Krystyna Kowalska-Wojucka

Dyrygent i akompaniator Zespołu wokalnego „Retro.ArtBem”, jest absolwentką Wydziału Edukacji Muzycznej – specjalności dyrygentura chóralna w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina oraz  absolwentką Międzyuczelnianej Katedry Kształcenia Słuchu AMFC w  Warszawie. Studentka podyplomowych studiów z Teorii Tańca w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina. Od 2003 roku jest dyplomowanym instruktorem tańca ludowego. Pracowała z  zespołem „Kuźnia Artystyczna” w  DK Wilanów, realizowała projekt z  Męskim Zespołem Muzyki Cerkiewnej oraz  z  tancerzami Zespołu Pieśni i  Tańca „Mazowsze”. Przez 10 lat pracowała jako instruktor wokalny studenckiego Zespołu Pieśni i Tańca SGH, w którym prowadziła zajęcia taneczne i układała choreografie. Jest dyrygentem 60 osobowego chóru „Ursynovia Cantabile” Ursynowskiego UTW przy SGGW w Warszawie oraz instruktorem wokalnym w dziecięcym zespole folklorystycznym „Dzieci Żoliborza” oraz „Lazurki”.

Zespół wokalny „Retro.ArtBem”

Ikona telefonu