Akademia EPIC NERF

UCZNIOWIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALIŚCI
Szkoła Podstawowa nr 357, ul. Zachodzącego Słońca 25

Dzieciaki (choć pewnie w większości chłopcy) kochają strzelać! Czasem bronią staje się patyk przypominający kształtem pistolet, czasem proca czy pistolet na wodę, w przyszłości będzie to wiatrówka czy marker paintballowy.

Nerf jak wszystkie inne zabawki z pewnością po jakimś czasie wyląduje w szafie, głównie ze względu na brak miejsca, w którym dzieci mogłyby się nimi bawić. W ramach Akademii Epic Nerf chcielibyśmy dać dzieciom możliwość kontynuacji dobrej zabawy I przeszktałcenia jej w regularne zajęcia sportowe.

Chcemy aby NERF stał się GRĄ! GRĄ STRATEGICZNĄ, która ciągle skłania do podnoszenia swoich umiejętności I poprawienia sprawności fizycznej podczas niewiarygodnie dobrej zabawy.
Cały sprzęt zapewnia organizator.

Przedział wiekowy

7-14 lat

Koszt

190 zł bez zniżki, 171 ze zniżką

Termin

poniedziałki, godz. 18:15-19:15

Miejsce Szkoła Podstawowa nr 357, ul. Zachodzącego Słońca 25
Kontakt

Ewa Świetlik,
ewa.swietlik@bemowskie.pl, 506 878 882 w godz. 10:00 – 15:00
od poniedziałku do piątku w przypadku braku kontaktu prosimy o sms /mail – oddzwonimy lub odpiszemy

UCZNIOWIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALIŚCI
Szkoła Podstawowa nr 357, ul. Zachodzącego Słońca 25
Ikona telefonu

Wpisanie się do newslettera jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji o ofercie zajęć i wydarzeń kulturalnych Bemowskiego Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, zwanego dalej BCK drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z siedzibą w Warszawie (01-459) przy ulicy Górczewskiej 201, które jest Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych w celu otrzymywanie informacji o ofercie zajęć i wydarzeń kulturalnych BCK. Ponadto BCK informuje:Dane podane przez Pana/Panią będą przechowywane do czasu wycofania zgody. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania (sprostowania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.Posiada Pan/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do przenoszenia danych. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktu z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych (IOD) pod adresem: ochronadanych@bemowskie.pl Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przekazywane w celu obsługi newslettera upoważnionym pracownikom Administratora i firmie FreshMail Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (31-406) przy ulicy 29 listopada 155 c; NIP: 6751496393, Regon 123040091, KRS 0000497051 . Pana/Pani dane nie podlegają zautomatyzowanym decyzjom (dane nie są profilowane). Podanie BCK danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do otrzymywanie informacji o ofercie zajęć i wydarzeń kulturalnych BCK.Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, z późn. zm.) stosowane od 25 maja 2018 roku.

FreshMail.pl