Seminarium: Czy ciało może myśleć?

24 stycznia / wt
19:00
Sala Widowiskowa Bemowskiego Centrum Kultury, ul. Konarskiego 20
wstęp wolny, zapisy pod adresem: warsztaty@bemowskie.pl

Za sprawą Kartezjusza wielu widzi człowieka jako złożonego z dwóch sfer ? uległego, fizycznego ciała oraz aktywnego, wzniosłego umysłu. Czy faktycznie ciało jest tylko narzędziem dla kreatywnych myśli? Czy umysł mieści się w naszym mózgu? Czy granica między tymi sferami faktycznie istnieje?

Na pierwszym spotkaniu Nowej Humanistyki zastanowimy się nad tym, na ile koncepcja zaproponowana przez Kartezjusza jest słuszna. Okazuje się, że jej odrzucenie pozwoliło na niesamowity rozwój w naukach kognitywnych oraz innych, skupiających się wokół człowieka i jego poznania. Problematykę tę rozwijali w swoich pracach m.in. filozof Maurice Merleau-Ponty czy kognitywista Andy Clark. Spotkanie poprowadzi wykładowca Instytutu Filozofii UW – dr Marek Pokropski, który wniósł nowe wątki do dyskusji na temat badań podstaw ludzkiego poznania.

Spotkanie ma na celu wprowadzenie uczestników do problematyki współczesnej fenomenologii, zapoznania z podstawami kognitywistki oraz ukazanie wpływu tych nauk i nurtów myślowych na prace nad sztuczną inteligencją. 

Dr Marek Pokropski – adiunkt w Instytucie Filozofii UW. Specjalizuje się w zagadnieniach poruszanych przez fenomenologię, filozofię kognitywną oraz koncepcje poznania ucieleśnionego.
Interesuje się również filozofią umysłu i oraz współczesną filozofią. Autor książki ?Cielesnej genezy czasu i przestrzeni? (2013). Wykorzystał badania kognitywistyczne do wsparcia analiz fenomenologicznych, czyniąc to z dużą świadomością trudności metodologicznych, opisując wnikliwie te trudności i szukając właściwego pola porozumienia między fenomenologią i kognitywistyką. Zaproponował nowy typ redukcji fenomenologicznej ? redukcję do działania, która pozwala opisać owo pole porozumienia empiryczno-fenomenologicznego. Przede wszystkim sformułował oryginalną tezę o wspólnej strukturze odpowiedzialnej za konstytucję czasowoprzestrzennej struktury przeżywania w kontekście jednoczesnego doznawania i ruchu ? opisał potencjalność charakterystyczną dla żywego ciała jako swoistą rytmizację czuciowej relacji z otoczeniem. Marek Pokropowski wniósł nowe wątki do dyskusji na temat badań podstaw ludzkiego poznania.

24 stycznia / wt
19:00
Sala Widowiskowa Bemowskiego Centrum Kultury, ul. Konarskiego 20
wstęp wolny, zapisy pod adresem: warsztaty@bemowskie.pl
Ikona telefonu
Skip to content