Wolontariat jest spoko


„Wolontariat jest spoko…” to projekt polegający na aktywizacji dzieci i młodzieży oraz ich rodzin do wolontariatu. Projekt to też promocja wolontariatu jako ciekawej formy spędzania czasu.

Projekt powstaje w partnerstwie czterech podmiotów prowadzących swoją działalność na terenie dzielnicy Bemowo: Ośrodek Pomocy Społecznej, Bemowskie Centrum Kultury, Szkoła Podstawowa nr 306 oraz Dom Pomocy Społecznej „Kombatant”.

Projekt to gra miejska, która polega na udzielaniu pomocy w formie wolontariatu osobom starszym, z niepełnosprawnościami lub niesamodzielnym. Do gry może zgłosić się 15 drużyn. Każda drużyna musi składać się co najmniej z: jednej osoby niepełnoletniej oraz jednej osoby dorosłej, członkowie drużyny muszą być ze sobą spokrewnieni.

Przed rozpoczęciem gry zostanie zorganizowane spotkanie integracyjne na terenie Domu Pomocy Społecznej „Kombatant”. W trakcie spotkania zostaną omówione procedury bezpieczeństwa oraz podstawowe zasady pracy z osobami starszymi.  Spotkanie będzie miało wymiar praktyczny i edukacyjny. Każda drużyna otrzyma od organizatora planszę gry, na której zostaną zamieszczone:

  • 3 adresy osób, którym trzeba będzie udzielić pomocy w formie wolontariatu,
  • Miejsce na pieczątki,
  • Zadanie do wykonania – opis oczekiwanej formy pomocy,
  • Telefon do koordynatora wolontariatu.

Każdy wolontariusz podpisze porozumienie o wolontariacie i zostanie upoważniony do przetwarzania danych osobowych. Wolontariusze otrzymają identyfikatory i zostaną objęci ubezpieczeniem NNW.

Osoby, którym trzeba będzie udzielić pomocy zostaną wskazane przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” Zadaniem każdej z drużyn będzie zrealizowanie pomocy na rzecz osoby potrzebującej, która będzie polegać min. na: wspólnym wyjściu na spacer, zrobieniu zakupów lub wspólnym spędzeniu czasu wolnego. Każdorazowe działanie wolontariuszy będzie potwierdzone pieczątką przez osobę korzystającą z pomocy. Następnie zebrane pieczątki-punkty zostaną zamienione na wcześniej przygotowane deski. Planujemy pozyskać 5 wolontariuszy, którzy pomogą odpowiednio przyciąć i oczyścić deski. Deski zostaną przycięte w określony sposób i będą tworzyć układankę-zagadkę, która zostanie zamieszczona na ogrodzeniu Amfiteatru im. Michaela Jacksona w Parku Górczewska na Bemowie. Jest to miejsce rozpoznawalne i często odwiedzane przez mieszkańców Dzielnicy. W dniu 24 czerwca, w tym miejscu Urząd Dzielnicy Bemowo zaplanował organizację pikniku rodzinnego. W trakcie wydarzenia, przy udziale wolontariuszy oraz innych uczestników zostanie zmontowana instalacja tworząca napis „Wolontariat jest spoko”, następnie pomalowana różnymi kolorami i zamontowana. Na zakończenie projektu uczestnicy dostaną pamiątkowe medale, książki o wolontariacie oraz gry upominki. Napis będzie udostępniony przez cały okres wakacyjny. W trakcie pikniku zaproponujemy mieszkańcom różne animacje oraz konkursy związane z wolontariatem. Będziemy opowiadać o projekcie oraz informować o możliwości zgłaszania się do wolontariatu. Na piknik zostaną zaproszone wszystkie osoby, które doświadczyły pomocy w ramach projektu.

REGULAMIN >>>

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY >>>

                          


Udostępnij:

Nasi partnerzy

Zapisz się na newsletter

i bądź na bieżąco!