Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy rozpoczęło swoją działalność w marcu 2006 roku. Oferta Centrum skierowana jest przede wszystkim do mieszkańców Bemowa, ale również całej Warszawy, do odbiorców w każdym wieku i z każdej grupy społecznej. Od 2014 roku dom kultury jest instytucją zmieniającą swój charakter. Jej pracownicy nastawiają się na pracę z lokalną społecznością. W różnych częściach Bemowa prowadzi Laboratorium Projektów (projekt regrandingowy połączony z serią warsztatów), wspiera działania mające na celu podnoszenie poziomu czytelnictwa w dzielnicy, organizuje kolacje sąsiedzkie, warsztaty muzyczne i teatralne oraz dyskusje o najważniejszych problemach mieszkańców. Bada tożsamość dzielnicy w ramach cyklu Wykładów Historycznych o Bemowie. Współpracuje m.in. z Instytutem Adama Mickiewicza, Narodowym Centrum Kultury, Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego, Festiwalem Nowej Muzyki Żydowskiej, Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, Docs Against Gravity, Fundacją Orange, Festiwalem Warszawa Czyta, Instytutem Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Przy Bemowskim Centrum Kultury działają m.in. 3275 kg Orchestra, Radio Jazz.fm czy Teatr Zgoda.

 

Wizja

Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy będzie wiodącym ośrodkiem animacji społeczno-kulturalnej w Polsce, aktywnie współtworzącym życie kulturalne i społeczne dzielnicy. BCK poprzez aktywizację społeczności lokalnej, współpracę z partnerami instytucjonalnymi i społecznymi, środowiskami ludzi kultury i sztuki, innowatorami społecznymi i kulturalnymi oraz środowiskami akademickimi będzie istotnym uczestnikiem dyskursu na temat roli kultury we współczesnym świecie, z wyraźnym akcentem na lokalne konteksty.

 

Misja

Bemowskie Centrum Kultury aktywizuje i angażuje mieszkańców dzielnicy, tworząc warunki do rozwoju kompetencji społecznych i twórczych. BCK wspiera rozwój osobisty, szanując indywidualne wybory i pasje, buduje więzi społeczne w duchu tolerancji i szacunku.

 

Wartości

W codziennej pracy ważna jest dla nas wysoka jakość i atrakcyjność oferty. Nasze projekty i działania mają charakter edukacyjny, inicjują procesy zmiany indywidualnej i zbiorowej oraz budują więzi społeczne. Pracujemy nad autorską, innowacyjną i unikatową ofertą. Nasze działania są otwarte dla wszystkich bez względu na różnice wynikające z płci, wieku, pochodzenia, statusu materialnego, etc.

 

Bemowskie Centrum Kultury działa w kilku lokalizacjach na terenie Dzielnicy Bemowo:

Zespół

Dyrekcja

Marcin Jasiński
Marcin Jasiński
(Dyrektor)
Robert Panewczyński
Robert Panewczyński
(Zastępca Dyrektora)

Dział Animacji Kultury

Alicja Brudło
Alicja Brudło
(p.o. Kierownik)
Paulina Andruczyk
Paulina Andruczyk
Aleksandra Antoniuk
Aleksandra Antoniuk
Joanna Chaś
Joanna Chaś
Bartłomiej Mielczarek
Bartłomiej Mielczarek
Anna Sadowska
Anna Sadowska
Alicja Staniszewska
Alicja Staniszewska

Dział Zajęć Stałych i Warsztatów

Ewa Świetlik
Ewa Świetlik
(Kierownik)
Inka Bąkowska
Inka Bąkowska
Ilona Sawicka
Ilona Sawicka
Bogdan Wierzba
Bogdan Wierzba
(Aeromodelklub)

Dział Księgowości i Zamówień Publicznych

Urszula Adamczyk
Urszula Adamczyk
(Główna Księgowa)
Justyna Czarnecka
Justyna Czarnecka
Jolanta Koziestańska
Jolanta Koziestańska
(Kasa)
Agnieszka Maliszewska
Agnieszka Maliszewska
(Zamówienia publiczne)

Dział Administracyjno-Techniczny

Sylwia Kolińska
Sylwia Kolińska
(Kierownik)
Mariusz Biadun
Mariusz Biadun
Renata Jankowska
Renata Jankowska
Maciej Słupski
Maciej Słupski
Grzegorz Mazur
Grzegorz Mazur
Dariusz Perendyk
Dariusz Perendyk

Stanowisko ds. kadr i płac

Anna Tonicka
Anna Tonicka

Obsługa nagłośnieniowa i oświetleniowa wydarzeń kulturalnych

Marcin Antonkiewicz
Marcin Antonkiewicz
Krzysztof Politowski
Krzysztof Politowski

Radio JazzFm przy Bemowskim Centrum Kultury

Barnaba Siegiel
Barnaba Siegiel
(Redaktor naczelny redakcji)
Jerzy Szczerbakow
Jerzy Szczerbakow
(Prezes Fundacji)
Agnieszka Holwek
Agnieszka Holwek
(PR, Promocja, Reklama)
Piotr Wickowski
Piotr Wickowski
(JazzPRESS)

Miejsce Aktywności Lokalnej "2 Jelonki"

Paulina Andruczyk
Paulina Andruczyk
Bartłomiej Mielczarek
Bartłomiej Mielczarek

Miejsce Aktywności Lokalnej przy ul. Pełczyńskiego 30 C

Aleksandra Antoniuk
Aleksandra Antoniuk
Zdzisław Cajler
Zdzisław Cajler
Wojciech Kalinowski
Wojciech Kalinowski
Ikona telefonu

Wpisanie się do newslettera jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji o ofercie zajęć i wydarzeń kulturalnych Bemowskiego Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, zwanego dalej BCK drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z siedzibą w Warszawie (01-459) przy ulicy Górczewskiej 201, które jest Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych w celu otrzymywanie informacji o ofercie zajęć i wydarzeń kulturalnych BCK. Ponadto BCK informuje:Dane podane przez Pana/Panią będą przechowywane do czasu wycofania zgody. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania (sprostowania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.Posiada Pan/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do przenoszenia danych. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktu z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych (IOD) pod adresem: ochronadanych@bemowskie.pl Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przekazywane w celu obsługi newslettera upoważnionym pracownikom Administratora i firmie FreshMail Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (31-406) przy ulicy 29 listopada 155 c; NIP: 6751496393, Regon 123040091, KRS 0000497051 . Pana/Pani dane nie podlegają zautomatyzowanym decyzjom (dane nie są profilowane). Podanie BCK danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do otrzymywanie informacji o ofercie zajęć i wydarzeń kulturalnych BCK.Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, z późn. zm.) stosowane od 25 maja 2018 roku.