Anioł Talentu Roku 2020

Otrzymaliśmy wspaniałą wiadomość, że nasza Ilona Sawicka zwyciężyła plebiscyt na Anioła Talentu!

Ilona Sawicka
Pracuje od 2006 roku w Bemowskim Centrum Kultury. Tworzyła pierwsze projekty kulturalne na Bemowie, z których wiele kontynuowanych jest do dziś.
Od lat zaangażowana w sprawy dotyczące niepełnosprawnych, czego dowodem było stworzenie Yes’t Festiwalu. Dziś koordynatorka wielu zajęć i inicjatorka działań w ramach Działu Zajęć w Bemowskim Centrum Kultury.

W imieniu całego zespołu Bemowskiego Centrum Kultury dziękujemy za sympatię i oddane głosy: https://polskatimes.pl/p/kandydat/ilona-sawicka%2C1220161/

18.05.2020
Ikona telefonu