Na warsztacie – Grupa nr 5 – instruktor Marcin Dąbrowski

Fot. Ewa Tyburczy, Bogdan Wierzba

Ikona telefonu