Spotkanie z doradcą zawodowym


PLAN WARSZTATU:

 1. Wyjaśnienie roli doradcy zawodowego w procesie planowania kariery.
 2. Wartość spotkań z doradcą zawodowym dla rozwoju zawodowego i spełnienia zawodowego.
 3. Kim jest doradca zawodowy?
 4. Definicja i charakterystyka zawodu doradcy zawodowego.
 5. Umiejętności i kompetencje, jakie powinien posiadać doradca zawodowy.
 6. Obszary wsparcia oferowane przez doradców zawodowych.
 7. Korzyści wynikające ze spotkań z doradcą zawodowym
 8. Wyjaśnienie różnicy między samodzielnym planowaniem kariery a wsparciem doradcy zawodowego.
 9. Zrozumienie, jakie korzyści można osiągnąć dzięki współpracy z doradcą zawodowym.
 10. Przykłady sukcesów zawodowych osiągniętych dzięki wsparciu doradcy
 11. Jak przygotować się do spotkania z doradcą zawodowym?
 12. Zbieranie informacji o własnych zainteresowaniach, umiejętnościach i wartościach zawodowych.
 13. Proces spotkania z doradcą zawodowym.
 14. Wykorzystanie doradcy jako wsparcia w procesie doskonalenia umiejętności.
 15. Informowanie o dostępnych narzędziach do badania rynku pracy i ofertach pracy.
 16. Wskazówki dotyczące tworzenia CV i listów motywacyjnych
 17. Wyjaśnienie, jak wykorzystać platformy rekrutacyjne i sieci kontaktów.
 18. Radzenie sobie z wyzwaniami.
 19. Omówienie typowych trudności w planowaniu kariery i znalezieniu pracy.
 20. Strategie na radzenie sobie z odrzutami i niepowodzeniami.
 21. Znaczenie motywacji i pozytywnego podejścia w procesie poszukiwania pracy
 22. Informacja o dostępnych zasobach i instytucjach, gdzie można znaleźć doradców zawodowych.

TRENER: MARCIN ZIELIŃSKI

Od czterech lat jest wykładowcą Collegium Humanum i od trzech lat wykładowca Wyższej Szkoły Ekonomiczno Społecznej w Gdańsku. Prowadzi zajęcia na studiach MBA, oraz pierwszego i drugiego stopnia. Wykłada takie kierunki jak zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie kryzysowe, Zarządzanie strategiczne, marketing, publice relations, cyberbezpieczeństwo, etykę biznesu, ekonomia menedżerska i psychologia biznesu.

 


Udostępnij:

Nasi partnerzy

Zapisz się na newsletter

i bądź na bieżąco!