Wspólna Kuchnia / Common Kitchen / Общая кухня

[POL / ENG / RUS]

Projekt międzynarodowy
„Wspólna kuchnia”
w Dwóch Jelonkach

Pochodzisz z innego kraju i chciałbyś opowiedzieć o sobie, swojej ojczyźnie i życiu w Polsce? Chcesz poznać swoich sąsiadów i wziąć udział w wyjątkowych spotkaniach w międzynarodowym gronie? A przy okazji lubisz jeść i gotować?

Zapraszamy do współpracy przy tworzeniu nowego projektu międzynarodowego w Dwóch Jelonkach – Miejscu Aktywności Lokalnej, czyli wspólnej przestrzeni sąsiedzkiej.

Kontakt: alicja.staniszewska@bemowskie.pl

Zgłoszenie

International Project

“Common Kitchen”

In Dwa Jelonki

Do you come from a different country and would you like to tell about yourself, your homeland and life in Poland? Do you want to get to know your neighbors and take part in the exceptional meetings with the  international group? Moreover do you like to eat and prepare food?

We invite you to get in the creation of a new international project at Dwa Jelonki – the Local Activity Spot, i.e. a shared neighborhood space.

Contact: alicja.staniszewska@bemowskie.pl

Application form

Международный проект

“Общая кухня”

в MAL Dwa Jelonki

Родом из другой страны и хотел быть рассказать о себе, своей Родине и жизни в Польше? Хотел бы  познакомиться со своими соседями и поучаствовать в замечательных встречах в международном кругу? А может просто любишь готовить и трапезничать?

Приглашаем к сотрудничеству при создании нового международного проекта в “Dwa Jelonki”- месте  локальной активности жителей.

Контакт: alicja.staniszewska@bemowskie.pl

Заявкa на участие

20.03.2019
Ikona telefonu

Wpisanie się do newslettera jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji o ofercie zajęć i wydarzeń kulturalnych Bemowskiego Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, zwanego dalej BCK drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z siedzibą w Warszawie (01-459) przy ulicy Górczewskiej 201, które jest Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych w celu otrzymywanie informacji o ofercie zajęć i wydarzeń kulturalnych BCK. Ponadto BCK informuje:Dane podane przez Pana/Panią będą przechowywane do czasu wycofania zgody. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania (sprostowania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.Posiada Pan/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do przenoszenia danych. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktu z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych (IOD) pod adresem: ochronadanych@bemowskie.pl Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przekazywane w celu obsługi newslettera upoważnionym pracownikom Administratora i firmie FreshMail Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (31-406) przy ulicy 29 listopada 155 c; NIP: 6751496393, Regon 123040091, KRS 0000497051 . Pana/Pani dane nie podlegają zautomatyzowanym decyzjom (dane nie są profilowane). Podanie BCK danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do otrzymywanie informacji o ofercie zajęć i wydarzeń kulturalnych BCK.Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, z późn. zm.) stosowane od 25 maja 2018 roku.

FreshMail.pl