Wykład historyczny: Ślady Imperium. Relikty carskich obiektów wojskowych a Bemowo

27 kwietnia / śr
19:00

Wstęp wolny

Opowiemy o terenach dzisiejszej dzielnicy Bemowo jako terenach wojskowych  w okresie carskim; o powstawaniu fortów: Babice, Bema, Blizne i Chrzanów,  ich konstrukcji, wykorzystaniu – również w okresie porozbiorowym. Podamy przykłady współczesnych zagospodarowań terenów po dawnych fortach.

Cykl wykładów jest współorganizowany przez Cyfrowe Archiwum Bemowa.

dr Paweł Brudek – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, przewodnik po ekspozycji w Muzeum Powstania Warszawskiego, wiceprezes Stowarzyszenia Masław. Autor publikacji popularnonaukowych na temat I wojny światowej (m.in. „Afryka Wschodnia 1914 – 1918”, wyd. Bellona, Warszawa 2008). Interesuje się historią Warszawy na przełomie XIX i XX wieku oraz fortyfikacjami na Mazowszu. Jako członek Stowarzyszenia prowadził szereg wycieczek w ramach projektu „Po Woli do woli”, a w ramach festiwalu Muzeum Sztuki Nowoczesnej „Warszawa w budowie 2” poprowadził wycieczkę po forcie Bema i reliktach Twierdzy Warszawa na Powązkach. W 2015 r. prowadził spacery z cyklu „Bemowo odkryj na nowo” (Stowarzyszenie Masław).

Joanna Rutkowska – absolwentka dziennikarstwa i socjologii  na Uniwersytecie Warszawskim, aktywistka miejska, działaczka polskiego ruchu wolnomyślicielskiego, współzałożycielka Cyfrowego Archiwum Bemowa, redaktor „Kuriera Wolskiego” . Autorka cyklu wywiadów ze świadkami historii
II wojny światowej, głównie Powstania Warszawskiego. Bemowianka z urodzenia. Interesuje się głównie historią obyczajową Bemowa.

27 kwietnia / śr
19:00

Wstęp wolny
Ikona telefonu