Zwiedzanie – Biblioteka Główna Wojskowej Akademii Technicznej


20 sierpnia (sobota) o godz.12:00 będziecie mieli okazję zwiedzić Bibliotekę Główną Wojskowej Akademii Technicznej, która powstała w 1951 roku równocześnie z Wojskową Akademią Techniczną.

ZAPISY: pod adresem: arek.gruszczynski@bemowskie.pl

Informacje o Bibliotece Głównej WAT znajdziecie tutaj www.bg.wat.edu.pl

Początkowo nosiła nazwę Biblioteki Technicznej, następnie Biblioteki Naukowej, a pod koniec lat sześćdziesiątych otrzymała nazwę Biblioteki Głównej WAT.
W pierwszym okresie istnienia biblioteka nie miała własnej siedziby. Zbiory biblioteczne znajdowały się częściowo w Klubie WAT, częściowo w pomieszczeniach kasyna i w piwnicach budynków należących do uczelni. W roku 1957 Biblioteka doczekała się własnej siedziby, pięknego budynku z obszernymi magazynami, gdzie przeniesiono wszystkie zbiory.
Biblioteka od chwili utworzenia stanowi ważny element struktury uczelni, wywierając duży wpływ na poziom działalności dydaktycznej i naukowej. W Bibliotece Gł. WAT, zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym działa system biblioteczno informacyjny, spełniając funkcję biblioteki naukowej oraz ośrodka informacji naukowo-technicznej i wojskowej. Gromadzi, opracowuje, upowszechnia i udostępnia zbiory oraz źródła informacyjno-dokumentacyjne.
Biblioteka prowadzi obsługę informacyjną pracowników Akademii, studentów wszystkich wydziałów i kierunków studiów oraz prowadzi szkolenia użytkowników z zakresu efektywnego korzystania z usług biblioteczno-informacyjnych.
Obecnie Biblioteka Główna posiada ok 400 tysięcy woluminów – książek(z czego ok 70 % skatalogowanych jest komputerowo), czasopism (cały zbiór jest dostępny w katalogu komputerowym) oraz zbiorów specjalnych, prac doktorskich i naukowo-badawczych.
Biblioteka pracuje w informatycznym systemie obsługi bibliotecznej ALEPH ? ze zdalnym dostępem do katalogu on-line i multiwyszukiwarką zasobów bibliotecznych PRIMO, zapewniając dostęp lokalny i zdalny do 35 elektronicznych baz danych, zawierających między innymi pełne treści kilkunastu tysięcy elektronicznych czasopism i książek fachowych z różnych dziedzin oraz szeroki zasób informacji abstraktowych.
W Bibliotece funkcjonuje także katalog kartkowy książek, zawierający opisy książek wydanych do końca 2003 roku znajdujących się w Bibliotece. Książki pozyskane do Biblioteki po roku 2003 wprowadzane są wyłącznie do katalogu komputerowego.
Od 2012 r. Biblioteka współpracuje również z katalogiem NUKAT. W ramach współpracy przejmowane są rekordy kartoteki haseł wzorcowych oraz rekordy bibliograficzne.
W latach 2010-2013 budynek Biblioteki staraniem władz WAT i dofinansowaniem ze środków unijnych doczekał się gruntownego remontu, dzięki czemu można było zorganizować w budynku nowe funkcjonalności: sale konferencyjno-szkoleniowe, sale nauki własnej, kabiny do pracy indywidualnej oraz strefę wi-fi w całym budynku.
Biblioteka Główna WAT jest również organizatorem imprez kulturalnych: wystaw fotograficznych, malarskich i koncertów okolicznościowych. W Bibliotece odbywają się także konferencje krajowe i międzynarodowe, szkolenia i seminaria oraz targi pracy dla społeczności akademickiej WAT.


Udostępnij:

Nasi partnerzy

Zapisz się na newsletter

i bądź na bieżąco!