Zakres działalności
Statut
Zarządzenia
Ogłoszenia o naborze na stanowiska
Zamówienia publiczne
Zamówienia na usługi społeczne
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych na podst. art.4d pkt.2 ustawy Pzp.
Ogłoszenia i informacje
Skargi i wnioski
Udostępnianie informacji publicznej
Plan działalności
Mienie
Ewidencja i rejestry
RODO
Raport o stanie zapewnienia dostępności
Polityka prywatności
Polityka cookies
Kierownictwo
Działy
Redakcja
 

Ewidencja i rejestryRejestr korespondencji prowadzony jest w sekretariacie BCK
Adres: 00-459 Warszawa
ul. Górczewska 201

Osoba do kontaktu: Sylwia Kolińska
Numer telefonu: 798 992 1741