Zakres działalności
Statut
Zarządzenia
Ogłoszenia o naborze na stanowiska
Zamówienia publiczne
Zamówienia na usługi społeczne
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych na podst. art.4d pkt.2 ustawy Pzp.
Ogłoszenia i informacje
Skargi i wnioski
Udostępnianie informacji publicznej
Plan działalności
Mienie
Ewidencja i rejestry
RODO
Raport o stanie zapewnienia dostępności
Polityka prywatności
Polityka cookies
Kierownictwo
Działy
Redakcja
 

Działy
.
Bemowskie Centrum Kultury m. st. Warszawy jest podzielone na działy:

1. Dział animacji kultury

Beata Kloc
Kierownik Działu animacji kultury
tel. 509 482 157
beata.kloc@bemowskie.pl

Joanna Chaś
Główny Specjalista ds. animacji kultury
tel. 506 879 345

joanna.chas@bemowskie.pl

Katarzyna Olejnik
Główny Specjalista ds. animacji kultury
tel. 506 879 227
katarzyna.olejnik@bemowskie.pl

Dariusz Perendyk
Główny Specjalista ds. animacji kultury
tel. 798 991 821

dariusz.perendyk@bemowskie.pl

Joanna Perlińska
Główny Specjalista ds. animacji kultury
506 878 803

joanna.perlinska@bemowskie.pl


2. Dział zajęć stałych i warsztatów
Kontakt do działu: program@bemowskie.pl

Ewa Świetlik
Kierownik Działu zajęć stałych i warsztatów
tel. 506 878 882

ewa.swietlik@bemowskie.pl

Janina Bąkowska-Szafaryn
Główny Specjalista ds. zajęć stałych i warsztatów
tel. 798 991 753

inka.bakowska@bemowskie.pl

Artur Karpińczuk
Główny Specjalista ds. zajęć stałych i warsztatów
tel. 798 991 913

artur.karpinczuk@bemowskie.pl

Ilona Sawicka
Główny Specjalista ds. zajęć stałych i warsztatów
tel. 507 191 23
8
ilona.sawicka@bemowskie.pl

Bogdan Wierzba
Główny Specjalista ds. zajęć stałych i warsztatów
tel. 519 047 135

bogdan.wierzba@bemowskie.pl


Instruktorzy:

Joanna Pająk
Instruktor tańca

Agnieszka Podhajska
Instruktor muzyki


2. Dział finansowo-księgowy

Justyna Czarnecka
Główny Księgowy
tel. 798 991 807

justyna.czarnecka@bemowskie.pl

Jolanta Koziestańska
Główny Specjalista ds. księgowości
tel. 798 991 857

jolanta.koziestanska@bemowskie.pl

Agnieszka Maliszewska
Główny Specjalista ds. zamówień publicznych
tel. 798 991 880

agnieszka.maliszewska@bemowskie.pl


3. Dział kadrowo-płacowy

Anna Tonicka
Główny specjalista ds. kadr i płac
tel. 798 991 831
anna.tonicka@bemowskie.pl


4. Dział administracjno-techniczny


Sylwia Kolińska
Kierownik Działu Administracyjno-Technicznego
tel. 798 992 174
sylwia.kolinska@bemowskie.pl

Magda Olszewska
Główny Specjalista ds. administracyjnych

Maciej Słupski
Główny Specjalista ds. technicznych
tel. 506 879 101
maciej.slupski@bemowskie.pl

Grzegorz Mazur
Operator obsługi i naprawy urządzeń technicznych
tel. 506 879 198

Barbara Murawska
Pracownik gospodarczy

Ewa Wiącek
Pracownik gospodarczyAkustycy:

Marcin Antonkiewicz

Specjalista ds. obsługi i naprawy urządzeń audiowizualnych
tel. 507 191 334
marcin.antonkiewicz@bemowskie.pl

Krzysztof Politowski 
Specjalista ds. obsługi i naprawy urządzeń audiowizualnych
tel. 500 096 845
krzysztof.politowski@bemowskie.pl5. Miejsce Aktywności Lokalnej "Dwa Jelonki"

Dariusz Perendyk
Główny Specjalista ds. animacji kultury
tel. 798 991 821
dariusz.perendyk@bemowskie.pl