sayBabel – Responsible consumption of food – warsztaty w języku angielskim

3 lutego / czw
19:00-20:30
Miejsce Aktywności Lokalnej „Dwa Jelonki”
ul. Powstańców Śląskich 44
Wstęp wolny, obowiązują zapisy, ilość miejsc ograniczona

<English below>

 

PL:

 

sayBabel to warsztaty prowadzone w języku angielskim na społecznie i ekologicznie ważne tematy. To przestrzeń na szlifowanie umiejętności językowych, ale też zwiększanie wrażliwości, poznawanie ludzi z różnych grup społecznych, poszerzanie sieci znajomych oraz odzyskiwanie motywacji do działania i poczucia sprawstwa. A przede wszystkim – to miejsce dobrej zabawy!

 

 

Dlaczego?

 

W sayBabel wierzymy, że każda osoba może przyczynić się do zmiany świata na lepsze.

 

Większość osób pozostaje obojętna lub zniechęcona w obliczu wyzwań społecznych i ekologicznych, którym musimy stawić czoła, nie wynika to jednak z ich złej woli, a raczej braku wiedzy czy świadomości. Mogą nie być zainteresowani szukaniem informacji we własnym zakresie, ale jak jednoznacznie wynika z naszych dotychczasowych doświadczeń – zaczynają interesować się danym tematem społecznym lub ekologicznym, jeśli przedstawiony zostanie w jasny, ciekawy i angażujący sposób. To też jest naszym celem – zachęcanie ludzi do udziału w warsztatach, których efektem, poza zaspokojeniem ich własnych potrzeb, jest poszerzenie świadomości i motywacja do wprowadzenia choć niewielkich zmian w codziennym życiu, tak by stało się ono bardziej odpowiedzialne społecznie i ekologicznie.

Z naszych wcześniejszych doświadczeń wynika, że warsztaty na społecznie i ekologicznie ważne tematy prowadzone w języku angielskim cieszą się większym powodzeniem niż te prowadzone w języku polskim – osoby przychodzą, by szlifować język, a przy okazji poszerzają swoją wiedzę i świadomość w zakresie społecznie i ekologicznie ważnych tematów.

 

 

Odpowiedzialna konsumpcja żywności

 

 

Główne cele:

Omówienie najważniejszych kwestii związanych z odpowiedzialną konsumpcją żywności

 

Podczas warsztatów uczestnicy i uczestniczki:

 • dowiedzą się, skąd pochodzą niektóre ze spożywanych przez nas produktów
 • dowiedzą się kto zarabia na naszej żywności
 • omówią różne kwestie związane z odpowiedzialną konsumpcją żywności
 • poznają i zastanowią się nad zasadami Sprawiedliwego Handlu
 • omówią zalety i wady Sprawiedliwego Handlu
 • wezmą udział w burzy mózgów na temat tego, co każdy/a z nas może zrobić, by być bardziej odpowiedzialnym konsumentem/ką
 • zyskają motywację się do zmiany nawyków konsumpcyjnych
 • rozwiną znajomość języka angielskiego (czytanie, słuchanie, mówienie) oraz słownictwo związane z odpowiedzialną konsumpcją i produkcją żywności

Czas:

1,5h

 

Udział w spotkaniu jest nieodpłatny. Liczba miejsc ograniczona do 10. Zapisz się już dziś.

 

ENG:

 

sayBabel are workshops conducted in English on socially and ecologically important topics. It is a space for improving language skills, but also increasing awareness, meeting people with very diverse backgrounds, expanding your network of friends and regaining motivation to have an impact. Most of all, it is a space to have fun!

 

 

Why?

 

At sayBabel we believe that anybody can contribute to a positive change.

 

Most people are indifferent or discouraged toward the social and environmental challenges we are facing today; it is not because of their ill will, but rather because of their lack of knowledge or awareness. They may not be oriented into looking for information on their own but, as our experience clearly shows, they start to be interested in a given social or ecological issue if it is presented in a clear, engaging way. This is our main goal, encouraging people from various groups to participate in workshops, which effect, apart from satisfying their own needs, is to boost awareness and motivation to introduce a change, no matter how small, in their everyday life so that it becomes more socially and ecologically responsible. Throughout the years we noticed that workshops on socially and ecologically important topics conducted in English are more popular than those conducted in Polish – people come to improve the language, expanding their knowledge and awareness on the topics was rather a most welcome bonus.

 

Responsible consumption of food

Main objectives:

Discussing the most important issues related to responsible consumption of food

 

During the workshops participants will:

 • get to know from where some of our food products come
 • get to know who earns on our food
 • discuss different issues related to responsible consumption of food
 • get to know and think about principles of Fair Trade
 • discuss pros and cons of Fair Trade
 • brainstorm what each of us can do to be a more responsible consumer
 • get motivated to change their consumption habits
 • develop their English skills (reading, listening, speaking) and vocabulary related to responsible consumption and food production

 

Twój angielski nie musi być perfekcyjny, wystarczy poziom komunikatywny.

Your English doesn’t have to be perfect, communicative level is enough

 

Time:

1,5h

 

Participation is fee of charge. Limited seats to 10 ? enroll today.

 

Formularz Zapisu

Zapisz się, Potwierdź na email zgłoszenie. Tylko Potwierdzone Zgłoszenie jest akceptowane. W razie wątpliwości proszę o kontakt

 

3 lutego / czw
19:00-20:30
Miejsce Aktywności Lokalnej „Dwa Jelonki”
ul. Powstańców Śląskich 44
Wstęp wolny, obowiązują zapisy, ilość miejsc ograniczona
Ikona telefonu