Bemowo Cultural Centre is a community cultural hub located in the fastest developing district of Warsaw. We organise concerts, theatrical performances, debates, meetings with writers as well as community gatherings.

About us

Bemowo Cultural Centre in Bemowo District in the Capital City of Warsaw started operating in March 2006. The Centre’s offer is aimed above all at the inhabitants of Bemowo but also entire Warsaw, regardless of age and social status. Since 2014, the cultural centre has been an institution that changes its character. Its workers are focused on activities involving the local community. It runs the Project Laboratory (a regranting project with a series of worshops) in various parts of Bemowo, supports actions that aim at raising the readership rate within the community, organises neighbours’ dinners, musical and theatrical workshops as well as discussions about the most important inhabitants’ problems. It conducts a research on the identity of the district within the frame of a series of Historical Lectures on Bemowo District. It cooperates, among others, with Adam Mickiewicz Univeristy, National Centre For Culture, the Zbigniew Raszewski Theatre Institute, the New Jewish Music Festival, Polin Museum of the History of Polish Jews, Docs Against Gravity, Orange Foundation, Warsaw Reads Festival (Festiwal Warszawa Czyta), Institute of Polish Culture of Warsaw University. Bemowo Cultural Centre also supports, among others, 3275 kg Orchestra, Jazz.fm Radio and the Zgoda Theatre.

Vision

Bemowo Cultural Centre in Bemowo District in the Capital City of Warsaw will be the leading centre of socio-cultural animation in Poland actively co-creating cultural and social life of the district. BCC will constitute a vital part of the discourse on the role of culture in the modern world, with a clear emphasis on local contexts. This will be achieved through activation of the local community, cooperation with institutional and cultural partners, people of culture and arts, social and cultural innovators as well as academia.

Mission

Bemowo Cultural Centre activates and engages inhabitants of the district providing conditions for development of social and creative skills. BCC supports personal growth by respecting individual choices and passions and builds social ties in the spirit of tolerance and respect.

Values

High quality and attractiveness of our offer is what is important for us in our daily work. Our projects and activities have educational value, initiate processes of individual and collective change and build social ties. We are working at our own, innovative and unique offer. Our activities are aimed at everyone regardless of their gender, age, origin, material status etc.

Bemowo Cultural Centre operates at several locations in Bemowo district.

Bemowo Cultural Centre in Bemowo District in the Capital City of Warsaw ul. Górczewska 201 (entrance on Konarskiego St.)
tel: 798 992 039

Zespół

Management

Marcin Jasiński
Marcin Jasiński
(Dyrektor)
Robert Panewczyński
Robert Panewczyński
(Zastępca Dyrektora)

Department of Culture Animation

Alicja Brudło
Alicja Brudło
(p.o. Kierownik)
Paulina Andruczyk
Paulina Andruczyk
Aleksandra Antoniuk
Aleksandra Antoniuk
Joanna Chaś
Joanna Chaś
Bartłomiej Mielczarek
Bartłomiej Mielczarek
Anna Sadowska
Anna Sadowska
Alicja Staniszewska
Alicja Staniszewska
Ikona telefonu

Wpisanie się do newslettera jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji o ofercie zajęć i wydarzeń kulturalnych Bemowskiego Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, zwanego dalej BCK drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z siedzibą w Warszawie (01-459) przy ulicy Górczewskiej 201, które jest Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych w celu otrzymywanie informacji o ofercie zajęć i wydarzeń kulturalnych BCK. Ponadto BCK informuje:Dane podane przez Pana/Panią będą przechowywane do czasu wycofania zgody. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania (sprostowania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.Posiada Pan/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do przenoszenia danych. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktu z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych (IOD) pod adresem: ochronadanych@bemowskie.pl Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przekazywane w celu obsługi newslettera upoważnionym pracownikom Administratora i firmie FreshMail Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (31-406) przy ulicy 29 listopada 155 c; NIP: 6751496393, Regon 123040091, KRS 0000497051 . Pana/Pani dane nie podlegają zautomatyzowanym decyzjom (dane nie są profilowane). Podanie BCK danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do otrzymywanie informacji o ofercie zajęć i wydarzeń kulturalnych BCK.Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, z późn. zm.) stosowane od 25 maja 2018 roku.