Koncert zespołu Polmuz

19 października / sb
19:00
Sala Widowiskowa Bemowskiego Centrum Kultury
Szkoła Podstawowa nr 82, ul. Górczewska 201
bilety: 20/15 zł

Zapraszamy na koncert zespołu założonego przez wybitnego saksofonistę Michała Fetlera. Formacja realizuje nowoczesne, autorskie interpretacje muzyki ludowej Wielkopolski z okolic Poznania, Pleszewa i Śremu.

O godzinie 12:00 odbędą się warsztaty, na które można się zapisać na stronie www.bemowskie.pl

Punktem wyjścia były archiwalne nagrania z rejestracji terenowych przeprowadzonych w latach dwudziestych i trzydziestych ubiegłego wieku. Nagrania te potraktowane zostały jako materiał źródłowy, służący rozwijaniu narracji swobodnie improwizowanych, otwartych kompozycji.
Polmuz tworzą muzycy posługujący się na co dzień znacząco odmiennymi językami wykonawczymi, reprezentują różne temperamenty i różną artystyczną wrażliwość. Dzięki tej różnorodności mogły powstać absolutnie nieoczywiste interpretacje dawnej muzyki ludowej Wielkopolski, przetransponowane do współczesności, ale wprost odnoszące się do sposobów muzykowania przed niemal stu laty. Nawiązujące do kolektywnej, pierwotnej improwizacji z dużą dawką obrzędowego transu oraz niepokojącą narracją opierającą się o wielkopolskie motywy ludowe.

Polmuz jest laureatem I nagrody na Festiwalu Nowa Tradycja 2018 oraz zdobywcą prestiżowej Nagrody Specjalnej im. Czesława Niemena na tym samym festiwalu.

 

Patroni medialni:

                    

19 października / sb
19:00
Sala Widowiskowa Bemowskiego Centrum Kultury
Szkoła Podstawowa nr 82, ul. Górczewska 201
bilety: 20/15 zł
Ikona telefonu

Wpisanie się do newslettera jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji o ofercie zajęć i wydarzeń kulturalnych Bemowskiego Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, zwanego dalej BCK drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z siedzibą w Warszawie (01-459) przy ulicy Górczewskiej 201, które jest Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych w celu otrzymywanie informacji o ofercie zajęć i wydarzeń kulturalnych BCK. Ponadto BCK informuje:Dane podane przez Pana/Panią będą przechowywane do czasu wycofania zgody. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania (sprostowania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.Posiada Pan/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do przenoszenia danych. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktu z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych (IOD) pod adresem: ochronadanych@bemowskie.pl Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przekazywane w celu obsługi newslettera upoważnionym pracownikom Administratora i firmie FreshMail Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (31-406) przy ulicy 29 listopada 155 c; NIP: 6751496393, Regon 123040091, KRS 0000497051 . Pana/Pani dane nie podlegają zautomatyzowanym decyzjom (dane nie są profilowane). Podanie BCK danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do otrzymywanie informacji o ofercie zajęć i wydarzeń kulturalnych BCK.Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, z późn. zm.) stosowane od 25 maja 2018 roku.