Miejsce Aktywności Lokalnej Dwa Jelonki, ul. Powstańców Śląskich 44

Dwa Jelonki to miejsce, w którym cała przestrzeń oddana jest wyłącznie aktywnościom mieszkańców i mieszkanek, a głównym celem działania jest wspieranie inicjatyw lokalnych i integracja sąsiedzka. Nie ma odgórnie ustalonego programu zajęć ? to pomysły mieszkańców, grup nieformalnych i organizacji pozarządowych tworzą na bieżąco plan działania tego miejsca. W Dwóch Jelonkach można m.in. spotkać swoich sąsiadów, uczyć się nawzajem nowych rzeczy (sąsiedzkie warsztaty i szkolenia), organizować spotkania lub po prostu razem spędzać czas.

Działamy kierując się zasadą wzajemności (jeśli korzystam z zasobów lub działań, daję coś w zamian od siebie ? np. prowadzę zajęcia, pomagam w organizacji miejsca, uzupełniam materiały plastyczne czy zapas herbaty), wzajemnym zaufaniu (koordynatorów do mieszkańców, mieszkańców do koordynatorów, mieszkańców do siebie nawzajem), otwartości (na wszystkich okolicznych mieszkańców) oraz tolerancji i poszanowaniu indywidualności każdej osoby.

Więcej informacji i wydarzenia: Dwa Jelonki | Facebook

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt:

ul. Powstańców Śląskich 44, 01-381 Warszawa
tel. 798 991 848, koordynatormal@bemowskie.pl

Ikona telefonu