Magia Programowania w Minecraft (poziom średnio zaawansowany)

Zdjęcie Magia Programowania w Minecraft (poziom średnio zaawansowany)
UCZNIOWIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
Szkoła Podstawowa nr 150, ul. Thommego 1

Udział w zajęciach z programowania w Minecraft:

daje dzieciom dobry start do zrozumienia struktury i logiki programowania;
rozwija umiejętności niezbędne do nauki matematyki, szeroko pojętej informatyki, logicznego myślenia;
uczy pracy w grupie;
poprzez połączenie nauki programowania z lubianym przez dzieci Minecraftem, nauka złożonych zagadnień związanych z programowaniem staje się łatwiejsza oraz daje motywację do zdobywania wiedzy.

Uczestnicy poznają najważniejsze pojęcia informatyczne jak pętle, zmienne, warunki i uczą się stosować je w praktyce. Działanie napisanych programów wizualizuje się w Minecraft.
Dzieci uczą się programowania w języku LUA, początkowo w edytorze graficznym, a następnie tekstowym.
Wszystkie języki programowania łączy język angielski w związku z tym, po omówieniu właściwości danego pojęcia, wprowadzamy odpowiednie komendy w języku angielskim; używamy go w czasie zajęć oraz podczas tworzenia programów. Dzięki takiej formie, absolwenci kursu mają łatwość w uczeniu się kolejnych języków programowania (Python, Java, C++, itd.)

Przedział wiekowy

7-10 lat

Koszt

Pełna opłata – 150 zł miesięcznie
Opłata ze zniżką 10% – 135 zł miesięcznie

Czas trwania

od września 2020

Termin

czwartki, godz. 17:50-18:50

Miejsce Szkoła Podstawowa nr 150, ul. Thommego 1
Kontakt

akrobatyka@bemowskie.pl

UCZNIOWIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
Szkoła Podstawowa nr 150, ul. Thommego 1
Ikona telefonu