Cykl kryminalistyczny: „Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej wobec małoletnich – procedura, praktyka i studium przypadku”


Niniejszy wykład obejmie tematykę przestępstw przeciwko wolności seksualnej wobec małoletnich w polskim prawie i realiach. Podczas spotkania omówimy prawne ramy takich czynów, standardy międzynarodowe, statystyki oraz najczęściej występujące przypadki. Dla kompleksowego zrozumienia tematu postaramy się też przybliżyć naukowe podstawy rozróżniania parafilii i sposoby ich rozpoznania. Całość zamknie studium konkretnych spraw z najnowszej historii kryminalnej Polski.

Sylwetka Prelegentki:

Jagoda Kołodziejczuk ? entuzjastka nauk sądowych zarówno w rozumieniu akademickim jak i popkulturowym, z zamiłowania badacz-amator historii zabójstw masowych XX wieku, asystent sędziego w wydziale karnym, absolwentka studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim a także Członek Zarządu Towarzystwa Inicjatyw Prawnych i Kryminalistycznych Paragraf 22.

 

Informacja o Partnerze:

Towarzystwo Inicjatyw Prawnych i Kryminalistycznych Paragraf 22 to organizacja zrzeszająca młodych przedstawicieli zawodów prawniczych oraz inne osoby, których praca zawodowa lub zainteresowania związane są z szeroko rozumianymi zagadnieniami prawnymi. Nazwa ?Paragraf 22? w sposób oczywisty nawiązuje do powieści J. Hellera wyśmiewającej mechanizmy społeczne rządzące się logiką absurdu. Również my tropimy prawne niedorzeczności, poddajemy je pod dyskusję, skłaniamy do refleksji i proponujemy rozwiązania mające na celu ich wyeliminowanie.
Członkami Paragrafu 22 są prawnicy i absolwenci innych kierunków studiów, których ? choć wybrali różne ścieżki kariery ? łączy idea dalszego rozwoju własnych umiejętności, poszerzania wiedzy oraz wykorzystywania posiadanego potencjału dla dokonywania zmian w otaczającym świecie. Naszym celem jest przede wszystkim popularyzowanie wiedzy z zakresu prawa, nauk prawnych i kryminalistyki, poszerzanie polskiego dorobku w tym zakresie, jak również podnoszenie świadomości prawnej oraz wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i upowszechnianie wartości demokratycznych.

 


Udostępnij:

Nasi partnerzy

Zapisz się na newsletter

i bądź na bieżąco!