sayBabel ? English workshop: Responsible traveling

17 marca / czw
18:30-20:30
Miejsce Aktywności Lokalnej „Dwa Jelonki”
ul. Powstańców Śląskich 44

PL:

sayBabel to warsztaty prowadzone w języku angielskim na społecznie i ekologicznie ważne tematy. To przestrzeń na szlifowanie umiejętności językowych, ale też zwiększanie wrażliwości, poznawanie ludzi z różnych grup społecznych, poszerzanie sieci znajomych oraz nabranie motywacji do działania i poczucia sprawstwa. A przede wszystkim ? t o miejsce dobrej zabawy!

Dlaczego robimy sayBabel?
W sayBabel wierzymy, że każda osoba może przyczynić się do zmiany świata na lepsze.
Zachęcamy do udziału w warsztatach, których celem jest poszerzenie świadomości i motywacja do wprowadzenia choć niewielkich zmian w codziennym życiu, tak by stało się ono bardziej odpowiedzialne społecznie i ekologicznie.
Z naszych wcześniejszych doświadczeń wynika, że warsztaty na ważne tematy prowadzone w języku angielskim cieszą się powodzeniem ? osoby przychodzą, by szlifować język, a przy okazji poszerzają swoją wiedzę i świadomość w zakresie społecznie i ekologicznie ważnych tematów.

Temat warsztatu: Responsible traveling (Odpowiedzialne podróżowanie)

Cel warsztatu:

Refleksja nad koncepcją odpowiedzialnego podróżowania oraz nad tym, jak możemy uczynić nasze podróżowanie bardziej odpowiedzialnym

Podczas warsztatów uczestnicy i uczestniczki:

  • wezmą udział w burzy mózgów na temat tego, co oznacza odpowiedzialne podróżowanie
  • wezmą udział w debacie na temat istniejących sposobów podróżowania (takich jak Airbnb czy wolontariat) oceniając je z punktu widzenia odpowiedzialnej turystyki
  • poznają i krytycznie przeanalizują istniejące sposoby alternatywnego podróżowania
  • rozwiną znajomość języka angielskiego (czytanie, słuchanie, mówienie) oraz słownictwo związane z podróżowaniem (w tym odpowiedzialnym podróżowaniem i wolontariatem)
  • rozwiną swoje umiejętności wypowiadania się publicznie i debatowania w języku angielskim

ENG:

sayBabel are workshops conducted in English on socially and ecologically important topics. It is a space for improving language skills, but also increasing awareness, meeting people with very diverse backgrounds, expanding your network of friends and regaining motivation to have an impact. Most of all, it is a space to have fun!

Why we do sayBabel?
At sayBabel we believe that anybody can contribute to a positive change.
We encoure people from various groups to participate in workshops, which goal is to boost awareness and motivation to introduce a change, no matter how small, in their everyday life so that it becomes more socially and ecologically responsible. Throughout the years we noticed that workshops on socially and ecologically important topics conducted in English are popular – people come to improve the language, expanding their knowledge and awareness on the topics was rather a most welcome bonus.

Subject: Responsible traveling

Main objectives:

Reflecting on what responsible traveling means and how we can make our travels more responsible

During the workshops participants will:

  • brainstorm on what responsible traveling means
  • debate about common traveling solutions (like Airbnb or volunteering) assessing them from the responsible traveling point of view
  • get to know and critically analyze existing ways of alternative traveling
  • develop their English skills (reading, listening, speaking) and vocabulary related to traveling (including responsible traveling and volunteering)
  • develop their skills of speaking in public and debating in English

 

formularz zapisowy

Zapisz się, Potwierdź na email zgłoszenie. Tylko Potwierdzone Zgłoszenie jest akceptowane. W razie wątpliwości proszę o kontakt

17 marca / czw
18:30-20:30
Miejsce Aktywności Lokalnej „Dwa Jelonki”
ul. Powstańców Śląskich 44
Ikona telefonu