Zakres działalności
Statut
Zarządzenia
Ogłoszenia o naborze na stanowiska
Zamówienia publiczne
Zamówienia na usługi społeczne
Zamówienia z zakresu działalności kulturalnej na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 2.
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych na podst. art.4d pkt.2 ustawy Pzp.
Ogłoszenia i informacje
Skargi i wnioski
Udostępnianie informacji publicznej
Plan działalności
Mienie
Ewidencja i rejestry
RODO
Raport o stanie zapewnienia dostępności
Polityka prywatności
Polityka cookies
Kierownictwo
Działy
Redakcja
 
Zamówienia na usługi społeczne

.

W dniu 1 września 2017 r. Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy zawarło umowę na „Prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych pn. „Bemowska Akademia Malucha” z firmą PAN HIPCIO s.c. z Warszawy.

Pobierz  Ogłoszenie o zamówieniu na prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych pn. Bemowska Akademia Malucha


Pobierz  Formularz ofertowy dotyczący w.w.


spoleczne

Pobierz  Zarządzenie nr 01/11/2016