Zajęcia indywidualne z rysunku i malarstwa

GIMNAZJALIŚCI, LICEALIŚCI I STUDENCI, DOROŚLI, SENIORZY
LXXVIII Liceum Ogólnokształcące, ul. Anieli Krzywoń 3

Zajęcia indywidualne przeznaczone są dla osób, którzy preferują bardziej elastyczny harmonogram swojej nauki. Program układany jest w 100% pod potrzeby kursanta, dzięki czemu daje on możliwość osiągnięcia najszybszych efektów w możliwie najkrótszym czasie. Ponadto tworzony jest wspólnie z uczniem uwzględniając jego preferencje oraz oczekiwane rezultaty. Indywidualne podejście pozwala ponadto skupić się na najbardziej interesujących zagadnieniach oraz doskonalić wyodrębnione obszary nauki.

Koszt

70 zł za 60 min lekcję
63 zł za 60 minutową lekcję z rabatem

Miejsce LXXVIII Liceum Ogólnokształcące, ul. Anieli Krzywoń 3
Kontakt

Ewa Tyburczy, ewa.tyburczy@bemowskie.pl, 798 991 785

Instruktor

Wioleta Braunsejs

Swoją przygodę ze sztuką rozpoczęła od najmłodszych lat pod okiem swego wuja i jednocześnie znanego artysty plastyka – Norberta Hansa, dzięki czemu towarzyszyła jej ona od zawsze. Już w wieku 11 lat została laureatką ogólnopolskiego konkursu. W latach 2010-2012 pogłębiała swoją naukę rysunku u mgr inż. arch. Piotra Gawłowskiego, który nauczył ją architektonicznego podejścia do rysunku. Od kilku lat prowadzi różnego rodzaju warsztaty rysunkowe, grupowe zajęcia plastyczne oraz zajęcia indywidualne, zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci i młodzieży. Na swoim koncie ma wiele wystaw, zarówno indywidualnych, jak i grupowych w różnych miastach Polski, m.in. w Warszawie, Chełmnie czy Łodzi. Charakteryzuje ją indywidualne podejście do każdego ucznia oraz maksymalne wykorzystanie posiadanych przez niego umiejętności.

GIMNAZJALIŚCI, LICEALIŚCI I STUDENCI, DOROŚLI, SENIORZY
LXXVIII Liceum Ogólnokształcące, ul. Anieli Krzywoń 3
Ikona telefonu

Wpisanie się do newslettera jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji o ofercie zajęć i wydarzeń kulturalnych Bemowskiego Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, zwanego dalej BCK drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z siedzibą w Warszawie (01-459) przy ulicy Górczewskiej 201, które jest Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych w celu otrzymywanie informacji o ofercie zajęć i wydarzeń kulturalnych BCK. Ponadto BCK informuje:Dane podane przez Pana/Panią będą przechowywane do czasu wycofania zgody. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania (sprostowania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.Posiada Pan/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do przenoszenia danych. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktu z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych (IOD) pod adresem: ochronadanych@bemowskie.pl Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przekazywane w celu obsługi newslettera upoważnionym pracownikom Administratora i firmie FreshMail Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (31-406) przy ulicy 29 listopada 155 c; NIP: 6751496393, Regon 123040091, KRS 0000497051 . Pana/Pani dane nie podlegają zautomatyzowanym decyzjom (dane nie są profilowane). Podanie BCK danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do otrzymywanie informacji o ofercie zajęć i wydarzeń kulturalnych BCK.Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, z późn. zm.) stosowane od 25 maja 2018 roku.

FreshMail.pl