Fakty i mity o wykroczeniach | webinarium

23 lipca / czw
18:00
on-line

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu Bemowskich Spotkań Kryminalistycznych! Tym razem tematem spotkania będzie ta gałąź prawa karnego, która codziennie jest blisko nas. Bo kto z nas nigdy nie popełnił czynu zabronionego? jakim jest wykroczenie?

Przejście przez jezdnię na czerwonym świetle, parkowanie samochodu w miejscu objętym zakazem czy wyrzucenie na chodnik drobnego papierka mogą zdarzyć się nawet najbardziej szanującym przepisy prawa osobom. Popełnienie wykroczenia wiąże się nieodłącznie z kontaktem sprawcy z policją czy organami wymiaru sprawiedliwości. Wówczas pojawiają się pytania: czy na pewno zostałem ukarany słusznie? Czy nie naruszono moich praw?

W dobie społeczeństwa informacyjnego próby odpowiedzi na te pytania podejmowane są na tyle szybko, że sprzyja to tworzeniu się prawych mitów. Na kolejnym spotkaniu online przyjrzymy się im wnikliwie i postaramy sprawdzić ich prawdziwość. Wyjaśnimy, jak działa prawo wykroczeń i przyjrzymy się najczęstszym błędom myślowym powielanym w sieci i innych źródłach, które owocują nieprawidłowym rozumieniem przysługujących nam uprawnień i czynią spotkania z policjantami czy sądem niekomfortowym doświadczeniem.

Czym tak naprawdę jest mandat karny i czy można się od niego ?odwołać??

Jakie prawa ma wobec nas interweniujący policjant, a jakie strażnik miejski albo kontroler biletów i do czego jesteśmy zobowiązani wobec nich?

Co zrobić, gdy dostaniemy wyrok nakazowy w sprawie o wykroczenie?

Czy można: pić piwo na balkonie, parkować na zeschniętej trawie, puszczać ratlerka luzem w lesie, nosić ze sobą wytrychy albo scyzoryk?

Na te i inne wykroczeniowe pytania postaramy się odpowiedzieć. Zapraszamy!

 

Informacja o Prelegencie:

Daniel Bracanović ? asystent sędziego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Interesuje się prawem karnym oraz prawem wykroczeń, a także kryminalistycznym badaniem przyczyn wypadków górskich oraz  prawnymi aspektami aktywności człowieka w górach. Jest autorem pracy pt. ?Kryminalistyczne i prawne aspekty wypadków śmiertelnych na terenach górskich?, wyróżnionej w konkursie Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego im. Prof. Tadeusza Hanauska na pracę roku z dziedziny kryminalistyki.

 

Webinarium dostępne będzie na fanpage?u Bemowskiego Centrum Kultury.

 

Projekt realizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego w Warszawie finansowany ze środków Miasta Stołecznego Warszawa.

 

Informacja o Partnerze:

 

Towarzystwo Inicjatyw Prawnych i Kryminalistycznych Paragraf 22 to organizacja zrzeszająca młodych przedstawicieli zawodów prawniczych oraz inne osoby, których praca zawodowa lub zainteresowania związane są z szeroko rozumianymi zagadnieniami prawnymi. Nazwa ?Paragraf 22? w sposób oczywisty nawiązuje do powieści J. Hellera wyśmiewającej mechanizmy społeczne rządzące się logiką absurdu. Również my tropimy prawne niedorzeczności, poddajemy je pod dyskusję, skłaniamy do refleksji i proponujemy rozwiązania mające na celu ich wyeliminowanie.

 

Członkami Paragrafu 22 są prawnicy i absolwenci innych kierunków studiów, których ? choć wybrali różne ścieżki kariery ? łączy idea dalszego rozwoju własnych umiejętności, poszerzania wiedzy oraz wykorzystywania posiadanego potencjału dla dokonywania zmian w otaczającym świecie. Naszym celem jest przede wszystkim popularyzowanie wiedzy z zakresu prawa, nauk prawnych i kryminalistyki, poszerzanie polskiego dorobku w tym zakresie, jak również podnoszenie świadomości prawnej oraz wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i upowszechnianie wartości demokratycznych.

 

Paragraf 22 jest organizacją pożytku publicznego, na którą można wpłacać 1% podatku podając nr KRS: 0000554931.

23 lipca / czw
18:00
on-line
Ikona telefonu
Skip to content