Teatr Małych Mistrzów

UCZNIOWIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
Sala Widowiskowa Bemowskiego Centrum Kultury
Szkoła Podstawowa nr 82, ul. Górczewska 201

Zajęcia prowadzone metodą warsztatową, mające na celu rozwinięcie podstawowych narzędzi aktorskich (ciała, głosu, emocji i wyobraźni). Warsztaty pobudzają kreatywność, uczą wyrażać i nazywać emocje, kształcą swobodę i otwartość w kontaktach z innymi, poprawiają dykcję. Metody, techniki i strategie wykorzystywane na zajęciach to między innymi ćwiczenia improwizacyjne, techniki walki z tremą, ćwiczenia ze świadomości ciała i ruchu scenicznego, wybrane metody z repertuaru pedagogiki zabawy i pedagogiki przeżyć. Warsztaty obejmują również przygotowanie i wystawienie spektaklu.

Przedział wiekowy

9-12 lat

Koszt

Pełna cena – 65 zł miesięcznie
Cena ze zniżką – 58,50 zł miesięcznie

Termin

wtorki, godz. 17:30-19:30

Miejsce Sala Widowiskowa Bemowskiego Centrum Kultury
Szkoła Podstawowa nr 82, ul. Górczewska 201
Kontakt

Ilona Sawicka, ilona.sawicka@bemowskie.pl, 507 191 238
w godz. 10:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku
w przypadku braku kontaktu prosimy o sms /mail – oddzwonimy lub odpiszemy

Instruktor

 Joanna Pietraszak

Nauczycielka języka polskiego, instruktorka teatralna i animatorka kultury.  Od wielu lat pracuje z dziećmi, młodzieżą, a także z ludźmi dorosłymi jako animatorka kultury i instruktorka teatralna. Swoje doświadczenie instruktorskie zdobywała między innymi w Broadway Musical School, Teatrze Oratorium, Teatrze Polonistyki UW, Białołęckim Domu Kultury. Zrealizowała wiele autorskich projektów, występowała na scenie, pisała scenariusze, reżyserowała. Obecnie prowadzi zajęcia teatralne dla dzieci i młodzieży w Teatrze Polskim, w warszawskich szkołach i domach kultury. Jej pragnienie to zarażać pasją i teatralną radością.

UCZNIOWIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
Sala Widowiskowa Bemowskiego Centrum Kultury
Szkoła Podstawowa nr 82, ul. Górczewska 201
Ikona telefonu

Wpisanie się do newslettera jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji o ofercie zajęć i wydarzeń kulturalnych Bemowskiego Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, zwanego dalej BCK drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z siedzibą w Warszawie (01-459) przy ulicy Górczewskiej 201, które jest Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych w celu otrzymywanie informacji o ofercie zajęć i wydarzeń kulturalnych BCK. Ponadto BCK informuje:Dane podane przez Pana/Panią będą przechowywane do czasu wycofania zgody. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania (sprostowania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.Posiada Pan/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do przenoszenia danych. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktu z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych (IOD) pod adresem: ochronadanych@bemowskie.pl Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przekazywane w celu obsługi newslettera upoważnionym pracownikom Administratora i firmie FreshMail Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (31-406) przy ulicy 29 listopada 155 c; NIP: 6751496393, Regon 123040091, KRS 0000497051 . Pana/Pani dane nie podlegają zautomatyzowanym decyzjom (dane nie są profilowane). Podanie BCK danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do otrzymywanie informacji o ofercie zajęć i wydarzeń kulturalnych BCK.Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, z późn. zm.) stosowane od 25 maja 2018 roku.

FreshMail.pl