Zakres działalności
Statut
Zarządzenia
Ogłoszenia o naborze na stanowiska
Zamówienia publiczne
Zamówienia na usługi społeczne
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych na podst. art.4d pkt.2 ustawy Pzp.
Ogłoszenia i informacje
Rejestr umów cywilno-prawnych
Skargi i wnioski
Udostępnianie informacji publicznej
Plan działalności
Mienie
Ewidencja i rejestry
Ochrona danych osobowych
Zasady przetwarzania danych osobowych w BCK
Polityka prywatności
Polityka cookies
Kierownictwo
Działy
Redakcja


      
Zakres działalności |   Powrót na górę strony

Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy działa na mocy ustawy z dnia 25.10.1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz 123 ze zm.

Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy rozpoczęło swoją działalność w marcu 2006 roku. Oferta Centrum skierowana jest przede wszystkim do mieszkańców Bemowa, ale również całej Warszawy, do odbiorców w każdym wieku i z każdej grupy społecznej. Od 2014 roku dom kultury jest instytucją zmieniającą swój charakter. Jej pracownicy nastawiają się na pracę z lokalną społecznością. W różnych częściach Bemowa prowadzi Laboratorium Projektów (projekt regrandingowy połączony z serią warsztatów), wspiera działania mające na celu podnoszenie poziomu czytelnictwa w dzielnicy, organizuje kolacje sąsiedzkie, warsztaty muzyczne i teatralne oraz dyskusje o najważniejszych problemach mieszkańców. Bada tożsamość dzielnicy w ramach cyklu Wykładów Historycznych o Bemowie. Współpracuje m.in. z Instytutem Adama Mickiewicza, Narodowym Centrum Kultury, Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego, Festiwalem Nowej Muzyki Żydowskiej, Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, Docs Against Gravity, Fundacją Orange, Festiwalem Warszawa Czyta, Instytutem Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Przy Bemowskim Centrum Kultury działają m.in. 3275 kg Orchestra, Radio Jazz.fm czy Teatr Zgoda.


Wizja
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy będzie wiodącym ośrodkiem animacji społeczno-kulturalnej w Polsce, aktywnie współtworzącym życie kulturalne i społeczne dzielnicy. BCK poprzez aktywizację społeczności lokalnej, współpracę z partnerami instytucjonalnymi i społecznymi, środowiskami ludzi kultury i sztuki, innowatorami społecznymi i kulturalnymi oraz środowiskami akademickimi będzie istotnym uczestnikiem dyskursu na temat roli kultury we współczesnym świecie, z wyraźnym akcentem na lokalne konteksty.


Misja
Bemowskie Centrum Kultury aktywizuje i angażuje mieszkańców dzielnicy, tworząc warunki do rozwoju kompetencji społecznych i twórczych. BCK wspiera rozwój osobisty, szanując indywidualne wybory i pasje, buduje więzi społeczne w duchu tolerancji i szacunku.


Wartości
W codziennej pracy ważna jest dla nas wysoka jakość i atrakcyjność oferty. Nasze projekty i działania mają charakter edukacyjny, inicjują procesy zmiany indywidualnej i zbiorowej oraz budują więzi społeczne. Pracujemy nad autorską, innowacyjną i unikatową ofertą. Nasze działania są otwarte dla wszystkich bez względu na różnice wynikające z płci, wieku, pochodzenia, statusu materialnego, etc.Statut |   Powrót na górę strony


Pobierz

Zarządzenia |   Powrót na górę strony

Zarządzenie nr 02/06/2020 z dnia 18.06.2020 w sprawie ustalenia zasad zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Bemowskiego Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w trakcie epidemii COVID-19 dla użytkowników korzystających z oferty BCK
Pobierz
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Robert Panewczyński
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Zarządzenie nr 01/03/2018 z dnia 23.03.2018 w sprawie wynajmu powierzchni w Bemowskim Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
Pobierz
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Robert Panewczyński
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Regulamin wynajmu powierzchni
Pobierz
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Robert Panewczyński
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Regulamin zajęć i warsztatów
Pobierz
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Robert Panewczyński
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Zarządzenie nr 01/06/2017 z dnia 30.06.2017 w sprawie wprowadzenia regulaminu zajęć i warsztatów w Bemowskim Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
Pobierz
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Robert Panewczyński
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn

Regulamin organizacyjny
Pobierz

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Marcin Jasiński
Wprowadził: Janina Bąkowska-SzafarynZarządzenie nr 1/1/2016 z dnia 21.01.2015 w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Bemowskiego Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
Pobierz

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Robert Panewczyński
Wprowadził: Beata Początek


Zarządzenie nr 1/5/2015 z dnia 20.05.2015 w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy dla pracowników Bemowskiego Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Pobierz

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Marzena Domaszewicz
Wprowadził: Beata Początek


Zarządzenie nr 1/2/2014 z dnia 2 kwietnia 2014 w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy dla pracowników Bemowskiego Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Pobierz

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Marzena Domaszewicz
Wprowadził: Beata Początek

 
Ogłoszenia o naborze na stanowisko |   Powrót na górę strony


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć z nauki gry na perkusji.

Pobierz

Umieszczono w dn. 14.12.2020 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Janina Bąkowska-Szafaryn
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć tanecznych oraz sportowych.

Pobierz

Umieszczono w dn. 14.12.2020 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Janina Bąkowska-Szafaryn
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć wokalnych z zakresu śpiewu rozrywkowego, jazzowego i klasycznego.

Pobierz

Umieszczono w dn. 14.12.2020 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Janina Bąkowska-Szafaryn
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć z nauki gry na gitarze elektrycznej.

Pobierz

Umieszczono w dn. 14.12.2020 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Janina Bąkowska-Szafaryn
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć z nauki gry na gitarze klasycznej.

Pobierz

Umieszczono w dn. 14.12.2020 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Janina Bąkowska-Szafaryn
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia warsztatów krawieckich dla młodzieży i dorosłych.

Pobierz

Umieszczono w dn. 14.12.2020 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ilona Sawicka
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć edukacyjnych dla dzieci w oparciu o: klocki Lego, eksperymenty naukowe, nauki ścisłe.

Pobierz

Umieszczono w dn. 14.12.2020 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ilona Sawicka
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć szachowych dla dzieci.

Pobierz

Umieszczono w dn. 14.12.2020 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ilona Sawicka
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć z zakresu sztuk wizualnych dla dzieci i dorosłych.

Pobierz

Umieszczono w dn. 14.12.2020 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ilona Sawicka
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć teatralnych.

Pobierz

Umieszczono w dn. 14.12.2020 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ilona Sawicka
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć ogólnorozwojowych oraz motorycznych.

Pobierz

Umieszczono w dn. 14.12.2020 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Katarzyna Kolanowska
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć szkicu i rysunku.

Pobierz

Umieszczono w dn. 14.12.2020 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Świetlik
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć ceramicznych.

Pobierz

Umieszczono w dn. 14.12.2020 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Świetlik
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć nauki gry na fortepianie.

Pobierz

Umieszczono w dn. 14.12.2020 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Świetlik
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć modelarstwa lotniczego i kosmicznego.

Pobierz

Umieszczono w dn. 14.12.2020 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Bogdan Wierzba
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Ogłoszenie dot. poszukiwania osoby na stanowisko pracownika do działu zajęć stałych i warsztatów.

Pobierz

Umieszczono w dn. 02.07.2020 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Sylwia Kolińska
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko pracownik gospodarczy działu administracyjno-technicznego.

Pobierz

Umieszczono w dn. 27.02.2020 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Sylwia Kolińska
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć z akrobatyki z elementami baletu i akrobatyki dla dzieci i młodzieży.

Pobierz

Umieszczono w dn. 20.12.2019 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Robert Panewczyński
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć wokalnych z zakresu śpiewu rozrywkowego, jazzowego i klasycznego.

Pobierz

Umieszczono w dn. 22.07.2019 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Janina Bąkowska-Szafaryn
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć z ceramiki.

Pobierz

Umieszczono w dn. 19.07.2019 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć z nauki gry na gitarze elektrycznej.
Pobierz

Umieszczono w dn. 19.07.2019 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć z nauki gry na gitarze klasycznej.
Pobierz

Umieszczono w dn. 19.07.2019 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć z malarstwa i rysunku.
Pobierz

Umieszczono w dn. 19.07.2019 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć muzycznych dla dzieci.
Pobierz

Umieszczono w dn. 19.07.2019 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć z nauki gry na perkusji.
Pobierz

Umieszczono w dn. 19.07.2019 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć z nauki gry na pianinie.
Pobierz

Umieszczono w dn. 19.07.2019 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć z zakresu sztuk plastycznych dla dzieci.
Pobierz

Umieszczono w dn. 19.07.2019 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć edukacyjnych dla dzieci.

Pobierz

Umieszczono w dn. 17.07.2019 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ilona Sawicka
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć z zakresu sztuk wizualnych.

Pobierz

Umieszczono w dn. 17.07.2019 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ilona Sawicka
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć tanecznych oraz sportowych.

Pobierz

Umieszczono w dn. 17.07.2019 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Janina Bąkowska-Szafaryn
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć teatralnych.

Pobierz

Umieszczono w dn. 17.07.2019 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ilona Sawicka
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Informacja o wynikach konkursu w sprawie zatrudnienia pracownika Działu administracyjno - technicznego
Pobierz


Umieszczono w dn. 09.07.2019 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Sylwia Kolińska
Wprowadził: Janina Bąkowska-SzafarynOgłoszenie o naborze na stanowisko pracownika Działu administracyjno - technicznego
Pobierz


Umieszczono w dn. 18.06.2019 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Sylwia Kolińska
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika Działu administracyjno - technicznego
Pobierz


Umieszczono w dn. 08.04.2019 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Sylwia Kolińska
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Informacja o wynikach konkursu w sprawie zatrudnienia pracownika Działu administracyjno - technicznego
Pobierz


Umieszczono w dn. 07.05.2019 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Sylwia Kolińska
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika sprzątającego - na zastępstwo
Pobierz


Umieszczono w dn. 21.01.2019 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Sylwia Kolińska
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika gospodarczego
Pobierz


Umieszczono w dn. 03.10.2018 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Sylwia Kolińska
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć z rysunku i malarstwa.

Pobierz

Umieszczono w dn. 10.07.2018 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn

Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć z nauki gry na pianinie.
Pobierz

Umieszczono w dn. 10.07.2018 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn

Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć z nauki gry na perkusji.
Pobierz

Umieszczono w dn. 10.07.2018 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn

Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć z nauki gry na gitarze klasycznej.
Pobierz

Umieszczono w dn. 10.07.2018 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn

Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć z nauki gry na gitarze elektrycznej.
Pobierz

Umieszczono w dn. 10.07.2018 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn

Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć z ceramiki.
Pobierz

Umieszczono w dn. 10.07.2018 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn

Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć teatralnych.
Pobierz

Umieszczono w dn. 03.08.2017 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ilona Sawicka
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn

Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć plastycznych dla dzieci.

Pobierz

Umieszczono w dn. 03.08.2017 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ilona Sawicka
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć z budowania z klocków lego dla dzieci. Pobierz

Umieszczono w dn. 03.08.2017 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ilona Sawicka
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć tanecznych oraz sportowych dla dorosłych. Pobierz

Umieszczono w dn. 03.08.2017 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Janina Bąkowska-Szafaryn
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć tanecznych oraz sportowych dla dzieci. Pobierz

Umieszczono w dn. 03.08.2017 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Janina Bąkowska-Szafaryn
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć wokalnych.
Pobierz

Umieszczono w dn. 03.08.2017 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Janina Bąkowska-Szafaryn
Wprowadził: Janina Bąkowska-SzafarynOgłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć
z ceramiki dla dzieci.
Umieszczono w dn. 01.08.2017 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Janina Bąkowska-SzafarynOgłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć
z ceramiki rodzinnej.
Umieszczono w dn. 01.08.2017 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Janina Bąkowska-SzafarynOgłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć
z gry na fortepianie i pianinie.
Umieszczono w dn. 01.08.2017 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Janina Bąkowska-SzafarynOgłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć
z gry na gitarze elektrycznej.
Umieszczono w dn. 01.08.2017 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Janina Bąkowska-SzafarynOgłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć
z gry na gitarze klasycznej.
Umieszczono w dn. 01.08.2017 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Janina Bąkowska-SzafarynOgłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć
z malarstwa.
Umieszczono w dn. 01.08.2017 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Janina Bąkowska-SzafarynOgłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć
z gry na perkusji.
Umieszczono w dn. 01.08.2017 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Janina Bąkowska-SzafarynOgłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć
z gry na saksofonie.
Umieszczono w dn. 01.08.2017 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Janina Bąkowska-SzafarynOgłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko koordynatora/koordynatorki miejsca aktywności lokalnej
Umieszczono w dn. 13.04.2017 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Karolina Suchmiel
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn

 

Pobierz Ogłoszenie dot. poszukiwania osóby na stanowisko Głównego Specjalisty w Dziale Administracji - Pełnomocnika Dyrektora BCK ds inwestycji.
Umieszczono w dn. 18.01.2017 r.

Udostępnił:
Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Robert Panewczyński
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn
Pobierz Wydłużenie terminu składania ofert.
Umieszczono w dn. 24.01.2017 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Robert Panewczyński
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć
teatralnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Umieszczono w dn. 29.08.2016 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ilona Sawicka
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć
z ceramiki dla młodzieży i dorosłych.
Umieszczono w dn. 12.07.2016 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć
z ceramiki dla dzieci w przedziale wiekowym 7-12 lat.
Umieszczono w dn. 12.07.2016 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy

Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć
z ceramiki rodzinnej.
Umieszczono w dn. 12.07.2016 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy

Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć
wokalnych z zakresu nauki śpiewu rozrywkowego i jazzowego oraz klasycznego dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Umieszczono w dn. 07.07.2016 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Jolanta Krupa
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć
z rysunku i malarstwa dla młodzieży i dorosłych.
Umieszczono w dn. 05.07.2016 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Jolanta Krupa
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć
z nauki gry na perkusji dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Umieszczono w dn. 05.07.2016 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć
z gry na fortepianie/pianinie dla dzeci, młodzieży i dorosłych.
Umieszczono w dn. 05.07.2016 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy

Wprowadził: Janina Bąkowska-SzafarynOgłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć
z nauki gry na saksofonie dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Umieszczono w dn. 05.07.2016 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy

Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć
z nauki gry na gitarze klasycznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Umieszczono w dn. 05.07.2016 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy

Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć
z nauki gry na gitarze elektrycznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Umieszczono w dn. 05.07.2016 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy

Wprowadził: Janina Bąkowska-SzafarynOgłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć
z zakresu sztuk wizualnych dla dzieci w przedziale wiekowym 4-6 lat i 7-12 lat.
Umieszczono w dn. 01.07.2016 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ilona Sawicka
Wprowadził: Janina Bąkowska-SzafarynOgłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć teatralnych dla dzieci w przedziale wiekowym 6-8 lat.
Umieszczono w dn. 01.07.2016 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ilona Sawicka
Wprowadził: Janina Bąkowska-SzafarynOgłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć teatralnych dla młodzieży w przedziale wiekowym 9-12 lat i 13-16 lat.
Umieszczono w dn. 01.07.2016 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ilona Sawicka
Wprowadził: Janina Bąkowska-SzafarynOgłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć teatralnych dla młodzieży i dorosłych.
Umieszczono w dn. 01.07.2016 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ilona Sawicka
Wprowadził: Janina Bąkowska-SzafarynOgłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć tanecznych oraz sportowych dla dorosłych.
Umieszczono w dn. 30.06.2016 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Janina Bąkowska-Szafaryn
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć tanecznych oraz sportowych dla dzieci.
Umieszczono w dn. 30.06.2016 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Janina Bąkowska-Szafaryn
Wprowadził: Janina Bąkowska-SzafarynPobierz  Procedura rekrutacji pracowników: Zarządzenie nr 1/1/2011

Pobierz  Procedura rekrutacji pracowników: Zarządzenie nr 5/1/2014Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć z nauki gry na fortepianie/pianinie dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Umieszczono w dn. 09.10.2015 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Beata PoczątekOgłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć: aerobik. Umieszczono w dn. 24.08.2015 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Krzysztof Płotczyk
Wprowadził: Beata Początek
Ogłoszenie dot. zbierania ofert na kompleksową obsługę prawną
(styczeń-grudzień 2015 r.). Umieszczono w dn. 18.12.2014 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata PoczątekOgłoszenie dot. wyniku naboru ofert na kompleksową obsługę prawną
(styczeń-grudzień 2015 r.). Umieszczono w dn. 6.01.2014 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Marzena Domaszewicz
Wprowadził: Beata Początek
Ogłoszenie dot. zbierania ofert na kompleksową obsługę informatyczną (styczeń-grudzień 2015 r.). Umieszczono w dn. 12.12.2014 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata PoczątekOgłoszenie dot. wyniku naboru ofert na kompleksową obsługę informatyczną (styczeń-grudzień 2015 r.). Umieszczono w dn. 6.01.2014 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Marzena Domaszewicz
Wprowadził: Beata PoczątekOgłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko Instruktor aranżacji studyjnych. Umieszczono w dn. 2.12.2014 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Beata PoczątekOgłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko Instruktor nauki gry na fortepianie. Umieszczono w dn. 2.12.2014 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Beata PoczątekOgłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko Instruktor nauki gry na gitarze elektrycznej. Umieszczono w dn. 2.12.2014 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Beata PoczątekOgłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko Instruktor nauki gry na gitarze klasycznej. Umieszczono w dn. 2.12.2014 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Beata PoczątekOgłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko Instruktor nauki gry na perkusji. Umieszczono w dn. 2.12.2014 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Beata PoczątekOgłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko Instruktor nauki gry na saksofonie. Umieszczono w dn. 2.12.2014 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko Instruktor nauki gry na skrzypcach. Umieszczono w dn. 2.12.2014 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Beata PoczątekOgłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko Instruktor nauki gry na syntezatorze. Umieszczono w dn. 2.12.2014 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Beata PoczątekOgłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko Instruktor wokalny w studio piosenki rozrywkowej. Umieszczono w dn. 2.12.2014 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Beata PoczątekOgłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko Instruktor do prowadzenia zajęć teatralnych dla dzieci w przedziale wiekowym 6-8 lat. Umieszczono w dn. 2.12.2014 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Beata Początek


W odpowiedzi na ogłoszenie zostały przysłane dwie oferty.
Adrian Wiśniewski – zlecenie w zakresie prowadzenia zajęć teatralnych dla dzieci

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ilona Sawicka
Wprowadził: Beata PoczątekOgłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko Instruktor nauki gry na gitarze basowej. Umieszczono w dn. 2.12.2014 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Beata PoczątekOgłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko Instruktor do prowadzenia młodzieżowych zespołów muzycznych. Umieszczono w dn. 2.12.2014 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Beata PoczątekOgłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko Instruktor do prowadzenia warsztatów kompetencji interpersonalnych dla dzieci. Umieszczono w dn. 2.12.2014 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Beata Początek


W odpowiedzi na ogłoszenie zostały przysłane dwie oferty.
TFF Ewa Celjowska – zlecenie w zakresie prowadzenia warsztatów kompetencji interpersonalnych

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ilona Sawicka
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko Instruktor do prowadzenia zajęć z różnorodnych form budowania z klocków lego dla dzieci w wieku 4,5-5 lat i 6-8 lat. Umieszczono w dn. 2.12.2014 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Beata Początek


W odpowiedzi na ogłoszenie została przysłana jedna oferta.
Fundacja „Akademia Iwony Kalaman” – zlecenie w zakresie prowadzenia zajęć z klocków lego

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ilona Sawicka
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko Instruktor do prowadzenia zajęć plastycznych dla dzieci w przedziale wiekowym 4-15 lat.
Umieszczono w dn. 2.12.2014 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Beata Początek

W odpowiedzi na ogłoszenie zostały przysłane cztery oferty.
Małgorzata Szewczuk, Lucyna Makowska, Elżbieta Bisch i Ewelina Grala – zlecenie w zakresie prowadzenia zajęć z plastyki

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Sylwia Cywińska
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko Instruktor do prowadzenia zajęć z rysunku i malarstwa dla młodzieży i dorosłych. Umieszczono w dn. 2.12.2014 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Beata Początek


W odpowiedzi na ogłoszenie zostały przysłane dwie oferty.
Tomasz Sosnowski i Ryszard Primke – zlecenie w zakresie prowadzenia zajęć z rysunku i malarstwa

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Sylwia Cywińska
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko Instruktor do prowadzenia zajęć tanecznych oraz sportowych dla dorosłych. Umieszczono w dn. 2.12.2014 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Beata Początek


W odpowiedzi na ogłoszenie została przysłana jedna oferta.
Natalia Krzemieńska – zlecenie w zakresie prowadzenia zajęć z zumby

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Inka Bąkowska
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko Instruktor do prowadzenia zajęć tanecznych oraz sportowych dla dzieci w przedziale wiekowym 4-14 lat
Umieszczono w dn. 2.12.2014 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Beata Początek

W odpowiedzi na ogłoszenie zostało przysłanych pięć ofert.
Dorota Ciok – zlecenie w zakresie prowadzenia zajęć z tańca towarzyskiego
Piotr Tolak – zlecenie w zakresie prowadzenia zajęć z hip hopu
Dominika Śliwińska – zlecenie w zakresie prowadzenia zajęć z dancehallu
Natalia Krzemieńska – zlecenie w zakresie prowadzenia zajęć z zumby
Mariola Moskwiak – zlecenie w zakresie prowadzenia zajęć z akrobatyki

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Sylwia Cywińska
Wprowadził: Beata Początek

Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko Instruktor do prowadzenia zajęć teatralnych dla dzieci i młodzieży w przedziale wiekowym 9-12 lat i 13-16 lat. Umieszczono w dn. 2.12.2014 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Beata Początek


W odpowiedzi na ogłoszenie została przysłana jedna oferta.
Jolanta Sikorska – zlecenie w zakresie prowadzenia zajęć teatralnych dla dzieci

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ilona Sawicka
Wprowadził: Beata PoczątekOgłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko Instruktor do prowadzenia zajęć teatralnych dla dorosłych. Umieszczono w dn. 2.12.2014 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Beata Początek


W odpowiedzi na ogłoszenie została przysłana jedna oferta.
Jolanta Sikorska – zlecenie w zakresie prowadzenia zajęć teatralnych dla dorosłych

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ilona Sawicka
Wprowadził: Beata PoczątekOgłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko Instruktor do prowadzenia zajęć z witrażu dla dzieci w przedziale wiekowym 7-14 lat. Umieszczono w dn. 2.12.2014 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Beata Początek


W odpowiedzi na ogłoszenie została przysłana jedna oferta.
Elżbieta Bish – zlecenie w zakresie prowadzenia zajęć z witrażu

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Sylwia Cywińska
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko Instruktor do prowadzenia warsztatów z projektowania biżuterii dla osób dorosłych. Umieszczono w dn. 2.12.2014 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Beata Początek


W odpowiedzi na ogłoszenie została przysłana jedna oferta.
Anna Lasik – zlecenie w zakresie prowadzenia warsztatów z biżuterii

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ilona Sawicka
Wprowadził: Beata PoczątekOgłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko Instruktor do prowadzenia zajęć z ceramiki dla dorosłych. Umieszczono w dn. 2.12.2014 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Beata Początek


W odpowiedzi na ogłoszenie została przysłana jedna oferta.
Marta Gruzd – zlecenie w zakresie prowadzenia zajęć z ceramiki

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Sylwia Cywińska
Wprowadził: Beata Początek

Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko Instruktor do prowadzenie zajęć z ceramiki dla dzieci w przedziale wiekowym 7-12 lat. Umieszczono w dn. 2.12.2014 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Beata Początek

W odpowiedzi na ogłoszenie zostały przysłane dwie oferty.
Marta Gruzd i Eliza Danowska – zlecenie w zakresie prowadzenia zajęć z ceramiki

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Sylwia Cywińska
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko Instruktor do prowadzenia zajęć z ceramiki rodzinnej. Umieszczono w dn. 2.12.2014 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Beata Początek


W odpowiedzi na ogłoszenie została przysłana jedna oferta.
Katarzyna Modrzejewska – zlecenie w zakresie prowadzenia zajęć z ceramiki

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Sylwia Cywińska
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko Instruktor do prowadzenia warsztatów decoupage dla osób dorosłych. Umieszczono w dn. 2.12.2014 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Beata Początek


W odpowiedzi na ogłoszenie została przysłana jedna oferta.
Anna Lasik – zlecenie w zakresie prowadzenia warsztatów z decoupage

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ilona Sawicka
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko Instruktor do prowadzenia zajęć z rękodzieła artystycznego dla dorosłych. Umieszczono w dn. 2.12.2014 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Beata PoczątekW odpowiedzi na ogłoszenie została przysłana jedna oferta.
Paulina Wiśniewska – zlecenie w zakresie prowadzenia zajęć z rękodzieła artystycznego

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Sylwia Cywińska
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia warsztatów kompetencji interpersonalnych dla dzieci w przedziale wiekowym 7-12 lat.
Umieszczono w dn. 4.12.2014 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Krzysztof Płotczyk
Wprowadził: Beata PoczątekOgłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia warsztatów kompetencji interpersonalnych dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej. Umieszczono w dn. 4.12.2014 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Krzysztof Płotczyk
Wprowadził: Beata PoczątekOgłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć rozwojowych dla kobiet. Umieszczono w dn. 4.12.2014 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Krzysztof Płotczyk
Wprowadził: Beata PoczątekOgłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia warsztatów z krawiectwa dla osób dorosłych. Umieszczono w dn. 4.12.2014 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Krzysztof Płotczyk
Wprowadził: Beata PoczątekOgłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć plastyka dla dzieci. Umieszczono w dn. 4.12.2014 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Krzysztof Płotczyk
Wprowadził: Beata PoczątekOgłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia warsztatów z projektowania ubioru dla osób dorosłych.
Umieszczono w dn. 4.12.2014 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Krzysztof Płotczyk
Wprowadził: Beata PoczątekOgłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajęć szachowych dla dzieci.
Umieszczono w dn. 4.12.2014 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Krzysztof Płotczyk
Wprowadził: Beata PoczątekOgłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajeć z akrobatyki. Umieszczono w dn. 4.12.2014 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Krzysztof Płotczyk
Wprowadził: Beata PoczątekOgłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajeć breakdance. Umieszczono w dn. 4.12.2014 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Krzysztof Płotczyk
Wprowadził: Beata PoczątekOgłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajeć tańca nowoczesnego. Umieszczono w dn. 4.12.2014 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Krzysztof Płotczyk
Wprowadził: Beata PoczątekOgłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko instruktora do prowadzenia zajeć zumby. Umieszczono w dn. 4.12.2014 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Krzysztof Płotczyk
Wprowadził: Beata Początek
Ogłoszenie dot. współpracy w formie umowy zlecenia w zakresie wsparcia działań Działu Programowego. Umieszczono w dn. 24.10.2014 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie dot. współpracy w formie umowy zlecenia w zakresie wsparcia działań Działu Programowego. Umieszczono w dn. 24.10.2014 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie dot. współpracy w formie umowy zlecenia w zakresie wsparcia działań Działu Programowego. Umieszczono w dn. 24.10.2014 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie dot. współpracy w formie umowy zlecenia w zakresie obsługi szatni
Umieszczono w dn. 29.09.2014 r.


Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata Początek


Osoby, które zostały wyłonione podczas rekrutacji na poszczególne stanowiska:
- Natalia Fiedorczuk-Cieślak  i  Maciej Bielawski – zlecenie w charakterze muzyka, animatora projektów muzycznych i edukacyjnych
- Agnieszka Ziółkowska  i  Magdalena Latuch  - zlecenie w zakresie wsparcia Działu Programowego (projekty kulturalne). Umieszczono 25.09.2014 r.
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Anna Tonicka
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie dot. współpracy w formie umowy zlecenia w zakresie wsparcia Działu Programowego (obsługa kasy, koordynacja zajęć i warsztatów)
Umieszczono w dn. 22.08.2014 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Barbara Szcześniak
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie dot. współpracy w formie umowy zlecenia w zakresie wsparcia Działu Programowego (PR) [rekrutacja w toku]
Umieszczono w dn. 22.08.2014 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Barbara Szcześniak
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie dot. współpracy w formie umowy zlecenia z muzykiem, animatorem projektów muzycznych i edukacyjnych
Umieszczono w dn. 22.08.2014 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Barbara Szcześniak
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie dot. współpracy w formie umowy zlecenia w zakresie wsparcia Działu Programowego (projekty kulturalno-społeczne)
Umieszczono w dn. 22.08.2014 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Barbara Szcześniak
Wprowadził: Beata Początek

Osoby, które zostały wyłonione podczas rekrutacji na poszczególne stanowiska:
- Specjalista ds. programowych – Karolina Suchmiel
- Głowny Specjalista ds. programowych – Arkadiusz Gruszczyński

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Anna Tonicka
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie dot. poszukiwania dwóch osób do koordynowania animacji kulturalnych organizowanych na terenie Alei Sportów Miejskich
Umieszczono w dn. 18.06.2014 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Marzena Domaszewicz
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na zastępstwo na stanowisko
Specjalista ds. programowych
Umieszczono w dn. 11.06.2014 r. (aktualizacja 12.06.2014 r.)

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Anna Tonicka
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na zastępstwo na stanowisko
Główny Specjalista ds. programowych
Umieszczono w dn. 11.06.2014 r.
(aktualizacja 12.06.2014 r.)
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Anna Tonicka
Wprowadził: Beata PoczątekProtokół - unieważnienie konkursu z dn. 1.04.2014 r. na stanowisko Specjalista ds. programowych
Umieszczono w dn. 29.04.2014 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Anna Ambroziak
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko Specjalista ds. programowych
Umieszczono w dn. 1.04.2014 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Anna Ambroziak
Wprowadził: Beata PoczątekOgłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko Pracownik techniczny
Umieszczono w dn. 10.04.2014 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata PoczątekOgłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko Pracownik administracji
Umieszczono w dn. 4.04.2014 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata PoczątekOgłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko Instruktora zajęć z decoupageu i projektowania biżuterii
Umieszczono w dn. 11.02.2014 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ilona Sawicka
Wprowadził: Beata PoczątekOgłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko Główny specjalista Działu Programowego
Umieszczono w dn. 15.01.2014 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Barbara Szcześniak
Wprowadził: Beata PoczątekOgłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko Instruktor zajęć: JOGA, TAI CHI, GIMNASTYKA DLA SENIORÓW
Umieszczono w dn. 15.01.2014 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Barbara Szcześniak
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko Instruktor krawiectwa.
Umieszczono w dn. 08.01.2014 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Maciej Dudkiewicz
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie dot. poszukiwania osoby do wsparcia koordynatora internetowego radia Bemowo.FM.
Umieszczono w dn. 24.12.2013 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Barbara Szcześniak
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie dot. poszukiwania osoby do koordynowania działalności internetowego radia Bemowo.FM.
Umieszczono w dn. 24.12.2013 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Barbara Szcześniak
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko Instruktor tańca.
Umieszczono w dn. 13.12.2013 r.


Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Janina Bąkowska-Szafaryn
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko Instruktor baletu.
Umieszczono w dn. 13.12.2013 r.


Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Janina Bąkowska-Szafaryn
Wprowadził: Beata PoczątekOgłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko Instruktor ceramiki.
Umieszczono w dn. 21.02.2013 r.


Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Barbara Szcześniak
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko Instruktor plastyki.
Umieszczono w dn. 21.02.2013 r.


Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Barbara Szcześniak
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko Instruktor muzyki dla dzieci.
Umieszczono w dn. 21.02.2013 r.


Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Barbara Szcześniak
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko Instruktor baletu.
Umieszczono w dn. 21.02.2013 r.


Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Barbara Szcześniak
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko Instruktor tańca orientalnego.
Umieszczono w dn. 21.02.2013 r.


Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Barbara Szcześniak
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko Instruktor tańca (SPIN).
Umieszczono w dn. 21.02.2013 r.


Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Barbara Szcześniak
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko Instruktor w studiu nagrań.
Umieszczono w dn. 21.02.2013 r.


Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Barbara Szcześniak
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko Instruktor nauki gry na fortepianie.
Umieszczono w dn. 21.02.2013 r.


Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Barbara Szcześniak
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko "Instruktor do prowadzenia zajęć
z nauki gry na instrumentach". Umieszczono w dn. 19.12.2012 r.


Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Ewa Tyburczy
Wprowadził: Beata PoczątekOgłoszenie dot. poszukiwania osób na stanowisko "Instruktor do prowadzenia zajęć
i warsztatów". Umieszczono w dn. 5.12.2012 r.


Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata PoczątekOgłoszenie dot. poszukiwania osoby na stanowisko "Pracownik gospodarczy". Umieszczono w dn. 8.11.2012 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Renata Rupert
Wprowadził: Beata PoczątekOgłoszenie dot. poszukiwania osoby na stanowisko "Specjalista ds. obsługi i naprawy urządzeń audiowizualnych". Umieszczono w dn. 18.09.2012 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie dot. poszukiwania osoby na stanowisko Specjalista Działu Programowego
Umieszczono w dn. 28.06.2012 r.


Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie dot. poszukiwania osoby na stanowisko Operatora obsługi i naprawy urządzeń technicznych. Umieszczono w dn. 02.02.2012 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie dot. poszukiwania osoby na stanowisko Specjalista Działu Programowego
Umieszczono w dn. 02.02.2012 r.


Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie dot. poszukiwania instruktorów do prowadzenia zajęć
Wytworzono i umieszczono w dn. 13.09.2011r.


Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata Początek

Zamówienia publiczne |   Powrót na górę strony

Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy w 2021 roku nie planuje udzielać zamówień, w odniesieniu do których jest obowiązek stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy w 2020 roku nie planuje udzielać zamówień, w odniesieniu do których jest obowiązek stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy w 2019 roku nie planuje udzielać zamówień, w odniesieniu do których jest obowiązek stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy w 2018 roku nie planuje udzielać zamówień, w odniesieniu do których jest obowiązek stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.


Pobierz
Plan postępowań o udzielenie zamówień, do których stosuje się przepisy Pzp na 2017 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn


Pobierz
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot. przetargu nieograniczonego na: "Całodobową usługę recepcyjną, dozór i ochrona osób i mienia w Bemowskim Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z siedzibą przy ul. Górczewskiej 201 w Warszawie oraz w Amfiteatrze Bemowo przy ul. Raginisa w Warszawie". Umieszczono 10.12.2015 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata Początek
Pobierz
SIWZ
Dot. Całodobowej usługi recepcji, dozoru i ochrony osób i mienia w Bemowskim Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z siedzibą przy ul. Górczewskiej 201 w Warszawie oraz w Amfiteatrze Bemowo przy ul. Raginisa w Warszawie. Umieszczono w dn. 19.11.2015 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata PoczątekPobierz
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania
Dot. Całodobowej usługi recepcji, dozoru i ochrony osób i mienia w Bemowskim Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z siedzibą przy ul. Górczewskiej 201 w Warszawie oraz w Amfiteatrze Bemowo przy ul. Raginisa w Warszawie. Umieszczono w dn. 19.11.2015 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata Początek
Pobierz
Ponowne zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dot. postępowania publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci w grupach wiekowych 1,5-2 lata i 2-3,5 roku w miejscach wyznaczonych przez Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. Umieszczono w dn. 12.10.2015r

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata PoczątekPobierz
Ponowne zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dot. postępowania publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci w grupach wiekowych 1,5-2 lata i 2-3,5 roku w miejscach wyznaczonych przez Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. Umieszczono w dn. 7.10.2015r

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata PoczątekPobierz
Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty
Dot. postępowania publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci w grupach wiekowych 1,5-2 lata i 2-3,5 roku w miejscach wyznaczonych przez Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. Umieszczono w dn. 22.09.2015r

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata PoczątekPobierz
Zawiadomienie o powtórzeniu czynności badania i oceny ofert
Dot. postępowania publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci w grupach wiekowych 1,5-2 lata i 2-3,5 roku w miejscach wyznaczonych przez Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. Umieszczono w dn. 16.09.2015r

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata PoczątekPobierz
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dot. postępowania publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci w grupach wiekowych 1,5-2 lata i 2-3,5 roku w miejscach wyznaczonych przez Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. Umieszczono w dn. 11.09.2015r

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata PoczątekPobierz
SIWZ
Dot. postępowania publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci w grupach wiekowych 1,5-2 lata i 2 -3,5 roku w miejscach wyznaczonych przez Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy Umieszczono w dn. 24.08.2015 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata PoczątekPobierz
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania
Dot. postępowania publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci w grupach wiekowych 1,5-2 lata i 2 -3,5 roku w miejscach wyznaczonych przez Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. Umieszczono w dn. 24.08.2015r

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata Początek

Pobierz
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dot. postępowania publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Całodobową usługę recepcyjną, dozór i ochronę osób i mienia w Bemowskim Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z siedzibą przy ul. Górczewskiej 201 w Warszawie, w Amfiteatrze Bemowo przy ul. Raginisa w Warszawie oraz w budynku "Klub Karuzela" na Osiedlu Przyjaźń 85". Umieszczono w dn. 15.12.2014r

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata PoczątekPobierz
Wyjaśnienie treści SIWZ
Dot. postępowania publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Całodobową usługę recepcyjną, dozór i ochronę osób i mienia w Bemowskim Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z siedzibą przy ul. Górczewskiej 201 w Warszawie, w Amfiteatrze Bemowo przy ul. Raginisa w Warszawie oraz w budynku "Klub Karuzela" na Osiedlu Przyjaźń 85". Umieszczono w dn. 02.12.2014r

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata PoczątekPobierz
SIWZ
Dot. postępowania publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Całodobową usługę recepcyjną, dozór i ochronę osób i mienia w Bemowskim Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z siedzibą przy ul. Górczewskiej 201 w Warszawie, w Amfiteatrze Bemowo przy ul. Raginisa w Warszawie oraz w budynku "Klub Karuzela" na Osiedlu Przyjaźń 85". Umieszczono w dn. 26.11.2014r

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata PoczątekPobierz
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania
Dot. postępowania publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Całodobową usługę recepcyjną, dozór i ochronę osób i mienia w Bemowskim Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z siedzibą przy ul. Górczewskiej 201 w Warszawie, w Amfiteatrze Bemowo przy ul. Raginisa w Warszawie oraz w budynku "Klub Karuzela" na Osiedlu Przyjaźń 85". Umieszczono w dn. 26.11.2014r

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata Początek
Pobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dot. postępowania publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci (w grupach wiekowych 1,5 – 2 lata i 2 – 3,5 roku) w siedzibie Bemowskiego Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, ul. Górczewska 201 Warszawa i w siedzibie Szkoły Podstawowej 357, na ul. Zachodzącego Słońca 25 w Warszawie”. Umieszczono w dn. 15.09.2014 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata PoczątekPobierz
SIWZ
Dot. postępowania publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci (w grupach wiekowych 1,5 – 2 lata i 2 – 3,5 roku) w siedzibie Bemowskiego Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, ul. Górczewska 201 Warszawa i w siedzibie Szkoły Podstawowej 357, na ul. Zachodzącego Słońca 25 w Warszawie". Umieszczono w dn. 26.08.2014 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata PoczątekPobierz
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania
Dot. postępowania publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci (w grupach wiekowych 1,5 – 2 lata i 2 – 3,5 roku) w siedzibie Bemowskiego Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, ul. Górczewska 201 Warszawa i w siedzibie Szkoły Podstawowej 357, na  ul. Zachodzącego Słońca 25 w Warszawie". Umieszczono w dn. 26.08.2014 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata PoczątekPobierz
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dot. postępowania publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Całodobową ochronę osób i mienia wraz z obsługą recepcyjno - informacyjną w Bemowskim Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, przy ul. Górczewskiej 201
w Warszawie oraz w Amfiteatrze Bemowo, przy ul. Raginisa w Warszawie"
Umieszczono w dn. 19.12.13 r.


Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata PoczątekPobierz
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania
Dot. postępowania publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Całodobową ochronę osób i mienia wraz z obsługą recepcyjno - informacyjną w Bemowskim Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, przy ul. Górczewskiej 201 w Warszawie oraz w Amfiteatrze Bemowo, przy ul. Raginisa w Warszawie"
Umieszczono w dn. 04.12.13 r.


Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata PoczątekPobierz
SIWZ
Dot. postępowania publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Całodobową ochronę osób i mienia wraz z obsługą recepcyjno - informacyjną w Bemowskim Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, przy ul. Górczewskiej 201
w Warszawie oraz w Amfiteatrze Bemowo, przy ul. Raginisa w Warszawie".
Umieszczono w dn. 04.12.2013 r.


Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata PoczątekPobierz
Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych z elementami języka angielskiego dla dzieci w Bemowskim Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy". Umieszczono w dn. 10.09.13 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata Początek
Pobierz
Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych z elementami języka angielskiego dla dzieci w Bemowskim Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy". Umieszczono w dn. 10.09.13 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata PoczątekPobierz
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych z elementami języka angielskiego dla dzieci w Bemowskim Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy". Umieszczono w dn. 9.09.13 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata Początek
Pobierz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dot. postępowania publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Prowadzenie
zajęć ogólnorozwojowych z elementami języka angielskiego dla dzieci w Bemowskim
Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy".
Umieszczono w dn.20.08.2013r.


Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata PoczątekPobierz
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania
Dot. postępowania publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Prowadzenie
zajęć ogólnorozwojowych z elementami języka angielskiego dla dzieci w Bemowskim
Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy".
Umieszczono w dn. 19.08.13 r.


Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata PoczątekPobierz
SIWZ
Dot. postępowania publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Prowadzenie
zajęć ogólnorozwojowych z elementami języka angielskiego dla dzieci w Bemowskim
Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy".
Umieszczono w dn. 19.08.2013 r.


Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata PoczątekPobierz
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Całodobową ochronę osób i mienia w Bemowskim Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, przy ul. Górczewskiej 201 w Warszawie oraz w Amfiteatrze Bemowo, przy ul. Raginisa w Warszawie".
Umieszczono w dn. 12.12.2012r.


Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata Początek


Pobierz
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania
Dot. przetargu nieograniczonego na "Całodobową ochronę osób i mienia w Bemowskim
Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, przy ul. Górczewskiej 201
w Warszawie oraz w Amfiteatrze Bemowo, przy ul. Raginisa w Warszawie".
Umieszczono w dn. 27.11.12r.


Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata PoczątekPobierz
SIWZ
Dot. przetargu nieograniczonego na "Całodobową ochronę osób i mienia w Bemowskim
Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, przy ul. Górczewskiej 201
w Warszawie oraz w Amfiteatrze Bemowo, przy ul. Raginisa w Warszawie".
Umieszczono dn. 27.11.2012r.


Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata PoczątekPobierz
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dot. postępowania publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych z elementami języka angielskiego dla dzieci od 1,5-5 lat w Bemowskim Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy".
Wytworzono i umieszczono w dn. 14.08.2012r.


Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata PoczątekPobierz
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania
Dot. postępowania publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych z elementami języka angielskiego dla dzieci od 1,5-5 lat w Bemowskim Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy".
Wytworzono i umieszczono w dn. 7.08.12r.


Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata PoczątekPobierz
SIWZ
Dot. postępowania publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych z elementami języka angielskiego dla dzieci od 1,5-5 lat w Bemowskim Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy".
Wytworzono i umieszczono w dn.7.08.12r.


Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata PoczątekPobierz
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Całodobową ochronę osób i mienia w Bemowskim Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, przy ul. Górczewskiej 201 w Warszawie oraz w Amfiteatrze Bemowo, przy ul. Raginisa w Warszawie".
Umieszczono w dn. 13.12.2011r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata PoczątekPobierz
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania
Dot. przetargu nieograniczonego na "Całodobową ochronę osób i mienia w Bemowskim Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, przy ul. Górczewskiej 201 w Warszawie oraz w Amfiteatrze Bemowo, przy ul. Raginisa w Warszawie".
Umieszczono w dn. 18.11.11r.


Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata PoczątekPobierz
SIWZ
Dot. przetargu nieograniczonego na "Całodobową ochronę osób i mienia w Bemowskim Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, przy ul. Górczewskiej 201 w Warszawie oraz w Amfiteatrze Bemowo, przy ul. Raginisa w Warszawie".
Umieszczono dn. 18.11.2011r.


Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata PoczątekPobierz
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot. postępowania publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych z elementami języka angielskiego dla dzieci od 1,5-5 lat w Bemowskim Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy".
Wytworzono i umieszczono w dn. 27.06.2011r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata PoczątekPobierz
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania
dot. postępowania publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych z elementami języka angielskiego dla dzieci od 1,5-5 lat w Bemowskim Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy".
Wytworzono i umieszczono w dn.13.06.11r

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata PoczątekPobierz
SIWZ
dot. postępowania publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych z elementami języka angielskiego dla dzieci od 1,5-5 lat w Bemowskim Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy".
Wytworzono i umieszczono w dn.13.06.11r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata PoczątekPobierz
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot. postępowania publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Całodobową ochronę osób i mienia w Bemowskim Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, przy ul. Górczewskiej 201"
Wytworzono i umieszczono 10.12.2010r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata PoczątekWyjaśnienie SIWZpobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot. postępowania publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych z elementami języka angielskiego dla dzieci od 1,5-5 lat w Bemowskim Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy".
Wytworzono i umieszczono 06.12.2010r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata Początekpobierz

Wyjaśnienie SIWZ
dot. postepowania publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Prowadzenia zajęć ogólnorozwojowych z elementami języka angielskiego dla dzieci od 1,5-5 lat w Bemowskim Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy".
Wytworzono i umieszczono 29.11.2010r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata Początekpobierz

Wyjaśnienie SIWZ
dot. postepowania publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Całodobową ochronę osób i mienia w Bemowskim Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, przy ul. Górczewskiej 201 w Warszawie oraz w Amfiteatrze Bemowo,
przy ul. Raginisa w Warszawie"
Wytworzono i umieszczono 29.11.2010r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata Początek


pobierz
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot. postępowania publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę energii elektrycznej"
Wytworzono i umieszczono 26.11.2010r.


Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata Początek
pobierz
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania
dot. postepowania publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Prowadzenia zajęć ogólnorozwojowych z elementami języka angielskiego dla dzieci od 1,5-5 lat w Bemowskim Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy"
Wytworzono i umieszczono 24.11.2010r.


Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata Początekpobierz
SIWZ
dot. postepowania publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Prowadzenia zajęć ogólnorozwojowych z elementami języka angielskiego dla dzieci od 1,5-5 lat w Bemowskim Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy"
Wytworzono i umieszczono 24.11.2010r.


Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata Początekpobierz
Wyjaśnienie treści SIWZ
dot. postepowania publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Całodobową ochronę osób i mienia w Bemowskim Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, przy ul. Górczewskiej 201 w Warszawie oraz w Amfiteatrze Bemowo, przy ul. Raginisa w Warszawie"
Wytworzono i umieszczono 24.11.2010r.


Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata Początekpobierz
Wyjaśnienie SIWZ
dot. postepowania publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę energii elektrycznej"
Wytworzono i umieszczono 23.11.2010r.


Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata Początek
pobierz
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania
dot. postepowania publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Całodobową ochronę osób i mienia w Bemowskim Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, przy ul. Górczewskiej 201 w Warszawie oraz w Amfiteatrze Bemowo, przy ul. Raginisa w Warszawie"
Wytworzono i umieszczono 22.11.2010r.


Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata Początekpobierz
SIWZ
dot. postepowania publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Całodobową ochronę osób i mienia w Bemowskim Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, przy ul. Górczewskiej 201 w Warszawie oraz w Amfiteatrze Bemowo, przy ul. Raginisa w Warszawie"
Wytworzono i umieszczono 22.11.2010r.


Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata Początekpobierz

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania
dot. postepowania publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę energii elektrycznej"
Wytworzono i umieszczono 17.11.2010r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata Początek
pobierz

SIWZ
dot. postępowania publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę energii elektrycznej"
Wytworzono i umieszczono 17.11.2010r.


Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata Początekspoleczne

Zamówienia na usługi społeczne |   Powrót na górę strony

.

W dniu 1 września 2017r. Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy zawarło umowę na „Prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych pn. „Bemowska Akademia Malucha” z firmą PAN HIPCIO s.c. z Warszawy.

Pobierz  Ogłoszenie o zamówieniu na prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych pn. Bemowska Akademia Malucha

Pobierz  Formularz ofertowy dotyczący w.w.


spoleczne

Pobierz  Zarządzenie nr 01/11/2016


Ogłoszenia o zamówieniach publicznych na podst. art.4d pkt.2 ustawy Pzp. |   Powrót na górę strony
. 

Wyniki konkursu zajęć prozdrowotnych.
Umieszczono w dn. 6.03.2015 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Robert Panewczyński
Wprowadził: Beata Początek


Protokół z otwarcia ofert dotyczących wyłonienia Wykonawców na prowadzenie zajęć prozdrowotnych dla mieszkańców Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.
Umieszczono w dn. 19.02.2015 r. (aktualizacja 20.02.2015 r.)

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Robert Panewczyński
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie o zamówieniu: Organizacja i przeprowadzenie zajęć fitness – FIT MIX/TBC, ABT, Płaski Brzuch, Fat Burning dla mieszkańców Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawa. Umieszczono w dn. 11.02.2015 r.
załącznik nr 1 - kalkulacja kosztów (formularz)
załącznik nr 2 - doświadczenie zawodowe (formularz)
załącznik nr 3 - program zajęć (formularz)
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie o zamówieniu: Organizacja i przeprowadzenie zajęć prozdrowotnych - PILATES dla mieszkańców Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawa.
Umieszczono w dn. 11.02.2015 r.

załącznik nr 1 - kalkulacja kosztów (formularz)
załącznik nr 2 - doświadczenie zawodowe (formularz)
załącznik nr 3 - program zajęć (formularz)
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie o zamówieniu: Organizacja i przeprowadzenie zajęć fitness Rzeźba Ciała i Aeroboks dla mieszkańców Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawa.
Umieszczono w dn. 11.02.2015 r.

załącznik nr 1 - kalkulacja kosztów (formularz)
załącznik nr 2 - doświadczenie zawodowe (formularz)
załącznik nr 3 - program zajęć (formularz)
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie o zamówieniu: Organizacja i przeprowadzenie zajęć prozdrowotnych – Joga Sri Sri dla mieszkańców Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawa.
Umieszczono w dn. 11.02.2015 r.

załącznik nr 1 - kalkulacja kosztów (formularz)
załącznik nr 2 - doświadczenie zawodowe (formularz)
załącznik nr 3 - program zajęć (formularz)
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie o zamówieniu: Organizacja i przeprowadzenie zajęć prozdrowotnych – Tai Chi dla mieszkańców Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawa.
Umieszczono w dn. 11.02.2015 r.

załącznik nr 1 - kalkulacja kosztów (formularz)
załącznik nr 2 - doświadczenie zawodowe (formularz)
załącznik nr 3 - program zajęć (formularz)
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie o zamówieniu: Organizacja i przeprowadzenie zajęć prozdrowotnych – Zdrowy kręgosłup dla mieszkańców Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawa.
Umieszczono w dn. 11.02.2015 r.

załącznik nr 1 - kalkulacja kosztów (formularz)
załącznik nr 2 - doświadczenie zawodowe (formularz)
załącznik nr 3 - program zajęć (formularz)
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie o zamówieniu: Organizacja i przeprowadzenie zajęć Zumba i Zumba Gold dla mieszkańców Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawa.
Umieszczono w dn. 11.02.2015 r.

załącznik nr 1 - kalkulacja kosztów (formularz)
załącznik nr 2 - doświadczenie zawodowe (formularz)
załącznik nr 3 - program zajęć (formularz)
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata Początek


Ogłoszenie o zamówieniu: Organizacja i przeprowadzenie zajęć prozdrowotnych - Taniec Towarzyski i Latino Solo kobiet 50+ dla mieszkańców Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawa.
Umieszczono w dn. 11.02.2015 r.

załącznik nr 1 - kalkulacja kosztów (formularz)
załącznik nr 2 - doświadczenie zawodowe (formularz)
załącznik nr 3 - program zajęć (formularz)
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata Początek

Ogłoszenie o zamówieniu: Organizacja i przeprowadzenie zajęć prozdrowotnych dla mieszkańców Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, polegających na treningu percepcji z wykorzystaniem urządzeń stabilizujących, równoważni, dysków stabilizacyjnych oraz piłek szwajcarskich - ćwiczeń pobudzających mięśnie głębokie, połączonych z ćwiczeniami wzmacniającymi oraz rozciągającymi. Umieszczono w dn. 11.02.2015 r.
załącznik nr 1 - kalkulacja kosztów (formularz)
załącznik nr 2 - doświadczenie zawodowe (formularz)
załącznik nr 3 - program zajęć (formularz)
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata Początek

Ogłoszenie o zamówieniu: Organizacja i przeprowadzenie zajęć prozdrowotnych – aerobik z elementami ABT, TBC i Pilatesu dla mieszkańców Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawa.
Umieszczono w dn. 11.02.2015 r.

załącznik nr 1 - kalkulacja kosztów (formularz)
załącznik nr 2 - doświadczenie zawodowe (formularz)
załącznik nr 3 - program zajęć (formularz)
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata Początek

Ogłoszenie o zamówieniu: Organizacja i przeprowadzenie zajęć prozdrowotnych – Gimnastyka 50+ i Strong Senior dla mieszkańców Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawa.
Umieszczono w dn. 11.02.2015 r.

załącznik nr 1 - kalkulacja kosztów (formularz)
załącznik nr 2 - doświadczenie zawodowe (formularz)
załącznik nr 3 - program zajęć (formularz)
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata Początek

 

Ogłoszenia i informacje |   Powrót na górę strony

Konkurs ofert na posadowienie i prowadzenie punktu gastronomicznego

Pobierz  Zarządzenie

Pobierz  Regulamin

Pobierz  Ogłoszenie


Pobierz  Umowa


Pobierz  Rozstrzygnięcie konkursu

 

Pobierz  Konkurs ofert na posadowienie i prowadzenie punktu gastronomicznego

Pobierz  Regulamin strona 1
Pobierz  Regulamin strona 2
Pobierz  Regulamin strona 3

Pobierz  Wzór umowy strona 1
Pobierz  Wzór umowy strona 2
Pobierz  Wzór umowy strona 3

Pobierz  Rozstrzygnięcie konkursu


Pobierz  Ogłoszenie pracownicze - Umowa zlecenie, pracownik sprzątający

Pobierz  Poszukujemy studentów - rekrutacja zawieszonaPobierz
Zamknięcie konkursu ofert na najem lokalu użytkowego w budynku Bemowskiego Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, ul. Górczewska 201 w Warszawie przeznaczonego do prowadzenia działalności gastronomicznej".
Umieszczono w dn. 25.09.2014r.


Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Sylwia Kolińska
Wprowadził: Beata Początek
Pobierz
Konkurs
na "wyłonienie najemcy lokalu użytkowego w budynku Bemowskiego Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, ul. Górczewska 201 w Warszawie przeznaczonego do prowadzenia działalności gastronomicznej". Umieszczono w dn. 2.09.2014r.

Regulamin konkursu
Oferta - formularz
Umowa
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Sylwia Kolińska
Wprowadził: Beata PoczątekPobierz
Komunikat: Informacja o sposobie rozstrzygnięcia skargi
Umieszczono w dn. 16.07.14 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Robert Panewczyński
Wprowadził: Beata PoczątekPobierz
Zamknięcie konkursu ofert na najem lokalu użytkowego
na zorganizowanie punktu gastronomicznego

Umieszczono w dn. 10.07.14 r.

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Robert Panewczyński
Wprowadził: Beata Początek


Pobierz
Konkurs
na "wyłonienie najemcy lokalu użytkowego w budynku Bemowskiego Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, ul. Górczewska 201 w Warszawie przeznaczonego do prowadzenia działalności gastronomicznych". Umieszczono w dn. 4.09.2013r.

Regulamin konkursu
Ogłoszenie
Oferta - formularz

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Renata Rupert
Wprowadził: Beata PoczątekPobierz
Konkurs
na „wyłonienie najemcy lokalu użytkowego w budynku Bemowskiego Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, ul. Górczewska 201 w Warszawie przeznaczonego do prowadzenia działalności gastronomicznych”. Umieszczono w dn. 7.08.12r.

Regulamin konkursu
Umowa najmu
Wzór oferty

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Renata Rupert
Wprowadził: Beata Początek


Pobierz
Konkurs
na „wyłonienie najemcy lokalu użytkowego w budynku Bemowskiego Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, ul. Górczewska 201 w Warszawie przeznaczonego do prowadzenia działalności gastronomicznych” .
Umieszczono w dn. 13.06.12r.

Regulamin konkursu
Umowa najmu

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Beata Początek
Rejestr umów cywilno-prawnych |   Powrót na górę strony
.

Rejestr umów cywilno-prawnych
Pobierz
aktualizacja 21.12.2020 r.


Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn
Skargi i wnioski |   Powrót na górę strony


Zapraszamy Państwa do wysłania wiadomości na maila: info@bemowskie.pl bez konieczności osobistego stawiennictwa w Bemowskim Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowa m. st. Warszawy
(o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej).


Co powinno zawierać pismo?
Pisma tj. podania, wyjaśnienia, żądania, odwołania, zażalenia itp. mogą być wnoszone pisemnie, telefaksem, pocztą elektroniczną.
Należy wskazać przynajmniej imię i nazwisko osoby, która podanie wnosi do Bemowskiego Centrum Kultury, jej adres oraz określić żądanie.
Podania muszą również czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.
Pismo musi być podpisane.


Uwaga!
Procedurę przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków Skargi i wnioski rozpatruje się na podstawie ustawy z dn.14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.) i z godnie ze zmianą przepisów z dn.11.04.2011r. z uwzględnienie art. 239 § 1.
Udostępnianie informacji publicznej |   Powrót na górę strony


Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198).

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można przesłać lub złożyć w siedzibie:
Bemowskiego Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
ul. Górczewska 201
01-459 Warszawa

w godzinach 8.00 - 16.00.

Zgodnie z ww. ustawą: Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona - jest
udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje nie później niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku.
Plan działalności |   Powrót na górę strony

.
Zatwierdzenie planu działalności Bemowskiego Centrum Kultury
Pobierz


Zasady nieodpłatnej współpracy Bemowskiego Centrum Kultury z zainteresowanym uczestnikiemPobierzMienie |   Powrót na górę strony


Majątek Bemowskiego Centrum Kultury
PobierzEwidencja i rejestry |   Powrót na górę stronyRejestr korespondencji prowadzony jest w sekretariacie BCK
Adres: 00-459 Warszawa
ul. Górczewska 201

Osoba do kontaktu: Renata Jankowska
Numer telefonu: 506 878 851
Ochrona danych osobowych |   Powrót na górę strony

 

Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: ochronadanych@bemowskie.pl


Zasady przetwarzania danych osobowych w BCK |   Powrót na górę strony

.
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz
o przysługujących Państwu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1. Administratorem Państwa danych osobowych, które powierzacie w trakcie korzystania z oferty naszej placówki kultury jest Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy rzędzie m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie (01-459), ul. Górczewska 201.

2. Jeśli macie Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Waszych danych osobowych, to możecie się skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu ochronadanych@bemowskie.pl

3. Administrator danych osobowych – Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy - przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu: a) realizacji zawartych umów; b) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnie ciążącego na administratorze; c) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, d) w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą firmy następujących kategorii: obsługujące sprzęt monitoringu wizyjnego, serwisu technicznego IT i monitoringu wizyjnego, hostingowe, obsługi portali zajęć, wysyłki biuletynów internetowych, realizacji zajęć i warsztatów statutowych.

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
e) prawo do przenoszenia danych
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych

8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, wtedy przysługuje Państwu uprawnienie do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.

9. Jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się niezgodnie z prawem, to przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, to jej udzielenie ma zawsze charakter dobrowolny.

11. Podanie przez Państwa danych osobowych w innych sytuacjach niż na podstawie zgody  jest dobrowolne, niemniej nie podanie ich spowoduje brak możliwości dalszej współpracy.

12. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanym decyzjom ani nie są profilowane.

spoleczne

Polityka prywatności |   Powrót na górę strony

.

Ostatnia aktualizacja : 25 maja 2018 r.

Korzystacie Państwo ze strony www.bemowskie.pl, która jest własnością Bemowskiego Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy (BCK) z siedzibą w Warszawie (01-459) przy ulicy Górczewskiej 201, zwanego dalej BCK.

Polityka prywatności określa podejście BCK do informacji osobistych i danych osobowych Użytkowników, które zostały podane podczas korzystania z serwisów www (w tym: bemowskie.pl, strefazajęc.pl – w części dostępnej tylko dla BCK a dotyczącej zajęć oraz sprzedaży biletów). Poniżej przedstawiono dodatkowe procedury ochrony prywatności. Prosimy o zapoznanie się z treścią Polityki Prywatności przed skorzystaniem z usług naszej strony www, poczty email (domena @bemowskie.pl) i strefyzajęc.pl (w części dostępnej tylko dla realizacji zadań BCK)z podaniem jakichkolwiek danych. BCK informuje, że respektując prawo do prywatności, gromadzi tylko te dane osobowe, które są niezbędne przy elektronicznej rejestracji Użytkownika w systemach zapisu na wszelkie formy aktywności oraz ich obsługi w ramach działalności statutowej BCK. Ponadto dane osobowe, otrzymywane od Użytkowników są wykorzystywane wyłącznie przez BCK w celach służbowych (np. wysłania odpowiedzi na pytania Użytkownika), dane są gromadzone tylko przez okres niezbędny do realizacji celu w jakim nastąpiło przekazanie danych
i obowiązków ustawowych wynikających z przepisów szczegółowych, jakie musi spełniać BCK (okresy przechowywania danych na potrzeby, np. ZUS, US). Dane osobowe nie są udostępniane żadnym innym podmiotom (poza firmami świadczącymi usługi polegające na obsłudze systemów zapisu na zajęcia BCK, gromadzeniu i przechowywaniu danych, poczty elektronicznej i firmom serwisowym).


Bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych

W trosce o jak największą ochronę powierzonych nam danych osobowych BCK, jako administrator danych wyznaczył do wszelkich spraw związanych z ochroną danych osobowych inspektora ochrony danych BCK, z którym można się skontaktować pod adresem ochronadanych@bemowskie.pl

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących danych osobowych powierzonych BCK prosimy o kontaktowanie się z inspektorem ochrony danych pod wskazanym adresem.

Kontakt z inspektorem ochrony danych pozwoli na zapoznaje się z takimi prawami, jak prawem dostępu do treści swoich danych, prawem do poprawienia (sprostowania) swoich danych osobowych, prawem do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawach do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawem do przenoszenia danych lub otrzymania kopii swoich danych osobowych. Wszystkie podane nam dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) i innymi aktami prawnymi dotyczącymi przetwarzania i ochrony danych osobowych.


Zalecenia przy przesyłaniu danych osobowych

Dokładamy wszelkich starań, aby zabezpieczyć dane osobowe w trakcie przekazywania ich przez Użytkownika oraz, aby je ochronić przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, dostępem ze strony osób niepowołanych, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem. Jednakże należy pamiętać,
iż przesyłanie danych drogą mailową w sposób niezaszyfrowany ze strony Użytkownika – naraża dane na niebezpieczeństwo „przechwycenia” przez osoby niepowołane. Zalecamy stosowanie odpowiednich zabezpieczeń poczty e-mail lub standardów, jakie są przyjęte przez BCK w zakresie przesyłania informacji zawierających dane osobowe przez dedykowane aplikacje szyfrujące. W przypadku chęci skorzystania ze standardów obowiązujących w BCK prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych BCK.


Media Społecznościowe i inne strony www

Na naszej stronie www mogą znajdować się linki lub odsyłacze do innych stron internetowych, których nie obejmują postanowienia niniejszej Polityki prywatności. Zachęcamy Państwa do zapoznawania się z treścią odpowiedniej polityki w przypadku każdej z odwiedzanych witryn internetowych. Ponieważ BCK nie jest w stanie kontrolować zbieranych tam danych wiec nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje i usługi świadczone przez inne instytucje (np. portale społecznościowe lub strony www współpracujących z nami osób i instytucji), do których odnośniki i połączenia znajdują się na stronach niniejszego serwisu www.

Wszelkie prawa do całej zawartości strony internetowej jest zastrzeżona. Serwis www zawiera elementy chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały. Użytkownik ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron lub fragmentów serwisu pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw o rejestracji znaków towarowych. Żadna część serwisu nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystywana – bez uprzedniej pisemnej zgody.


Newsletter BCK

Prowadzimy na naszej stronie www.bemowskie.pl oraz przy wielu organizowanych przez nas wydarzeniach zapisy do naszego newslettera (często zapisy maja również formę tradycyjną – papierową). Za pomocą newslettera informujemy wszystkie zainteresowane osoby o organizowanej przez nas ofercie zajęć i wydarzeniach kulturalnych BCK. Podanie nam swojego adresu e-mail, który wykorzystujemy w bazie newsletter jest zawsze dobrowolne.


Ochrona prywatności dzieci

Wiemy, jak ważna jest ochrona prywatności dzieci w Internecie. Nasze portale (strony www) są tak zaprojektowane, że dzieci mogą z nich samodzielnie korzystać (przeglądać). BCK zastrzega jednak, że korzystanie z naszych portali w zakresie (dotyczącym) usług płatnych, jakie świadczymy (np. zajęcia lub warsztaty, sprzedaż biletów) jest przewidziana tylko dla osób pełnoletnich co nie wyklucza, że uczestnikami tych zajęć lub warsztatów oraz imprez biletowanych mogą być dzieci.


Modyfikacja informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych

BCK stara się regularnie aktualizować informacje zawarte na swojej stronie www i w zawartości Polityki Prywatności. Dokładamy wszelkich starań, aby informacje zawarte na stronie www były aktualne z obecnym stanem prawnym i naszymi regulacjami bezpieczeństwa wewnętrznego. Po każdej modyfikacji w Polityce Prywatności zamieszczamy datę aktualizacji umieszczoną na wstępie dokumentu.

BCK nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przerwy w działaniu systemu, spowodowane nieprzewidywalnymi zdarzeniami (klęski żywiołowe, awarie z winy dostawców usług telekomunikacyjnych).

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy pliki cookies, na temat których szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w Polityce cookies.Polityka cookies |   Powrót na górę strony

 

Niniejsza polityka Cookies dotyczy plików Cookies używanych na stronach Bemowskiego Centrum Kultury dalej zwanych serwisem.

Czym są pliki Cookies?

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika odwiedzającego serwis (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzystasz odwiedzając nasz serwis). Szczegółowe informacje dot. Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko

W jakim celu używamy plików Cookies?

Pliki Cookies to przede wszystkim przydatne i bezpieczne narzędzie, które ułatwia Ci przeglądanie stron internetowych serwisu zgodnie z Twoimi preferencjami oraz korzystanie z jego funkcjonalności. Pliki Cookies używane przez nasz serwis internetowy są bezpieczne i nie powodują zmian konfiguracyjnych w Twoim komputerze, laptopie, czy też smartfonie, ani w oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

Pliki Cookies używamy w następujących celach:
- dostosowywania zawartości serwisu internetowego do indywidualnych preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron serwisu;
- prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania serwisu oraz badania potrzeb użytkowników, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika;
- identyfikacji użytkowników jako zalogowanych i pokazywania, że są zalogowani;

Rodzaje plików Cookies, których używamy

Odwiedzając nasz serwis możesz spotkać się z następującymi rodzajami plików Cookies:

Trwałe i tymczasowe – w zależności od czasu przez jaki są one przechowywane na dysku twardym Twojego komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona, z którego korzystasz odwiedzając nasz serwis. Pliki tymczasowe to pliki Cookies, które przechowywane są przez stosunkowo krótki okres czasu – usuwane są w momencie wylogowania, opuszczenia serwisu lub zamknięcia przeglądarki internetowej, z której korzystasz. Pliki tymczasowe są też z tego powodu często określone plikami sesyjnymi. Pliki trwałe (nazywane również plikami stałymi) to pliki Cookies, które z reguły przechowywane są przez okres dłuższy niż w przypadku plików tymczasowych – okres ich przechowywania trwa przez czas określony w parametrach danego pliku Cookie albo do momentu ich samodzielnego usunięcia przez Ciebie.

Własne i zewnętrzne – w zależności od tego, czy dany plik Cookies pochodzi bezpośrednio ze serwisu, czy też ze strony podmiotu trzeciego za pośrednictwem serwisu (np. w wypadku prowadzenia anonimowych statystyk przy wykorzystaniu Google Analytics). W tym ostatnim wypadku zalecamy również zapoznanie się z polityką Cookies lub polityką prywatności danego podmiotu trzeciego.

Informację, czy dany plik Cookies jest trwały, tymczasowy, własny czy zewnętrzny, a także termin jego przechowywania można także uzyskać korzystając z odpowiednich opcji własnej przeglądarki internetowej – w tym celu odsyłamy do działu pomocy przeglądarki internetowej.

Zarządzanie plikami Cookies, zgoda na ich używanie


Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Masz możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że możesz np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies na Twoim komputerze – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności serwisu.

Ustawienia Twojej przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz serwis – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach:
w przeglądarce Chrome
w przeglądarce Firefox
w przeglądarce Internet Explorer
w przeglądarce Opera
w przeglądarce SafariKierownictwo |   Powrót na górę strony
.


Z-ca Dyrektora:
Robert Panewczyński

robert.panewczynski@bemowskie.plZarządzenie Nr 2099/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy
w sprawie powołania Pana Marcina Jasińskiego na stanowisko Dyrektora Bemowskiego Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Pobierz

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wprowadził: Beata PoczątekZarządzenie Nr 2098/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy
w sprawie odwołania Pana Arkadiusza Majchra ze stanowiska Dyrektora Bemowskiego Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Pobierz

Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wprowadził: Beata PoczątekDziały |   Powrót na górę strony
.


Bemowskie Centrum Kultury m. st. Warszawy jest podzielone na działy:

1. Dział animacji kultury

Alicja Brudło  
p.o. Kierownika Działu animacji kultury
tel. 509 482 157  

alicja.brudlo@bemowskie.pl

Paulina Andruczyk
Główny Specjalista ds. animacji kultury
tel. 798 991 848

paulina.andruczyk@bemowskie.pl

Aleksandra Antoniuk
Główny Specjalista ds. animacji kultury
tel. 798 992 051

ola.antoniuk@bemowskie.pl

Joanna Chaś

Główny Specjalista ds. animacji kultury
tel. 506 879 345
joanna.chas@bemowskie.pl

Bartłomiej Mielczarek
Główny Specjalista ds. animacji kultury
tel. 798 991 848
koordynatormal@bemowskie.pl

Dariusz Perendyk
Główny Specjalista ds. animacji kultury
tel. 798 991 821
dariusz.perendyk@bemowskie.pl

Anna Sadowska
Główny Specjalista ds. animacji kultury
tel. 506 879 227
anna.sadowska@bemowskie.pl


2. Dział zajęć stałych i warsztatów
Kontakt do działu: program@bemowskie.pl

Ewa Świetlik
Kierownik Działu zajęć stałych i warsztatów
tel. 506 878 882
ewa.swietlik@bemowskie.pl

Janina Bąkowska-Szafaryn

Główny Specjalista ds. zajęć stałych i warsztatów
tel. 798 991 753
inka.bakowska@bemowskie.pl

Klaudyna Desperat
Główny Specjalista ds. zajęć stałych i warsztatów
tel. 881 656 676
klaudyna.desperat@bemowskie.pl

Katarzyna Kolanowska
Główny Specjalista ds. zajęć stałych i warsztatów
tel. 798 991 785
katarzyna.kolanowska@bemowskie.pl

Ilona Sawicka
Główny Specjalista ds. zajęć stałych i warsztatów
tel. 507 191 238
ilona.sawicka@bemowskie.pl

Bogdan Wierzba
Główny Specjalista ds. zajęć stałych i warsztatów
tel. 519 047 135
bogdan.wierzba@bemowskie.pl


Instruktorzy:

Joanna Pająk
Instruktor tańca

Agnieszka Podhajska
Instruktor muzyki


2. Dział finansowo-księgowy

Urszula Adamczyk
Główna księgowa
tel. 506 878 803

urszula.adamczyk@bemowskie.pl

Justyna Czarnecka

Główny Specjalista ds. księgowości
tel. 798 991 807

justyna.czarnecka@bemowskie.pl

Jolanta Koziestańska
Główny Specjalista ds. księgowości
tel. 798 991 857
jolanta.koziestanska@bemowskie.pl

Agnieszka Maliszewska
Główny Specjalista ds. zamówień publicznych
tel. 798 991 880
agnieszka.maliszewska@bemowskie.pl


3. Dział kadrowo-płacowy

Anna Tonicka
Główny specjalista ds. kadr i płac
tel. 798 991 831
anna.tonicka@bemowskie.pl4. Dział administracjno-techniczny


Sylwia Kolińska
Kierownik Działu Administracyjno-Technicznego
tel. 798 992 174
sylwia.kolinska@bemowskie.pl

Mariusz Biadun
Główny Specjalista ds. administracyjnych
tel. 506 879 127
mariusz.biadun@bemowskie.pl

Maciej Słupski
Główny Specjalista ds. technicznych
tel. 506 879 101
maciej.slupski@bemowskie.pl

Grzegorz Mazur
Operator obsługi i naprawy urządzeń technicznych
tel. 506 879 198

Ewa Wiącek
Pracownik gospodarczy


Akustycy:

Marcin Antonkiewicz

Specjalista ds. obsługi i naprawy urządzeń audiowizualnych
tel. 507 191 334
marcin.antonkiewicz@bemowskie.pl

Krzysztof Politowski 
Specjalista ds. obsługi i naprawy urządzeń audiowizualnych
tel. 500 096 845
krzysztof.politowski@bemowskie.pl5. Miejsce Aktywności Lokalnej "Dwa Jelonki"

Bartłomiej Mielczarek
Koordynator
tel. 798 991 849
koordynatormal@bemowskie.pl

Paulina Andruczyk
Główny Specjalista ds. animacji kultury
tel. 798 991 848
paulina.andruczyk@bemowskie.pl


Redakcja |   Powrót na górę strony
.


Redakcja BIP:
Wytworzył: Agnieszka Maliszewska
e-mail: agnieszka.maliszewska@bemowskie.pl
telefon: 798 991 880
Udostępnił: Bemowskie Centrum Kultury
Wprowadził: Janina Bąkowska-Szafaryn
Adres Redakcji:
Bemowskie Centrum Kultury
w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
ul. Górczewska 201, 01-459 Warszawa
telefon do sekretariatu: 798 992 039
e-mail: info@bemowskie.pl


................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................