Śpiew na osiedlu Przyjaźń


Warsztat poświęcony technice śpiewu tzw. otwartym głosem charakterystycznej dla śpiewu wiejskiego. Głos ludzki ma moc – w kulturze wiejskiej wierzono, że leciał do nieba, był słyszany z zaświatów, był nośnikiem próśb o przychylność przyrody, łaskawość bogów, zapewnienie obfitości i płodności. W pieśniach tradycyjnych zawarty jest cały świat – prawdy nim rządzące, prawa natury, którym podlegamy, relacje z innymi i samym sobą. Dawne melodie, archaiczne skale to coś, czego nie słyszymy we współczesnym świecie.

Spotkania łączyć będą wartość wspólnego śpiewu, rozwijania warsztatu śpiewaczego oraz integracji osób uczestniczących.

Początkiem zajęć zawsze będzie rozgrzewka ruchowa, element integracyjny, a następnie wykonywane będą ćwiczenia oddechowe oraz głosowe ze zwróceniem uwagi na ważność pogłębiania tych technik jako element utrzymania higieny głosu.

REPERTUAR

Podczas zajęć będą prezentowane pieśni tradycyjne: weselne, żniwne, dziecięce oraz miłosne głównie z Lubelszczyzny. Wybór tego repertuaru związany jest z techniką śpiewu repertuaru tego regionu przez śpiewaczki ludowe. Używane są głównie rezonatory piersiowy oraz głowowy. Na Lubelszczyźnie występują pieśni o niewielkim ambitusie oraz w średnim rejestrze głosu. To wszystko sprawia, że te pieśni mogą być śpiewane w grupach mieszanych. Co więcej, gwara lubelska nie jest skomplikowana, a archiwa pieśni łatwo dostępne, dzięki czemu uczestnicy spotkań będą mogli sami poszerzać swój repertuar po zakończeniu projektu. Wartością dodaną warsztatów jest zainteresowanie mieszkańców miasta muzyką wsi. Na warsztatach prezentowane będą i wykonywane być może pojawią się pieśni z innych regionów Europy Środkowo-Wschodniej.

Teksty pieśni będą rozdawane podczas warsztatów.

UDZIAŁ W WARSZTATACH

Warsztaty są przeznaczone dla osób, które lubią śpiewać lub chcą zacząć śpiewać, lubią poznawać nowe pieśni, chciałyby rozwinąć swoje umiejętności głosowe i pracę z ciałem. Warsztaty będą okazją do indywidualnej ekspresji oraz doświadczenia przyjemności śpiewu wspólnotowego. Nie ma wymagań co do posiadanych muzycznych doświadczeń, umiejętności czy wiedzy muzykologicznej.

KORZYŚCI

Większa świadomość swojego ciała: uwalniania napięć, emocji, techniki prawidłowego oddechu, śpiewu naturalnego.

Znajomości kilku pieśni rodzinnych i kalendarzowych Lubelszczyzny, ich pochodzenia i znaczenia.

Doświadczenie śpiewania i przeżywania siebie i innych w grupie.

O PROWADZĄCYCH:

Olga Kozieł – śpiewa, gra na trąbce i tradycyjnych instrumentach perkusyjnych, uczy śpiewu. Fascynuje się muzyką tradycyjną od 2005 roku. Brała udział w wielu projektach muzycznych, tworząc zespoły śpiewacze, instrumentalne i eksperymentalne. Od lat regularnie jeżdzi na Ukrainę, Białoruś, do Rosji, Serbii w poszukiwaniu zapomnianych melodii i opowieści. Występuje na mniejszych i większych scenach. Śpiewa w zespołach: Z Lasu, Sekunda Mała, Pieśni Przejścia, The Golden Thousand. Gram na trąbce z Warszawsko-Lubelską Orkiestrą Dęta, Orkiestrą Jarmarku Jagiellońskiego oraz zespołem Zvanai. Jest liderką projektu Wołyń w pieśniach oraz stypendystką Prezydenta Miasta Lublin, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest laureatką Grand Prix Festiwalu Nowa Tradycja 2019 z zespołem Lumpeks.

Jest certyfikowaną trenerką kompetencji miękkich Holistycznej Szkoły Trenerów. Ma doświadczenie w pracy z osobami uczącymi się śpiewu od podstaw, które nie miały wcześniejszego przygotowania muzycznego. Przykłada wagę do poczucia bezpieczeństwa w grupie, tworzenia warunków do rozwoju każdej osoby oraz całej grupy. W ostatnich latach wielokrotnie współpracowała ze społecznością lokalną Bemowa, m.in. przy okazji prowadzenia zajęć dla Grupy Śpiewu Tradycyjnego Osiedla Przyjaźń, potańcówek w Karuzeli oraz urodzin Osiedla Przyjaźń.

Więcej informacji: https://olgakoziel.pl/

Jagna Knittel – etnolożka, dokumentalistka, animatorka kultury, śpiewaczka tradycyjna. Od 1997 roku zajmuje się muzyką tradycyjną z terenów Ukrainy, Białorusi, Rosji i Polski – jej dokumentowaniem i wykonywaniem. Koordynatorka wielu projektów polsko-ukraińsko-białoruskich, podczas których realizowała warsztaty, koncerty, wystawy, filmy dokumentalne (m. in. Takich pieśni sobie szukam, 2008, Wieś Swarycewycze, 2010, Olmany, 2012) oraz spektakl oparty na pieśniach pt. Olmany interludium. W ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2014 r. zrealizowała film pt. Uniwersytet Jana Gacy. Od 2010 r. jest współorganizatorką i odpowiada za promocję dorocznego festiwalu „Wszystkie Mazurki Świata”. W 2016 była współscenarzystką i współrealizatorką 27 odcinków telewizyjnego programu Dzika Muzyka, poświęconego muzyce tradycyjnej i jej wykonawcom. Śpiewa w zespole Z Lasu, którego jest założycielką oraz i Warszawa Wschodnia. Od 2017 roku prowadzi zajęcia wokalne „Śpiewanie po staremu” w DK Kadr.  

DATY SPOTKAŃ:

Zajęcia z Olgą Kozieł:  
23 czerwca,
6, 13, 20, 27 października,
3 listopada  
22 grudnia – KONCERT
Zajęcia z Jagną Knittel:  
10, 17, 24 listopada,
1, 8, 15 grudnia          
22 grudnia – KONCERT

Udostępnij:

Nasi partnerzy

Zapisz się na newsletter

i bądź na bieżąco!