Teatrzaki – warsztaty teatralno-ruchowe

UCZNIOWIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
Spółdzielnia Mieszkaniowa Wola, ul. Powstańców Śląskich 108A (wejście nad Rossmanem)

Zapraszamy na warsztaty teatralno-ruchowe (z elementami multisensoryki) połączone z nauką improwizacji dla dzieci w wieku 7-9 lat. Warsztaty będą się odbywały codziennie w drugim tygodniu ferii (4.02, 5.02, 6.02, 7.02, 8.02) w godzinach 13:30-15:30. Każde spotkanie będzie się składało z dwóch części, zajęć teatralno-ruchowych na dany temat i zadań improwizacyjnych nawiązujących do tematu części pierwszej. Na warsztatach wykorzystamy takie pomoce jak pacynki, piłki multisensoryczne, szarfy, woreczki, chusty. Dzieci przez zabawę poznają techniki gry aktorskiej, improwizacji oraz nieograniczone możliwości własnej wyobraźni.

Dzięki ćwiczeniom teatralnym, ruchowym, multisensorycznym oraz etiudom dzieci będą doskonalić takie umiejętności jak:

  • pewność siebie
  • autoprezentację i wystąpienia publiczne
  • przełamanie tremy i wstydu
  • rozpoznawanie i wyrażanie emocji
  • bycie odważnym i asertywnym
  • komunikacja niewerbalna
  • kreatywne myślenie
  • poprawna artykulacja
  • dykcja i emisja głosu

Przedział wiekowy

7-9 lat

Koszt

Pełna cena 170 zł (za pięć 2 godzinnych warsztatów), 153 zł ze zniżką

Czas trwania

4-8 lutego

Termin

13:30-15:30

Miejsce Spółdzielnia Mieszkaniowa Wola, ul. Powstańców Śląskich 108A (wejście nad Rossmanem)
Kontakt

Ewa Świetlik, ewa.swietlik@bemowskie.pl, 506 878 882
w godz. 10:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku
w przypadku braku kontaktu prosimy o sms /mail – oddzwonimy lub odpiszemy

UCZNIOWIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
Spółdzielnia Mieszkaniowa Wola, ul. Powstańców Śląskich 108A (wejście nad Rossmanem)

Wpisanie się do newslettera jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji o ofercie zajęć i wydarzeń kulturalnych Bemowskiego Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, zwanego dalej BCK drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z siedzibą w Warszawie (01-459) przy ulicy Górczewskiej 201, które jest Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych w celu otrzymywanie informacji o ofercie zajęć i wydarzeń kulturalnych BCK. Ponadto BCK informuje:Dane podane przez Pana/Panią będą przechowywane do czasu wycofania zgody. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania (sprostowania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.Posiada Pan/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do przenoszenia danych. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktu z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych (IOD) pod adresem: ochronadanych@bemowskie.pl Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przekazywane w celu obsługi newslettera upoważnionym pracownikom Administratora i firmie FreshMail Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (31-406) przy ulicy 29 listopada 155 c; NIP: 6751496393, Regon 123040091, KRS 0000497051 . Pana/Pani dane nie podlegają zautomatyzowanym decyzjom (dane nie są profilowane). Podanie BCK danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do otrzymywanie informacji o ofercie zajęć i wydarzeń kulturalnych BCK.Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, z późn. zm.) stosowane od 25 maja 2018 roku.

FreshMail.pl