Bemowska Wymiana Książek

16 marca / sb
12:00
Miejsce Aktywności Lokalnej „Dwa Jelonki”
ul. Powstańców Śląskich 44
wstęp wolny

Wymiany książek od kilku lat odbywają się z inicjatywy mieszkańców w różnych miejscach Bemowa. Zainicjowane przez społeczność Osiedla „Przyjaźń“ stały się cokwartalną tradycją Bemowa, przyciągając mieszkańców z całej Warszawy. W roku 2019 w ramach projektu z Budżetu Partycypacyjnego, wspólnie z Aleksandra Krugły z Biblioteki plenerowe oraz Bemowskim Klubem Książki będziemy organizować takie wydarzenie w Dwóch Jelonkach regularnie – w każdym kwartale.

Podczas marcowej Wymiany swoją premierę będzie miał kolejny numer kwartalnika Jelonek!

Przez cały czas trwania wydarzenia organizatorki i organizatorzy będą pomagać przy wymienianiu książek i informować o innych bemowskich inicjatywach bookcrossingowych. Podczas wymiany odbędą się też warsztaty dla dzieci zorganizowane przez Klub Mam.

Od tej wymiany wprowadzamy nowy zwyczaj – zapraszamy także z książkami i po książki w języku ukraińskim i rosyjskim.

 

ZASADY WYMIANY KSIĄŻEK:

1. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
2. Przynieś swoje książki, z którymi chcesz się rozstać (nie więcej niż 10!) i w zamian wybierz sobie tyle samo książek przyniesionych przez innych.
3. Przy wejściu oddajesz książki, które trafiają do wspólnej puli egzemplarzy do wymiany. Dostajesz kupon, który później wymieniasz na książki, które upatrzyłeś/łaś dla siebie.
4. Pamiętaj, że w wymianie mogą brać udział tylko książki w dobrym stanie. Nie przyjmujemy broszur, podręczników, słowników, ani tytułów nieaktualnych. Selekcja książek przy wejściu!
5. Książki wydane przed 2000 r. wymieniamy również na książki wydane przed 2000 r., a książki wydane po 2000 r. wymieniamy na dowolne, dostępne na wymianie pozycje.
6. Książki, które pozostaną, zasilą bemowskie biblioteki plenerowe.

 

16 березня o 12:00 запрошуємо Вас до центру місцевої активності Dwa Jelonki на
перший Обмiн Книжками на Бемові в цьому році.
Обмін книжками відбувається за ініціативою мешканцiв протягом декількох років в різних місцях .
За iніціативою спільноти „Przyjaźń” обмiн книжками став традицією на Бемові,залучаючи жителів з усієї Варшави.
У 2019 році в рамках проекту Budżetu Partycypacyjnego спільно з Aleksandra Krugły з
Бібліотеки на відкритому повітрі та Книжковим клубом Бемово ми будемо організовувати таку подію в Dwa Jelonki регулярно — раз в три мiсяцi.
Протягом заходу організатори будуть допомагати вiдвiдувачам у виборі книжок.
Під час обміну також будуть відбуватися майстер-класи для дітей, організовані Клубом Мам.

Починаючи з цього обміну ми вводимо нову традицію – ми також запрошуємо вас з книгами
росiйскою та українською мовою.

ПРАВИЛА ОБМІНУ КНИГАМИ:
1. Участь у заході є безкоштовна.
2. Принесіть свої книги, яких ви хочете позбутися .
(не більше 10!) і замість цього вибирайте таку ж кількість книг, з тих,що принесли iншi
3. На вході ви вiдаєте свої книги, які йдуть до спільної скриньки для обміну.
Потім ви отримуєте купон, який пізніше обміняєте на книги.
4. Пам’ятайте, що в обміні можуть брати участь лише книги
в хорошому стані. Ми не приймаємо брошури, підручники, словники .Перевірка книг відбувається при вході!
5.Книги, опубліковані до 2000 року, обмінюються тільки на книги, видані до 2000 року,а книги видані після 2000 року, ми обмінюємось на будь-які книжки.
6. Книги, які залишуться, будуть віддані бібліотекам під відкритим небом .

16 marca / sb
12:00
Miejsce Aktywności Lokalnej „Dwa Jelonki”
ul. Powstańców Śląskich 44
wstęp wolny
Ikona telefonu