18.05.2020

Anioł Talentu Roku 2020

Otrzymaliśmy wspaniałą wiadomość, że nasza Ilona Sawicka zwyciężyła plebiscyt na Anioła Talentu!

Ilona Sawicka
Pracuje od 2006 roku w Bemowskim Centrum Kultury. Tworzyła pierwsze projekty kulturalne na Bemowie, z których wiele kontynuowanych jest do dziś.
Od lat zaangażowana w sprawy dotyczące niepełnosprawnych, czego dowodem było stworzenie Yes’t Festiwalu. Dziś koordynatorka wielu zajęć i inicjatorka działań w ramach Działu Zajęć w Bemowskim Centrum Kultury.

W imieniu całego zespołu Bemowskiego Centrum Kultury dziękujemy za sympatię i oddane głosy: https://polskatimes.pl/p/kandydat/ilona-sawicka%2C1220161/

zwiń
18.03.2020

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad funkcjonowania Bemowskiego Centrum Kultury w czasie zagrożenia epidemiologicznego

zwiń
18.03.2020

Zapytaj sąsiada-seniora czy nie potrzebuje Twojego wsparcia

Miasto przygotowało kampanię, której celem jest zachęcenie warszawiaków do wspierania sąsiadów, w tym seniorów i osób, które w obliczu rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 potrzebują pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb, bez narażania ich na zbędne wychodzenie z domu. Mieszkańcy mogą wywieszać plakaty z ofertą osobistej pomocy na klatkach schodowych i tablicach informacyjnych – materiały graficzne są dostępne na stronie internetowej i w mediach społecznościowych miasta.

zwiń
14.03.2020

Komunikat dotyczący zwrotu biletów na odwołane wydarzenia

Szanowni Państwo,

w marcu odwołaliśmy trzy biletowane wydarzenia: koncert zespołu Shannon 14.03 oraz dwa Teatralne Poranki Bajkowe: 15.03 i 29.03. Informujemy, że koncert zespołu Shannon w ramach cyklu Folkowo Bemowo został przeniesiony na 18.04. Zakupione bilety automatycznie obowiązują w tym terminie. Bilety na powyższe wydarzenia można też zwrócić. Jeśli zostały zakupione poprzez portal Biletyna – zwroty odbywają się także przez ten system. Administratorzy serwisu proszą jednak o wyrozumiałość – skala zwrotów jest obecnie ogromna, co wydłuża standardowy czas obsługi. Bilety zakupione tradycyjnie można zwracać w naszej kasie w późniejszym terminie lub zamienić na inne wydarzenie, które organizujemy w następnych miesiącach.

zwiń
11.03.2020

Odwołanie imprez i zajęć

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju decyzją sztabu kryzysowego z udziałem ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bemowskie Centrum Kultury zostaje czasowo zamknięte od 12 marca 2020 r. do odwołania.
Więcej informacji >>>

zwiń
03.03.2020

Poszukiwany pracownik

Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

ZATRUDNI PRACOWNIKA GOSPODARCZEGO

miejsce pracy: Warszawa – Bemowo

 

Główne obowiązki:

1) Sprzątanie wewnątrz i na zewnątrz obiektów za które odpowiada BCK

2) Obsługa administracyjno-techniczna imprez, na polecenie bezpośredniego przełożonego lub Dyrektora BCK, w tym transport, właściwe przygotowanie oraz zabezpieczenie terenu/obiektu na potrzeby organizacji imprezy.

3)  Stała i bieżąca konserwacja urządzeń i wyposażenia biurowego.

4)  Bieżące naprawy wszelkich usterek,

 

Wymagania:

– prawo jazdy

– dyspozycyjność (praca na zmiany oraz w weekendy),

– szybkie i sprawne podejmowanie decyzji,

– systematyczność w pracy i zaangażowanie,

– otwartość na współpracę, komunikatywność

 

Wymagania pożądane:

– gotowość do rozwoju,

– umiejętność nawiązywania relacji z nowymi osobami,

– praktyczne radzenie sobie z problemami,

 

Oferujemy:

– umowę o pracę na pełen etat,

– wynagrodzenie podstawowe z możliwością premii uznaniowej,

– możliwość rozwoju,

– pracę w miłej rodzinnej atmosferze,

 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt:

telefoniczny: Sylwia Kolińska 798 992 174

mailowy: sylwia.kolinska@bemowskie.pl

osobisty: Bemowskie Centrum Kultury ul. Górczewska 201, pokój 120

 

Pełne ogłoszenie znajduje się pod adresem: https://bemowskie.pl/content-dir/uploads/2017/08/nab%C3%B3r-na-stanowisko-pracownik-gospodarczy.pdf

zwiń
13.02.2020

Płatności

Informujemy, że kasa przy ul. Górczewskiej 201 będzie nieczynna do odwołania. Płatności można dokonać na nr konta: 50 1240 2034 1111 0010 1127 9175 bądź za pośrednictwem PayU. Wpłaty gotówką możliwe są we wtorki i czwartki w godzinach 11:00-18:00 w filii BCK przy ul. Powstańców Śląskich 44 (Dział Księgowości, I piętro). W dniu imprezy biletowanej, organizowanej przy ul. Górczewskiej 201 możliwy będzie zakup biletu godzinę przed rozpoczęciem wydarzenia. Sprzedaż biletów przed salą koncertową.

zwiń
05.12.2019

Pracownik do recepcji

Poszukujemy pracownika do obsługi recepcji.

Główne obowiązki:
– obsługa recepcji

Wymagania:
– dyspozycyjność (praca na zmiany 7 dni w tygodniu),
– punktualność
– odpowiedzialność
– wysoka kultura osobista
– umiejętność szybkiego działania i reagowania na bieżące sytuacje

Wymagania pożądane:
– umiejętność nawiązywania relacji z nowymi osobami,
– praktyczne radzenie sobie z problemami,

Oferujemy:
– zatrudnienie na umowę zlecenie,
– pracę w miłej rodzinnej atmosferze,

Wymagane dokumenty:
1. CV (Curriculum vitae) – życiorys zawodowy zawierający informacja o kandydacie, min. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
2. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w życiorysie lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych (są to dane dotyczące: pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub światopoglądowych, przynależności do związków zawodowych oraz danych genetycznych, danych biometrycznych, danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej), (o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO), które są podane jedynie z inicjatywy osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
3. w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy przez okres najbliższych 3 miesięcy.

Oświadczenia, o których mowa w punkcie „Wymagane dokumenty” w pozycji od 2) do 3) mogą być zawarte w następujący sposób:
’ Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy przez okres najbliższych 3 miesięcy.
’ Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV – życiorysie oraz załączonych do niego dokumentach – wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru i umieścić tekst oświadczenia na dokumencie CV- życiorys i własnoręcznie podpisać.

Sposób składania dokumentów:
1. dokumenty z dopiskiem „pracownik recepcji” można składać osobiście w siedzibie Bemowskiego Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, Górczewska 201, pokój 120 lub drogą elektroniczną sylwia.kolinska@bemowskie.pl
2. termin składania ofert: 15 grudnia 2019 r. do godziny 24:00 W przypadku wysyłania pocztą decyduje data stempla pocztowego, a w przypadku wysyłania drogą elektroniczną lub osobistego dostarczenia dokumentów decyduje data wpływu do Bemowskiego Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy,
3. CV – życiorys oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem,
4. osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy,
5. osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu rekrutacji.
6. Poniższa informacja : „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydata” powinna zostać skopiowana pod dokumentami składanymi przez kandydata i własnoręcznie podpisana, co będzie stanowiło potwierdzenie zapoznania się z informacjami zawartymi w klauzuli.

Do dokumentów należy dołączyć podpisaną „Informację o przetwarzaniu danych osobowych kandydata” (obowiązkowe), dostępną w ogłoszeniu na stronie: www.bemowskie.pl

zwiń
07.10.2019

Dni wolne od zajęć w roku szkolnym 2019/2020

Listopad – 1 i 11

Grudzień – 24-31

Styczeń – 1 i 6

Luty – ferie 10-23 (tylko dzieci)

Kwiecień – 12 i 13

Maj – 1, 3 i 31

Czerwiec – 27-30 (tylko dzieci)

zwiń
30.08.2019

Karty zniżkowe

10% zniżki w opłatach za zajęcia przysługuje posiadaczom Karty Dużej Rodziny oraz Karty Warszawiaka

zwiń
poprzednie aktualności
Ikona telefonu