Zajęcia

Popołudniowe zajęcia muzyczne – WOLNE MIEJSCA!

DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM
Gimnazjum nr 82
ul. Czumy 8

sala 139

Metodologia prowadzenia zajęć opiera się głównie na metodzie wychowania muzycznego i rytmiki E. Jaques-Dalcroze’a, która w pedagogice muzycznej jest najpełniejszą metodą wychowania przez sztukę. Metoda ta, poprzez syntezę trzech sposobów przeżywania muzyki-ruchu, śpiewu i tworzenia, doskonale wpływa na rozwój ogólny i muzyczny dzieci w wieku przedszkolnym, trafiając w ich wewnętrzną potrzebę ruchu i aktywności.

Obszary zagadnień przekazywanych dzieciom na zajęciach obejmują m.in. ćwiczenia ruchowe przy muzyce, naukę poprawnego śpiewu poprzez piosenki dostosowane tematycznie do wieku dzieci, naukę podstaw notacji muzycznej (wartości nut, ich położenie na pięciolinii), tworzenie, analiza i wykonywanie rytmów i różnorodnych problemów metro rytmicznych (klaskanie, gra na drobnych instrumentach perkusyjnych, jak również wykonanie ruchowe), nauka tańców i piosenek z tańcem dostosowanych do wieku, w tym również tańców ludowych, poznawanie instrumentów, opracowanie przestrzenno-ruchowe drobnych utworów z zakresu literatury muzycznej, pogłębianie wrażliwości estetycznej i rozwijanie wyobraźni muzycznej, aktywne słuchanie i przeżywanie muzyki (podstawy audycji muzycznych), ćwiczenia ruchowe przy muzyce kształtujące mięśnie i prawidłową postawę dziecka, ćwiczenia przy muzyce uwrażliwiające na rytm i melodię, zmienność dynamiki i nastroju, kształtowanie samodzielności, inwencji i kreatywności u dzieci poprzez muzykę, ćwiczenia muzyczne rozwijające zdolności psychomotoryczne dzieci (szybka reakcja na zmiany, refleks, podzielność uwagi), rozwijanie pamięci muzycznej i pozamuzycznej, rozwijanie orientacji przestrzennej i współdziałania w grupie poprzez zabawy muzyczne i tańce.

Zajęcia organizowane są w trzech grupach wiekowych dla:
4-latków (2 razy w tygodniu po 30 min.),
5-latków (2 razy w tygodniu po 30 min.),
6-latków (2 razy w tygodniu po 45 min.; zajęcia dla tej grupy wiekowej będą zawierać elementy istotne dla ewentualnego przystąpienia dziecka do egzaminu wstępnego do szkoły muzycznej I stopnia).

Przedział wiekowy

Gr. 1 – 4 lata
Gr. 2 – 5 i 6 lat

Koszt

Pełna cena:
70 zł / miesiąc
Cena z Bemowską Kartą Mieszkańca:
63 zł / miesiąc

Wpłata do

pierwszych zajęć w danym miesiącu

Czas trwania

od października 2016 do czerwca 2017

Termin

Gr. 1 wtorki 16:00 – 16:30, czwartki 16:00 – 16:30
Gr. 2 wtorki 16:30 – 17:00, czwartki 16:30 – 17:00

Miejsce Gimnazjum nr 82
ul. Czumy 8

sala 139

Kontakt

Ewa Tyburczy, ewa.tyburczy@bemowskie.pl, 798 991 785

Instruktor

Paulina Szafaryn

Sposób wpłaty

Przelew: 50 1240 2034 1111 0010 1127 9175
W tytule przelewu prosimy dopisać rodzaj zajęć oraz imię i nazwisko uczestnika.
Kasa w BCK (ul. Górczewska 201): wtorki, środy i czwartki godz.10:30-19:00.

DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM
Gimnazjum nr 82
ul. Czumy 8

sala 139