Bemowo w filmie

22 czerwca / śr
19:00

wstęp wolny

Obraz Bemowa uwieczniony na małym i dużym ekranie zaskakująco odzwierciedla przemiany polityczne i obyczajowe kraju. Na niedostępnym dla zwykłych obywateli, wojskowym lotnisku Babice w PRL kręcono komedie („Warszawa – Paryż bez wizy, 1967”), filmy psychologiczne z wątkami politycznymi („Życie raz jeszcze”, 1964 Janusza Morgensterna, czy „Przeciwko bogom”, 1961 Huberta Drapelli). Potem przyszła przaśna („07 zgłoś się”, „Miś”) i realistyczna ocena rzeczywistości (dziennikarskie materiały z funkcjonowania giełdy samochodowej lat 80., powstania katolickiej świetlicy „U Michała”, koncertu Michaela Jacksona). Pokażemy Bemowo poprzez film.

Cykl wykładów o historii Bemowa jest współorganizowany przez Cyfrowe Archiwum Bemowa.
dr Paweł Brudek – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, przewodnik po ekspozycji w Muzeum Powstania Warszawskiego, wiceprezes Stowarzyszenia Masław. Autor publikacji popularnonaukowych na temat I wojny światowej (m.in. „Afryka Wschodnia 1914 – 1918”, wyd. Bellona, Warszawa 2008). Interesuje się historią Warszawy na przełomie XIX i XX wieku oraz fortyfikacjami na Mazowszu. Jako członek Stowarzyszenia prowadził szereg wycieczek w ramach projektu „Po Woli do woli”, a w ramach festiwalu Muzeum Sztuki Nowoczesnej „Warszawa w budowie 2” poprowadził wycieczkę po forcie Bema i reliktach Twierdzy Warszawa na Powązkach. W 2015 r. prowadził spacery z cyklu „Bemowo odkryj na nowo” (Stowarzyszenie Masław).

Joanna Rutkowska – absolwentka dziennikarstwa i socjologii na Uniwersytecie Warszawskim, aktywistka miejska, działaczka polskiego ruchu wolnomyślicielskiego, współzałożycielka Cyfrowego Archiwum Bemowa, redaktor „Kuriera Wolskiego” . Autorka cyklu wywiadów ze świadkami historii
II wojny światowej, głównie Powstania Warszawskiego. Bemowianka z urodzenia. Interesuje się głównie historią obyczajową Bemowa.

22 czerwca / śr
19:00

wstęp wolny
Ikona telefonu