Tadżykistan

26 sierpnia / pon
18:30
Miejsce Aktywności Lokalnej „Dwa Jelonki”
ul. Powstańców Śląskich 44
wstęp wolny, obowiązują zapisy, ilość miejsc ograniczona

W cyklu Wspólna Kuchnia / Common Kitchen / Общая кухня

[PL/ENG/RUS]

Przejdziemy śladami starożytnych kupców i pielgrzymów, żeby otworzyć dla siebie jedzenie, pochodzące z gór znanych jako „dach świata” – Pamiru.
„Wycieczkę” w tajemnice plowu, fatiru, sambusy i mastowy poprowadzi Umeda Bobojonova – działaczka społeczna w Fundacji dla Somalii, która od pięciu lat mieszka w Warszawie.
Spróbujemy autentycznych  słodyczy i nauczymy się zaparzać herbatę tadżycką.

Prosimy o przyniesienie jednego składnika – szczypiorku.
Wydarzenie realizowane w ramach Budżetu Partycypacyjnego 2019.

ENG

We will follow the footsteps of ancient merchants and pilgrims to open up the food culture, coming from the mountains known as the „roof of the world” – Pamirs.
Our „trip” to the secrets of plov, fatima, sambusy and mastova will be guided by Umeda Bobojonova – social activist in the Foundation of Somalia, who has been living in Warsaw for 5 years.
We will try authentic sweets and learn how to make Tajik tea.

Please do not forget to bring green onion.
The event is organized as a part of Budżet Partycypacyjny 2019.

RUS

Мы пройдем  следами древних купцов и паломников, чтобы открыть для себя еду,которая родом из гор известных как „крыша мира”- Памира.

Наше путешествие в тайны плова, фатира, самбусы и мастовы будет сопровождать Умеда Бободжонова – социальная активистка из „Фонда Сомали”,которая проживает в Варшаве уже 5 лет.Мы попробуем оригинальные сладости и научимся заваривать таджикский чай.

Не забудьте принести пучок зеленого лука.
Мероприятие реализовано в рамках партисипаторного бюджета 2019.

 

Możliwość zapisu od 19-08-2019 10:25 do 19-08-2019 22:00.
26 sierpnia / pon
18:30
Miejsce Aktywności Lokalnej „Dwa Jelonki”
ul. Powstańców Śląskich 44
wstęp wolny, obowiązują zapisy, ilość miejsc ograniczona
Ikona telefonu

Wpisanie się do newslettera jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji o ofercie zajęć i wydarzeń kulturalnych Bemowskiego Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, zwanego dalej BCK drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z siedzibą w Warszawie (01-459) przy ulicy Górczewskiej 201, które jest Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych w celu otrzymywanie informacji o ofercie zajęć i wydarzeń kulturalnych BCK. Ponadto BCK informuje:Dane podane przez Pana/Panią będą przechowywane do czasu wycofania zgody. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania (sprostowania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.Posiada Pan/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do przenoszenia danych. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktu z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych (IOD) pod adresem: ochronadanych@bemowskie.pl Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przekazywane w celu obsługi newslettera upoważnionym pracownikom Administratora i firmie FreshMail Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (31-406) przy ulicy 29 listopada 155 c; NIP: 6751496393, Regon 123040091, KRS 0000497051 . Pana/Pani dane nie podlegają zautomatyzowanym decyzjom (dane nie są profilowane). Podanie BCK danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do otrzymywanie informacji o ofercie zajęć i wydarzeń kulturalnych BCK.Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, z późn. zm.) stosowane od 25 maja 2018 roku.