Łamigłówki matematyczne

UCZNIOWIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
Szkoła Podstawowa nr 364, ul. Andriollego 1

Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności logicznego myślenia i kreatywności przy użyciu różnorodnych modeli i pomocy dydaktycznych. Większość z nich ma charakter autorski i nie jest powszechnie dostępna na rynku, przez co są dla uczestników nowe i atrakcyjne. Pomoce te wykorzystywane są jako łamigłówki rozwijające ogólne umiejętności matematyczne i gotowość do podejmowania wyzwań oraz wytrwałość w rozwiązywaniu problemów. Każdy uczestnik dostaje do dyspozycji modele przeznaczone do pracy indywidualnej, ale zajęcia obejmują także pracę w parach i większych grupach. Charakter wciągających łamigłówek mają też zadania tekstowe rozwiązywane na zajęciach. Autorzy prowadzący zajęcia, zwracają szczególną uwagę na możliwie głębokie zrozumienie fundamentalnych pojęć matematycznych poprzez ich odpowiednie ilustrowanie i powiązanie z praktyką, na istotę modelowania matematycznego poprzez przemawiające do wyobraźni przykłady, na praktyczne powiązanie liczby z miarami różnych wielkości.

 

Przedział wiekowy

Gr. 1 – 7-12 lat
Gr. 2 – 4-6 lat

Koszt

Pełna cena – 130 zł miesięcznie
Cena ze zniżką – 117 zł miesięcznie

Termin

Gr. 1 – wtorki 14:00-15:00
Gr. 2 – wtorki 15:15-16:15

Miejsce Szkoła Podstawowa nr 364, ul. Andriollego 1
Kontakt

Ilona Sawicka, ilona.sawicka@bemowskie.pl, 507 191 238
w godz. 10:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku
w przypadku braku kontaktu prosimy o sms /mail – oddzwonimy lub odpiszemy

UCZNIOWIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
Szkoła Podstawowa nr 364, ul. Andriollego 1
Ikona telefonu

Wpisanie się do newslettera jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji o ofercie zajęć i wydarzeń kulturalnych Bemowskiego Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, zwanego dalej BCK drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z siedzibą w Warszawie (01-459) przy ulicy Górczewskiej 201, które jest Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych w celu otrzymywanie informacji o ofercie zajęć i wydarzeń kulturalnych BCK. Ponadto BCK informuje:Dane podane przez Pana/Panią będą przechowywane do czasu wycofania zgody. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania (sprostowania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.Posiada Pan/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do przenoszenia danych. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktu z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych (IOD) pod adresem: ochronadanych@bemowskie.pl Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przekazywane w celu obsługi newslettera upoważnionym pracownikom Administratora i firmie FreshMail Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (31-406) przy ulicy 29 listopada 155 c; NIP: 6751496393, Regon 123040091, KRS 0000497051 . Pana/Pani dane nie podlegają zautomatyzowanym decyzjom (dane nie są profilowane). Podanie BCK danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do otrzymywanie informacji o ofercie zajęć i wydarzeń kulturalnych BCK.Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, z późn. zm.) stosowane od 25 maja 2018 roku.

FreshMail.pl