Repertuar

Sąsiedzi 3.0: Finałowe Forum Sąsiedzkie w dzielnicy Bemowo

20 czerwca / wt
Sąsiedzi 3.0: Finałowe Forum Sąsiedzkie w dzielnicy Bemowo
wstęp wolny

Od 20 do 25 czerwca 2017 w dzielnicy Bemowo odbędzie się Forum Sąsiedzkie, które jest wydarzeniem kulminacyjnym polsko-ukraińsko-białoruskiego programu Sąsiedzi 3.0. Pilotażowy rok Sąsiadów zaowocował ponad 30 różnorodnymi projektami lokalnymi oraz międzynarodowymi, które zostaną zaprezentowane w Klubie Karuzela podczas finałowego spotkania w formie interaktywnych warsztatów.

Wachlarz tematyczny projektów jest bardzo szeroki – od inicjatyw związanych z tradycyjnymi robótkami ręcznymi, przez wernisaże forograficzne i filmy po wydarzenia muzyczne. Przykładowo w Polsce, a dokładniej w Warszawie, Gleb Michalowski, zapoczątkował projekt Enter Jam, który oparty jest na otwartych spotkaniach dźwiękoterapeutycznych, mających za zadanie wspieranie rozwoju zdolności empatii, komunikacji niewerbalnej jak i przeciwdziałanie depresjom.

Po raz pierwszy organizowane w Polsce Forum Sąsiedzkie, przygotowane we współpracy z mieszkańcami Bemowa i Bemowskim Centrum Kultury, będzie również okazją do poznania sąsiadów zarówno z dzielnicy jak i z zagranicy. Poznaniu temu służył będzie dobrze zaplanowany program kulturalny, który oferuje wiele ciekawych wydarzeń otwartych takich jak:
tematyczne wycieczki po Warszawie, dyskusje panelowe, wspólne świętowanie Nocy Świętojańskiej na Forcie Bema, piknik w Parku Górczewska czy koncert Warszawskiego Combo Tanecznego.

Więcej informacji o wydarzeniach otwartych znajduje się na stronie internetowej: www.sasiedzi3.org

Program Forum został stworzony dzięki ogromnemu zaangażowaniu aktywnych mieszkańców Bemowa, którzy od lat tworzą rozmaite inicjatywy na rzecz swojej społeczności lokalnej.

Lokalizacje:
Osiedle Przyjaźń, Klub Karuzela (20-22.06, 25.06)
Fort Bema (23.06)
Park Górczewska (24.06)

Program Forum: sasiedzi3.org/forum-sasiedzkie/

Więcej informacji:
sasiedzi3.org
facebook.com/susidy3.0
dialogue-for-change.org

Background:
Sąsiedzi 3.0 to polsko-ukraińsko- białoruski program pozaformalnej edukacji obywatelskiej, którego celem jest wspieranie osób działających na rzecz solidarności oraz budowa społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, na Ukrainie i Białorusi.

Program zachęca do brania czynnego udziału w demokratycznych procesach podejmowania decyzji dotyczących organizacji życia w społeczeństwie. W ten sposób promuje aktywne postawy obywatelskie oraz solidarność międzyludzką przy uwzględnieniu otaczającego środowiska. „Prowokujemy do odważnego kształtowania świata według własnych pomysłów i marzeń. Naszą cechą charakterystyczną jest praca oparta na metodach edukacji pozaformalnej, której charakter w naturalny sposób pobudza do aktywnego uczestnictwa, krytycznego myślenia, budowania zespołów i owocnej pracy w grupie” – mówi Katarzyna Dorota, koordynatorka Sąsiadów 3.0 w Polsce.

Partnerzy i donatorzy:

Program Sąsiedzi 3.0 jest realizowany przy współpracy trzech organizacji partnerskich, takich jak: Organizacja pozarządowa Insha Osvita z Ukrainy, Stowarzyszenie Edukacja bez Granic z Białorusi i Stowarzyszenie Genius Loci – Duch Miejsca z Polski oraz dzięki wsparciu Stowarzyszenia MitOst z siedzibą w Berlinie. Program jest finansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Niemiec oraz fundację Roberta Boscha w ramach projektu Dialogue for Change, jak i Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach programu Przemiany w Regionie RITA, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.


Kontakt:

Sąsiedzi 3.0:
Katarzyna Dorota
koordynatorka programu na Polskę
katarzyna.dorota@sasiedzi3.org

MitOst e.V
Malwina Fendrych
fendrych@mitost.org

link do wydarzeń otwartych: http://sasiedzi3.org/wp-content/uploads/2017/06/Agenda-Forum-Sasiedzkie_poster-print.pdf

20 czerwca / wt
Sąsiedzi 3.0: Finałowe Forum Sąsiedzkie w dzielnicy Bemowo
wstęp wolny

Wpisanie się do newslettera jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji o ofercie zajęć i wydarzeń kulturalnych Bemowskiego Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, zwanego dalej BCK drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z siedzibą w Warszawie (01-459) przy ulicy Górczewskiej 201, które jest Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych w celu otrzymywanie informacji o ofercie zajęć i wydarzeń kulturalnych BCK. Ponadto BCK informuje:Dane podane przez Pana/Panią będą przechowywane do czasu wycofania zgody. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania (sprostowania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.Posiada Pan/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do przenoszenia danych. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktu z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych (IOD) pod adresem: ochronadanych@bemowskie.pl Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przekazywane w celu obsługi newslettera upoważnionym pracownikom Administratora i firmie FreshMail Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (31-406) przy ulicy 29 listopada 155 c; NIP: 6751496393, Regon 123040091, KRS 0000497051 . Pana/Pani dane nie podlegają zautomatyzowanym decyzjom (dane nie są profilowane). Podanie BCK danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do otrzymywanie informacji o ofercie zajęć i wydarzeń kulturalnych BCK.Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, z późn. zm.) stosowane od 25 maja 2018 roku.

FreshMail.pl