeroko pojętych spraw karnych – od przestępczościzorganizowanej po przestępstwa skarbowe. Doświadczenie zdobywała jako pracownik Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Od studiów rozwija swoje zainteresowania związane z kryminalistyką i naukami sądowymi poprzez udział w licznych szkoleniach, konferencjach naukowych oraz tworzenie publikacji dotykających tej tematyki.

Informacja o Partnerze:

Towarzystwo Inicjatyw Prawnych i Kryminalistycznych Paragraf 22 to organizacja zrzeszająca młodych przedstawicieli zawodów prawniczych oraz inne osoby, których praca zawodowa lub zainteresowania związane są z szeroko rozumianymi zagadnieniami prawnymi. Nazwa „Paragraf 22” w sposób oczywisty nawiązuje do powieści J. Hellera wyśmiewającej mechanizmy społeczne rządzące się logiką absurdu. Również my tropimy prawne niedorzeczności, poddajemy je pod dyskusję, skłaniamy do refleksji i proponujemy rozwiązania mające na celu ich wyeliminowanie.

Członkami Paragrafu 22 są młodzi prawnicy i absolwenci innych kierunków studiów, których – choć wybrali różne ścieżki kariery – łączy idea dalszego rozwoju własnych umiejętności, poszerzania wiedzy oraz wykorzystywania posiadanego potencjału dla dokonywania zmian w otaczającym świecie. Naszym celem jest przede wszystkim popularyzowanie wiedzy z zakresu prawa, nauk prawnych i kryminalistyki, poszerzanie polskiego dorobku w tym zakresie, jak również podnoszenie świadomości prawnej oraz wspieranie rozwoju społeczeństwaobywatelskiego i upowszechnianie wartości demokratycznych.

www.paragraf22.euwww.facebook.com/ towarzystwoparagraf22

Zajęcia „Prawo na co dzień: narkotyki okiem prawnika” to pierwszy z cyklu spotkań kryminalistycznych. Kolejne zaplanowane wydarzenia dotyczyć będą poszczególnych dziedzin kryminalistyki, takich jak  m.in. daktyloskopia, traseologia, mechanoskopia ale też biologii, fizyki czy chemii sądowej, a w ramach każdego z nich przewidziano część praktyczną-warsztatową. Serdecznie zapraszamy!

 

formularz zapisu

Zapisz się, Potwierdź na email zgłoszenie. Tylko Potwierdzone Zgłoszenie jest akceptowane. W razie wątpliwości proszę o kontakt

14 marca / czw
18:30
Miejsce Aktywności Lokalnej „Dwa Jelonki”
ul. Powstańców Śląskich 44
wykład wstęp wolny, na część warsztatową obowiązują zapisy ilość miejsc ograniczona
Ikona telefonu

Wpisanie się do newslettera jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji o ofercie zajęć i wydarzeń kulturalnych Bemowskiego Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, zwanego dalej BCK drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z siedzibą w Warszawie (01-459) przy ulicy Górczewskiej 201, które jest Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych w celu otrzymywanie informacji o ofercie zajęć i wydarzeń kulturalnych BCK. Ponadto BCK informuje:Dane podane przez Pana/Panią będą przechowywane do czasu wycofania zgody. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania (sprostowania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.Posiada Pan/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do przenoszenia danych. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktu z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych (IOD) pod adresem: ochronadanych@bemowskie.pl Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przekazywane w celu obsługi newslettera upoważnionym pracownikom Administratora i firmie FreshMail Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (31-406) przy ulicy 29 listopada 155 c; NIP: 6751496393, Regon 123040091, KRS 0000497051 . Pana/Pani dane nie podlegają zautomatyzowanym decyzjom (dane nie są profilowane). Podanie BCK danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do otrzymywanie informacji o ofercie zajęć i wydarzeń kulturalnych BCK.Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, z późn. zm.) stosowane od 25 maja 2018 roku.