Magia Programowania w Minecraft (poziom podstawowy)

Zdjęcie Magia Programowania w Minecraft (poziom podstawowy)
UCZNIOWIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
Szkoła Podstawowa nr 150, ul. Thommego 1

Minecraft Podstawowy – Edytor Graficzny
Zajęcia dedykowane są dla dzieci w wieku 7-9 lat, które chciałyby rozpocząć swoja przygodę z programowaniem.
W czasie zajęć z Programowania w Minecraft, uczestnicy poznają najważniejsze pojęcia informatyczne jak pętle, zmienne, warunki i uczą się stosować je w praktyce. Działanie napisanych programów wizualizowane jest w Minecraft w postaci budowli/konstrukcji wykonanej przez żółwika na podstawie napisanego programu. Dzieci uczą się programowania w języku LUA w edytorze graficznym, który dostosowany jest do możliwości wiekowych dzieci.
Wszystkie języki programowania łączy język angielski w związku z tym, po omówieniu właściwości danego pojęcia, wprowadzamy odpowiednie komendy w języku angielskim; używamy go w czasie zajęć oraz podczas tworzenia programów. Dzięki takiej formie, absolwenci kursu mają łatwość w uczeniu się kolejnych języków programowania (Minecraft zaawansowany, Python, Java, C++, itd.)

Udział w zajęciach z programowania w Minecraft:
• daje dzieciom dobry start do zrozumienia struktury i logiki programowania;
• rozwija umiejętności niezbędne do nauki matematyki, szeroko pojętej informatyki, logicznego myślenia;
• uczy pracy w grupie;
• poprzez połączenie nauki programowania z lubianym przez dzieci Minecraftem, nauka złożonych zagadnień związanych z programowaniem staje się łatwiejsza oraz daje motywację do zdobywania wiedzy.

Zajęcia dedykowane są dla dzieci, które umieją:
• obsługiwać komputer i myszkę komputerową
• czytać i pisać

Przedział wiekowy

7-9 lat

Koszt

Pełna opłata – 150 zł miesięcznie
Opłata ze zniżką 10% – 135 zł miesięcznie

Czas trwania

od września 2020

Termin

czwartki, godz. 16:40-17:40

Miejsce Szkoła Podstawowa nr 150, ul. Thommego 1
Kontakt

akrobatyka@bemowskie.pl

UCZNIOWIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
Szkoła Podstawowa nr 150, ul. Thommego 1
Ikona telefonu