Informacja

w sprawie zamiaru ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Bemowskiego Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Na podst. art. 30 ust. 2 pkt 5 w związku z art. 11a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października
1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) informuje się o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Bemowskiego Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

Rozpoczęcie procedury konkursowej nastąpi w IV kwartale 2021 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Bemowskiego Centrum Kultury oraz na stronie internetowej Bemowskiego Centrum Kultury, w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy oraz na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy, na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

Przewiduje się, że rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 60 dni od końcowego terminu składania ofert.

30.09.2021
Ikona telefonu