Magdalena Peron – Szott

Pedagog, reżyser, psychoterapeutka, aktorka, stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie „teatr”. Od początku życia zawodowego tworzy teatr zaangażowany społecznie oraz teatr terapeutyczny. Pierwsze projekty realizowała w Zakładach Karnych w Kłodzku i Przemyślu, tworząc spektakle w ramach warsztatów z osadzonymi. Były to długofalowe działania, które zaowocowały trzema przedstawieniami. Kolejne spektakle powstawały we współpracy z ośrodkami zajmującymi się opieką nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie i z autyzmem. Współtwórczyni Polskiego Teatru Playback 3.0, w ramach tej działalności powstają spektakle i warsztaty, głównie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W czasie pandemii przeniosła działania teatralne do sieci, gdzie regularnie odbywają się spektakle Polskiego Teatru Playback 3.0

Teatr Playback Self 3.0

Ikona telefonu
Skip to content