Świat Mało Znany


Podczas festiwalu zostaną zaprezentowane teatry z Gdańska, Gdyni, Sopotu i Warszawy. Co je łączy? Potencjał i możliwości oraz osiągnięcia artystyczne osób z niepełnosprawnością intelektualną z różnych regionów Polski. Przegląd zakończy koncert zespołu Remont Pomp z Raphaelem Roginskim.

 

?Świat Mało Znany? odbywa się cyklicznie od 21 lat. Festiwal jest adresowany do twórców i artystów z niepełnosprawnością intelektualną z Polski i Europy oraz do szerokiego grona odbiorców społeczności lokalnej. Świat Mało Znany promuje potencjał i możliwości oraz osiągnięcia artystyczne osób z niepełnosprawnością intelektualną z różnych regionów Polski i innych krajów Europy.

Działania realizowane w projekcie służą promowaniu pozytywnego wizerunku osoby niepełnosprawnej intelektualnie. Pragnąc odchodzić od powszechnie jeszcze stosowanych wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie terminów: „dziecko” , „upośledzony” , „nienormalny”, „infantylny”, organizujemy działania , które mają na celu pokazanie rzeczywistego obrazu dorosłego, utalentowanego, potrafiącego sprawnie się komunikować i włączać się w inicjatywy integracyjne człowieka.

Świat Mało Znany jest jedyną tego rodzaju imprezą, która umożliwia osobom niepełnosprawnym integrację ze środowiskiem – wspólne warsztaty, koncerty, działania plenerowe realizowane z udziałem osób pełnosprawnych w otwartej przestrzeni, nie jest jedynie wspólnym występem na scenie. Kilkudniowa praca warsztatowa sprzyja integracji, wspólnemu zrozumieniu i poznaniu prawdziwego świata osób niepełnosprawnych. To niepowtarzalna okazja do współdziałania ze środowiskiem, z którym na co dzień większość z nas nie ma kontaktu.

 

Program

17 listopada 2017

19:00 Teatr Biuro Rzeczy Osobistych – Gdynia

20:00 Teatr Razem – Gdańsk

 

18 listopada 2017

18:00 Teatr Ubogi Relacji – Sopot

19:00 Teatr Zgoda – Warszawa

20:00 Koncert Zespołu Remont Pomp z Raphaelem Roginskim


Udostępnij:

Nasi partnerzy

Zapisz się na newsletter

i bądź na bieżąco!