Cykl Kryminalistyczny – Jak ukraść 40 mld sprzedając taniej, niż się kupiło, czyli kilka słów o oszustwach podatkowych


Wykład  „Jak ukraść 40 mld sprzedając taniej, niż się kupiło, czyli kilka słów o oszustwach podatkowych”

Na jakich zasadach naliczany jest podatek VAT? Kiedy można oczekiwać jego zwrotu? W jaki sposób (nielegalnie) zarobić wykorzystując wady tego systemu? Jak działa karuzela podatkowa i czemu właściwie się tak nazywa?

Odpowiedzi na te pytania (oraz wiele innych) na pewno pojawią się w trakcie kolejnego wykładu organizowanego we współpracy z Towarzystwem Inicjatyw Prawnych i Kryminalistycznych Paragraf 22. Tym razem na warsztat weźmiemy przestępczość skarbową, ze szczególnym uwzględnieniem oszustw związanych z podatkiem VAT – jednego z głównych źródeł tzw. luki podatkowej w naszym kraju.

Sylwetka Prelegenta:

Piotr Modzelewski – adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Wiceprezes Towarzystwa Inicjatyw Prawnych i Kryminalistycznych Paragraf 22. W swojej pracy zawodowej zajmuje się m. in. prawem karnym skarbowym, w tym także obroną osób podejrzanych o przestępstwa podatkowe.

Informacja o Partnerze:

Towarzystwo Inicjatyw Prawnych i Kryminalistycznych Paragraf 22 to organizacja zrzeszająca młodych przedstawicieli zawodów prawniczych oraz inne osoby, których praca zawodowa lub zainteresowania związane są z szeroko rozumianymi zagadnieniami prawnymi. Nazwa ?Paragraf 22? w sposób oczywisty nawiązuje do powieści J. Hellera wyśmiewającej mechanizmy społeczne rządzące się logiką absurdu. Również my tropimy prawne niedorzeczności, poddajemy je pod dyskusję, skłaniamy do refleksji i proponujemy rozwiązania mające na celu ich wyeliminowanie.
Członkami Paragrafu 22 są prawnicy i absolwenci innych kierunków studiów, których ? choć wybrali różne ścieżki kariery ? łączy idea dalszego rozwoju własnych umiejętności, poszerzania wiedzy oraz wykorzystywania posiadanego potencjału dla dokonywania zmian w otaczającym świecie. Naszym celem jest przede wszystkim popularyzowanie wiedzy z zakresu prawa, nauk prawnych i kryminalistyki, poszerzanie polskiego dorobku w tym zakresie, jak również podnoszenie świadomości prawnej oraz wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i upowszechnianie wartości demokratycznych.

Paragraf 22 jest organizacją pożytku publicznego, na którą można wpłacać 1% podatku podając nr KRS: 0000554931

 


Udostępnij:

Nasi partnerzy

Zapisz się na newsletter

i bądź na bieżąco!