03.07.2020

Ogłoszenie dot. poszukiwania osoby na stanowisko pracownika do działu zajęć stałych i warsztatów.

Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

ZATRUDNI PRACOWNIKA DO DZIAŁU ZAJĘĆ STAŁYCH I WARSZTATÓW

miejsce pracy: Warszawa – Bemowo

Główne obowiązki:

  1)  Koordynacja zajęć i warsztatów – również w zakresie księgowym (planowanie budżetu, rozliczanie instruktorów, kontrola zapisów oraz płatności za zajęcia/warsztaty, itp.)

2) Obsługa organizacyjna i merytoryczna imprez

3)  Utrzymywanie stałego i bieżącego kontaktu z instruktorami oraz uczestnikami zajęć

 

Wymagania:

– wyższe wykształcenie,

– prawo jazdy

– dyspozycyjność (praca w weekendy),

– szybkie i sprawne podejmowanie decyzji,

– systematyczność w pracy i zaangażowanie,

– otwartość na współpracę, komunikatywność

Wymagania pożądane:

– gotowość do rozwoju,

– umiejętność nawiązywania relacji z nowymi osobami,

– praktyczne radzenie sobie z problemami,

Oferujemy:

– umowę zlecenie z możliwością przejscia po okresie próbnym na pełen etat,

– możliwość rozwoju,

– pracę w miłej rodzinnej atmosferze,

Wymagane dokumenty:

 1. CV (Curriculum vitae) – życiorys zawodowy
 2. Zamieszcenie i podpisanie klauzuli RODO
 3. w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy przez okres najbliższych 3 miesięcy.

„Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych”

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym, że:

Administrator

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Bemowskie Centrum Kulturuy w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy  z siedzibą w Warszawie (01-459) , ul. Górczewska 201,

Inspektor ochrony danych

Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem:

e-mail: ochronadanych@nbemowskie.pl  lub pisząc na adres Administratora z dopiskiem “IOD”

Cel i podstawa przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie art.6 ust. 1 lit b RODO – podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

Okres przechowywania danych

Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, nie dłużej jednak niż 3 miesiące po zakończeniu procesu rekrutacji. Następnie dane osobowe będą komisyjnie zniszczone (nie dotyczy danych kandydata, który zostanie zatrudniony w wyniku rekrutacji),

Prawa osób, których dane dotyczą

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, żądania ich sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Bemowskie Centrum Kultury. Ponadto przysługuje kandydatowi prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji,

……………………………………………….

Podpis kandydata

 

 

w przypadku podania danych dotyczący zdrowia przez kandydata ubiegającego się o przyjęcie do działu zajęć stałych i warsztatów należy udzielić następującej zgody i własnoręcznie ją podpisać:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, które zamieściłem w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach przez Bemowskie Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie które jest Administratorem danych osobowych zgodnie z informacją podaną powyżej. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przy udzieleniu zgody jest art. 9 ust 2. lit a) RODO. Bemowskie Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie informuje, że podane przez kandydata dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgodny lub do zakończenia procesu rekrutacji. Kandydat posiada wszystkie uprawnienia, jakie są wyszczególnione powyżej. Ponadto posiada prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Podanie danych osobowych dotyczących stanu zdrowia jest dobrowolne, jednak brak wyrażenia zgody uniemożliwi kandydatowi ubiegającemu się o zatrudnienie.

 

……………………………………………….

Podpis kandydata

 

Składanie ofert:

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie dokumentów lub przesłanie za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 12 lipca  2020 roku na adres Bemowskiego Centrum Kulturu lub wysłanie na adres poczty elektronicznej akrobatyka@bemowskie.pl

 

zwiń
19.06.2020

Powrót do zajęć stacjonarnych i oferta wakacyjna

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od piątku 19 czerwca 2020 BCK wznawia działalność stacjonarną. Na razie jedynie w czterech lokalizacjach: Amfiteatr, ul. Górczewska 201, ul. Powstańców Śląskich 44 oraz 108A.
Zachęcamy do zapoznania się z naszą nową ofertą, którą na bieżąco aktualizujemy i zapraszamy do zapisów https://bemowskie.pl/oferta-zajec/
Wszelkie informacje na temat bezpieczeństwa związanego z zajęciami podczas epidemii znajdują się na stronie: https://bemowskie.pl/content-dir/uploads/2017/06.pdf

zwiń
01.06.2020

DOMOTWÓRCY – wyniki naboru projektów

Serdecznie dziękujemy za wszystkie projekty, które otrzymaliśmy w ramach programu DOMOTWÓRCY. Dzięki Wam widzimy, jak bogate i różnorodne jest środowisko bemowskich twórców i artystów.

Spośród 16 zgłoszeń Jury wybrało do realizacji dokładnie połowę. Poniżej lista dofinansowanych projektów (kolejność alfabetyczna):

 1. Bajka o piesku – pop-upowe bajki/filmy z Bemowem w tle
 2. Bądź kreatywnie – strona internetowa i wirtualna wystawa fotografii
 3. Bemorymy – nagranie piosenki wraz z teledyskiem o i na Bemowie
 4. Craftywizm – warsztaty tworzenia haftowanych transparentów i wystawa online
 5. Miasto mówi – rysunkowa animacja poklatkowa o wpływie architektury na nasze życie
 6. Motanie – gadanie – warsztaty dla wszystkich dziewczyn i kobiet z tworzenia słowiańskich lalek ludowych
 7. Widoczki – cykl akcji preformatywnych na podstawie bemowskich legend
 8. Wyplecione na Bemowie – cykl landartowych fotografii w bemowskiej naturze i  ich prezentacja w sieci

Gratulujemy Autorkom i Autorom wybranych projektów!
Skontaktujemy się w Wami w celu omówienia szczegółów realizacji.

Zachęcamy do śledzenia profili BCK, Dwóch Jelonków oraz strony www.bemowskie.pl, bo zapowiada się niesamowicie dużo ciekawych (domo)twórczych aktywności! 😊

zwiń
18.05.2020

Anioł Talentu Roku 2020

Otrzymaliśmy wspaniałą wiadomość, że nasza Ilona Sawicka zwyciężyła plebiscyt na Anioła Talentu!

Ilona Sawicka
Pracuje od 2006 roku w Bemowskim Centrum Kultury. Tworzyła pierwsze projekty kulturalne na Bemowie, z których wiele kontynuowanych jest do dziś.
Od lat zaangażowana w sprawy dotyczące niepełnosprawnych, czego dowodem było stworzenie Yes’t Festiwalu. Dziś koordynatorka wielu zajęć i inicjatorka działań w ramach Działu Zajęć w Bemowskim Centrum Kultury.

W imieniu całego zespołu Bemowskiego Centrum Kultury dziękujemy za sympatię i oddane głosy: https://polskatimes.pl/p/kandydat/ilona-sawicka%2C1220161/

zwiń
18.03.2020

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad funkcjonowania Bemowskiego Centrum Kultury w czasie zagrożenia epidemiologicznego

zwiń
18.03.2020

Zapytaj sąsiada-seniora czy nie potrzebuje Twojego wsparcia

Miasto przygotowało kampanię, której celem jest zachęcenie warszawiaków do wspierania sąsiadów, w tym seniorów i osób, które w obliczu rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 potrzebują pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb, bez narażania ich na zbędne wychodzenie z domu. Mieszkańcy mogą wywieszać plakaty z ofertą osobistej pomocy na klatkach schodowych i tablicach informacyjnych – materiały graficzne są dostępne na stronie internetowej i w mediach społecznościowych miasta.

zwiń
14.03.2020

Komunikat dotyczący zwrotu biletów na odwołane wydarzenia

Szanowni Państwo,

w marcu odwołaliśmy trzy biletowane wydarzenia: koncert zespołu Shannon 14.03 oraz dwa Teatralne Poranki Bajkowe: 15.03 i 29.03. Informujemy, że koncert zespołu Shannon w ramach cyklu Folkowo Bemowo został przeniesiony na 18.04. Zakupione bilety automatycznie obowiązują w tym terminie. Bilety na powyższe wydarzenia można też zwrócić. Jeśli zostały zakupione poprzez portal Biletyna – zwroty odbywają się także przez ten system. Administratorzy serwisu proszą jednak o wyrozumiałość – skala zwrotów jest obecnie ogromna, co wydłuża standardowy czas obsługi. Bilety zakupione tradycyjnie można zwracać w naszej kasie w późniejszym terminie lub zamienić na inne wydarzenie, które organizujemy w następnych miesiącach.

zwiń
11.03.2020

Odwołanie imprez i zajęć

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju decyzją sztabu kryzysowego z udziałem ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bemowskie Centrum Kultury zostaje czasowo zamknięte od 12 marca 2020 r. do odwołania.
Więcej informacji >>>

zwiń
03.03.2020

Poszukiwany pracownik

Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

ZATRUDNI PRACOWNIKA GOSPODARCZEGO

miejsce pracy: Warszawa – Bemowo

 

Główne obowiązki:

1) Sprzątanie wewnątrz i na zewnątrz obiektów za które odpowiada BCK

2) Obsługa administracyjno-techniczna imprez, na polecenie bezpośredniego przełożonego lub Dyrektora BCK, w tym transport, właściwe przygotowanie oraz zabezpieczenie terenu/obiektu na potrzeby organizacji imprezy.

3)  Stała i bieżąca konserwacja urządzeń i wyposażenia biurowego.

4)  Bieżące naprawy wszelkich usterek,

 

Wymagania:

– prawo jazdy

– dyspozycyjność (praca na zmiany oraz w weekendy),

– szybkie i sprawne podejmowanie decyzji,

– systematyczność w pracy i zaangażowanie,

– otwartość na współpracę, komunikatywność

 

Wymagania pożądane:

– gotowość do rozwoju,

– umiejętność nawiązywania relacji z nowymi osobami,

– praktyczne radzenie sobie z problemami,

 

Oferujemy:

– umowę o pracę na pełen etat,

– wynagrodzenie podstawowe z możliwością premii uznaniowej,

– możliwość rozwoju,

– pracę w miłej rodzinnej atmosferze,

 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt:

telefoniczny: Sylwia Kolińska 798 992 174

mailowy: sylwia.kolinska@bemowskie.pl

osobisty: Bemowskie Centrum Kultury ul. Górczewska 201, pokój 120

 

Pełne ogłoszenie znajduje się pod adresem: https://bemowskie.pl/content-dir/uploads/2017/08/nab%C3%B3r-na-stanowisko-pracownik-gospodarczy.pdf

zwiń
13.02.2020

Płatności

Informujemy, że kasa przy ul. Górczewskiej 201 będzie nieczynna do odwołania. Płatności można dokonać na nr konta: 50 1240 2034 1111 0010 1127 9175 bądź za pośrednictwem PayU. Wpłaty gotówką możliwe są we wtorki i czwartki w godzinach 11:00-18:00 w filii BCK przy ul. Powstańców Śląskich 44 (Dział Księgowości, I piętro). W dniu imprezy biletowanej, organizowanej przy ul. Górczewskiej 201 możliwy będzie zakup biletu godzinę przed rozpoczęciem wydarzenia. Sprzedaż biletów przed salą koncertową.

zwiń
poprzednie aktualności
Ikona telefonu