Ogłoszenie – Nabór na stanowisko Główny Specjalista ds. Zajęć Stałych i Warsztatów

Dyrektor Bemowskiego Centrum Kultury w Dzielnicy

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO:
GŁÓWNY SPECJALISTA DS. ZAJĘĆ STAŁYCH I WARSZTATÓW  w  Bemowskim Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie, ul. Górczewska 201

 

UMOWA:

Umowa o pracę, 1/1 – etat

Miejsce pracy:                        

Bemowskie Centrum Kultury w Warszawie, ul. Górczewska 201

WOJEWÓDZTWO:

Mazowieckie

WYKSZTAŁCENIE:

wyższe (min. 2 letni staż pracy)

Składanie oferty:

Osobiście w Bemowskim Centrum Kultury w Warszawie, ul. Górczewska 201

Pocztą na adres:

Bemowskie Centrum Kultury w Warszawie 01-459, ul. Górczewska 201

Pocztą elektroniczną na adres:

anna.tonicka@bemowskie.pl z tytułem: „Nabór na stanowisko Główny Specjalista ds. zajęć stałych i warsztatów”.

Wymagane dokumenty należy opatrzyć dopiskiem: Nabór na stanowisko Główny Specjalista ds. zajęć stałych i warsztatów”.

 

Termin składania dokumentów od dnia 23 września 2022 do 30 września 2022 r.  do godz. 16:00 (liczy się data wpływu do Bemowskiego Centrum Kultury) lub do zamknięcia konkursu.

 

Rozmowy z wybranymi kandydatami/kandydatkami zostaną przeprowadzone w dniach: 03.10.-07.10.2022 r.

 

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami/kandydatkami.

 

Zadania:

 • Koordynacja administracyjno-biurowa zajęć i warsztatów edukacyjno-kulturalnych dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów;
 • Koordynacja projektów teatralnych i muzycznych;
 • Obsługa formalno-prawna (umowy, rachunki, oświadczenia, grafiki i harmonogramy pracy itp.) instruktorów prowadzących zajęcia i warsztaty w B.C.K.;
 • Koordynowanie i tworzenie budżetu podległym sekcjom działu zajęć stałych i warsztatów;
 • Koordynowanie procesu rekrutacji na zajęcia i warsztaty w B.C.K.(nadzór nad prawidłowym pozyskiwaniem danych osobowych uczestników zajęć/warsztatów i ich przetwarzanie, kontrola grafików, list rezerwowych itp.);
 • Obsługa indywidualnych kont rozliczeniowych uczestników zajęć i warsztatów w B.C.K. w systemie Biletyna w zakresie rozliczeń i księgowania wpłat;
 • Sprawowanie bieżącej kontroli nad procesem prowadzenia zajęć i warsztatów (hospitacje, kontrola dzienników zajęć/warsztatów, sporządzanie protokołów, dokonywanie zmian w grafikach i harmonogramach itp.)
 • Zabezpieczenie (planowanie, zamawianie, nadzorowanie dostaw itp.) materiałów koniecznych do prawidłowego prowadzenia powyższych zajęć i warsztatów;
 • Planowanie i organizowanie wydarzeń kulturalnych, w szczególności koordynacja działań podsumowujących cykl zajęć/warsztatów (wystawy, pokazy, spektakle teatralne itp.);
 • Wspieranie, we współpracy z innymi odpowiedzialnymi pracownikami B.C.K. procesu promocji w/w wydarzeń;
 • Ścisła współpraca i wsparcie dla wszystkich sekcji Działu zajęć stałych i warsztatów przy organizacji i realizacji wszelkich przedsięwzięć kulturalnych;
 • Bieżąca kontrola i sprawdzanie raportów do rachunków instruktorskich;
 • Obsługa poranków bajkowych i imprez plenerowych;
 • Podejmowanie nowych inicjatyw mających na celu wzbogacenie oferty programowej B.C.K.;
 • Inne zadania zlecone przez Dyrektora Bemowskiego Centrum Kultury

 

Wymagania:

 • Wyższe wykształcenie magisterskie;
 • Bardzo dobra umiejętność obsługi komputera i urządzeń  biurowych;
 • Znajomość języka angielskiego (poziom min. B1 – udokumentowany)
 • Komunikatywność

 

Predyspozycje osobowościowe:

 • samodzielność i zaangażowanie;
 • odpowiedzialność, rzetelność, skrupulatność;
 • kreatywność, pomysłowość;
 • komunikatywność i wysoka kultura osobista;
 • dobra organizacja czasu pracy oraz umiejętność pracy w zespole;
 • duża motywacja do pracy;
 • łatwe nawiązywanie kontaktów
 • odporność na stres;
 • nastawienie na stałe podnoszenie kompetencji zawodowych oraz otwartość do zdobywania, uzupełniania wiedzy i umiejętności;

 

Oferujemy:

 • umowę o pracę;
 • odpowiednie stanowisko i miłą atmosferę w pracy;

 

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV) z informacjami o wykształceniu z opisem dotychczasowego doświadczenia zawodowego, zawierający adres korespondencyjny, adres e-mail  i nr telefonu kontaktowego;
 • list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, osiągnięcia.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:  798 991 831   (pon.-pt. 8:00-16:00)

Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji.

Ikona telefonu