Bemowskie Centrum Kultury

w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy
ul. Rozłogi 18, 01-310 Warszawa

www.bemowskie.pl

Adres email: info@bemowskie.pl
Nr telefonu: 798 992 039

Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych:

Mariusz Chojnowski
Adres email: ochronadanych@bemowskie.pl

Biuletyn informacji publicznej

Po drugiej stronie czarnego lustra, czyli o sposobie działania sprawców cyberprzestępstw


W jaki sposób cyberprzestępcy są w stanie oddziaływać na nasze życie? Jakie są największe zagrożenia czyhające na użytkowników Internetu ? Czym dokładnie jest phishing i jak bardzo jest groźny? Czy ransomware rzeczywiście jest zagrożeniem dla każdego z nas, czy dotyczy jedynie wielkich korporacji lub organów państwowych? Co zrobić, aby zadbać o swoje bezpieczeństwo w trakcie korzystania z Internetu?

Odpowiedzi na te pytania, a także inne, pojawią się w trakcie kolejnego wykładu organizowanego we współpracy z Towarzystwem Inicjatyw Prawnych i Kryminalistycznych Paragraf 22. W trakcie spotkania poruszone zostaną tematy cyberprzestępczości ? niezwykle aktualnego i groźnego współczesnego zjawiska oddziałującego praktycznie w każdej sferze życia społecznego i gospodarczego, od wielkich międzynarodowych korporacji i organów państwowych po każdego z nas. Całość zostanie zobrazowana przykładami incydentów lub przestępstw z całego świata.

Sylwetka prelegenta:

Piotr Słowiński ? absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, pasjonat kryminalistyki, w szczególności wykorzystania nowych technologii do zwalczania i popełniania przestępstw. Zawodowo zajmuje się analizami w obszarze cyberbezpieczeństwa. W tym roku rozpoczyna studia doktoranckie na Uniwersytecie Warszawskim. Wolny czas, jeżeli ma, poświęca podróżom małym i dużym oraz filmom i książkom.

Informacja o Partnerze:

Towarzystwo Inicjatyw Prawnych i Kryminalistycznych Paragraf 22 to organizacja zrzeszająca młodych przedstawicieli zawodów prawniczych oraz inne osoby, których praca zawodowa lub zainteresowania związane są z szeroko rozumianymi zagadnieniami prawnymi. Nazwa ?Paragraf 22? w sposób oczywisty nawiązuje do powieści J. Hellera wyśmiewającej mechanizmy społeczne rządzące się logiką absurdu. Również my tropimy prawne niedorzeczności, poddajemy je pod dyskusję, skłaniamy do refleksji i proponujemy rozwiązania mające na celu ich wyeliminowanie.
Członkami Paragrafu 22 są prawnicy i absolwenci innych kierunków studiów, których ? choć wybrali różne ścieżki kariery ? łączy idea dalszego rozwoju własnych umiejętności, poszerzania wiedzy oraz wykorzystywania posiadanego potencjału dla dokonywania zmian w otaczającym świecie. Naszym celem jest przede wszystkim popularyzowanie wiedzy z zakresu prawa, nauk prawnych i kryminalistyki, poszerzanie polskiego dorobku w tym zakresie, jak również podnoszenie świadomości prawnej oraz wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i upowszechnianie wartości demokratycznych.

Paragraf 22 jest organizacją pożytku publicznego, na którą można wpłacać 1% podatku podając nr KRS: 0000554931


Udostępnij:

Nasi partnerzy

Zapisz się na newsletter

i bądź na bieżąco!